Viikkokatsaus 27.9.2021: Voisiko Evergranden kaatuminen levitä globaaliksi kriisiksi?

Milloin arvopaperien ostamista näillä näkymin vähennetään USA:ssa? Miten talouskasvun nähdään kehittyvän lähivuosina? Voisiko Evergranden kaatuminen levitä globaaliksi kriisiksi? Miltä tilanne nyt näyttää?

USA:n keskuspankin odotettu korkokokous oli viime viikolla. Milloin arvopaperien ostamista näillä näkymin vähennetään?

USA:n keskuspankki antoi odotetun viestin viime viikon korkokokouksessaan. Fed piti rahapolitiikkansa toistaiseksi ennallaan, mutta tiedotteen mukaan arvopaperiostojen maltillistaminen saattaa olla pian perusteltua, mikäli talous kehittyy edelleen positiivisesti.

Käytännössä ostojen vähentämisestä päätettäisiin todennäköisesti marras- tai joulukuun kokouksessa. Markkinat ennakoivat, että myös arvopaperien ostojen vähentäminen alkaisi heti vuoden loppupuolella. Odotus on, että ostoja vähennetään asteittain noin puolen vuoden ajan. Tämän jälkeen keskuspankki todennäköisesti pitää taseensa ennallaan, eli siis korvaa taseessa erääntyvät velkakirjat ostamalla tilalle markkinoilta lisää velkakirjoja.

Markkinoille keskuspankin arvopaperien ostamisen vähentäminen tarkoittaa, että suuri yksittäinen velkakirjojen ostaja vetäytyy, jolloin myös velkakirjojen kysyntä vähenee. Tämä voi heijastua korkotasoihin nostavasti.

Miten talouskasvun nähdään kehittyvän lähivuosina?

USA:n keskuspankki julkaisi korkokokouksensa yhteydessä myös neljännesvuosittain julkaistavan päivitetyn talousennusteensa.

Keskuspankki alensi tämän vuoden talouskasvuennustettaan +5,9 %:iin, kun kesäkuun ennusteessa se oli +7,0 %. Keskeisin tekijä ennustemuutoksen taustalla on koronaviruksen deltamuunnos, jonka myötä tartuntatapaukset USA:ssa ovat lisääntyneet. Taas vuonna 2022 talouden arvioidaan nyt kasvavan +3,8 %, kun kesäkuussa kasvun arvioitiin olevan +3,3 %. Talouden toipuminen näyttäisi siis lykkääntyneen inan eteenpäin. Vuonna 2023 talouskasvun ennustetaan olevan +2,5 % (ed. +2,4 %).

Toisin sanoen ensi vuonna ennustetaan nähtävän vielä korkeampaa kasvua, mutta että talous alkaisi pikkuhiljaa hakeutumaan pitkän aikavälin trendiin ja vuonna 2023 alettaisiin olla jo aika normaalissa tilanteessa.

Mitä Fed nyt ajattelee inflaation kehityksestä? Entä miten USA:n työttömyyden ennustetaan kehittyvän?

Talousennusteessa arvioitiin myös inflaation kehitystä. Se on tällä hetkellä erityisen kiinnostavaa, sillä parhaillaan markkinoilla arvuutellaan, onko yli 5 %:n inflaatio USA:ssa pitempiaikaista vai hetkellistä.

Inflaatioennustetta nostettiin tämän vuoden osalta 3,0 %:sta 3,7 %:iin, ensi vuoden osalta 2,1 %:sta 2,3 %:iin ja vuoden 2023 osalta 2,1 %:sta 2,2 %:iin. Keskuspankki odottaa siis edelleen korkean inflaation jäävän väliaikaiseksi ja maltillistuvan lähelle keskuspankin 2 %:n tavoitetta.

Työttömyysasteen keskuspankki odottaa painuvan koronakriisiä edeltäneelle tasolle (3,8 %) vuoden 2022 aikana, joka siis on käytännössä koronakriisiä edeltävä taso.

Onko ohjauskoron nosto edessä ensi vuonna?

Fedin johtokunnan jäsenet jakaantuvat nyt kahtia: puolet arvioivat, että korko pidetään nykyisellään 2022 loppuun asti, puolet arvioi noston olevan tarpeellinen jo ensi vuonna. Markkinat hinnoittelevat nyt yhtä koron nostoa vuoden 2022 aikana. Ajoituksen arvioidaan osuvan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Vuoden 2023 lopussa keskimäärin johtokunta arvioi ohjauskoron olevan 1 %:ssa. Nyt julkaistiin ensi kertaa arvio myös vuoden 2024 lopun tilanteesta, minkä osalta jäsenten keskimääräinen arvio ohjauskoron tasosta on 1,75 %.

Markkinoiden mielenkiinto kohdistuu nyt kuitenkin enemmän lyhyeen aikaväliin; milloin ensi vuonna mahdollisesti lähdetään nostoja tekemään ja millä tahdilla niitä aletaan tekemään.

USA:n liittovaltion velka on jälleen saavuttamassa laissa määritellyn velkakaton. Mitä vaihtoehtoja USA:lla nyt on?

USA:n liittovaltion velka nousee laissa määritellyn velkakaton tuntumiin kohtuu säännöllisesti, noin 3-5 vuoden välein, ja katto ollaan nyt jälleen saavuttamassa. Käytännössä ratkaisuvaihtoehtoina on velkakaton nostaminen tai väliaikainen jäädyttäminen. Tällä kertaa tilanne on kuitenkin siinä mielessä poikkeuksellinen, että republikaanipuolue on jo toistaiseksi ilmoittanut, että se ei tue velkakaton nostamista, mikäli demokraatit jatkavat Bidenin esittämien menonlisäysten (mm. infrastruktuuripaketti) ja veronkorotusten ajamista.

Todennäköisemmältä vaihtoehdolta näyttääkin nyt velkakaton jäädyttäminen. Tällöin valtio voisi ottaa lisälainaa ja saataisiin lisää aikaa neuvottelemiseen. Edustajainhuone on jo hyväksynyt lain väliaikaisesta jäädyttämisestä, mutta senaatissa jäädyttäminen tarvitsee taakseen myös republikaanisenaattoreita.

Mikäli kongressi ei pääse sopuun velkakaton nostamisesta tai väliaikaisesta jäädyttämisestä, liittovaltion toimintoja saatetaan joutua ajamaan alas jo lokakuussa. Liittovaltion toimintojen sulkeminen on potentiaalinen riskitekijä, joka heikentäisi talouden toipumista.

(Juttu jatkuu)

 

Voisiko Evergranden kaatuminen levitä globaaliksi kriisiksi? Miltä tilanne nyt näyttää?

Kiinalaisen kiinteistöyhtiön Evergranden maksuvaikeudet ravisuttivat maailman pörssejä viime viikolla. Tiettävästi Evergrande olisi maksanut keskiviikkona erääntyneen kuponkimaksunsa CNY-määräisestä lainastaan, mutta ei maksanut erääntyneitä kuponkeja kahdesta joukkovelkakirjastaan. Vielä ei tiedetä, aikooko yhtiö maksa kupongit myöhässä. Tilanteeseen liittyy siis edelleen epävarmuutta.

Sijoitusmarkkinoita huolettaa Evergranden vaikeuksien leviäminen Kiinan kiinteistösektoriin laajemmin sekä sitä kautta maan pankkijärjestelmään. Tämä voisi pahimmillaan aiheuttaa merkittävämmänkin kriisin Kiinan Markkinoille. Tällä hetkellä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, että kriisi pahimmillaankaan levisi globaaliksi kriisiksi. Mutta sillä olisi väistämättä vaikutuksia globaaliin talouskasvuun. Oleellista on nyt kiinan keskushallinnon reagointi.

Miten Kiinan keskushallinto on reagoinut Evergranden tilanteeseen?

Markkinapuheiden mukaan Kiinan keskushallinto on ohjeistanut kiinteistösektorin toimijoita valmistautumaan Evergranden kaatumiseen. Mikäli tieto pitää paikkansa, keskushallinnon tavoitteena lienee Evergranden hallittu alasajo, eli keskushallinto ei tulisi Evergrandea pelastamaan. Hallinto vaikuttaisi pyrkivän rajaamaan ongelmat hyvin pieneen osaan kiinteistösektoria. Samaan aikaan Kiinan keskuspankki on lisännyt tarjolla olevan rahan määrää taatakseen pankkijärjestelmän toimivuuden.

Miten markkinat ovat reagoineet tilanteeseen?

Tilanteen seurauksena Kiinan high yield -yrityslainojen riskilisät ovat nousseet merkittävästi. Vähäriskisissä investment grade -lainoissa reaktio on Kiinassakin ollut maltillisempi. Globaalia kriisiä ei pidetä markkinoilla todennäköisenä, vaan tällä hetkellä sijoitusmarkkinat vaikuttavat hinnoittelevat Kiinan talouskasvun hidastumista. Keskeisintä vaikutusten kannalta on kuitenkin se, miten Kiinan keskushallinto tilanteeseen reagoi. Tällä hetkellä markkinatoimijat pitävät todennäköisenä, että hallinto onnistuu ehkäisemään kriisin leviämisen laajemmalle.

Viikon markkinaindikaattorit:

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ti 28.9.

Saksa

Kuluttajien luottamus

Lokakuu

-1.2

Ti 28.9.

USA

Kuluttajien luottamus

Syyskuu

113.8

Ke 29.9.

Euroalue

Talouden luottamus (ESI)

Syyskuu

117.5

Ke 29.9.

Kiina

Teollisuuden ostopäällikköindeksi (Caixin)

Syyskuu

49.2

To 30.9.

Saksa

Inflaatio (v/v)

Syyskuu

3.9 %

Pe 1.10.

Saksa

Vähittäismyynti (v/v)

Elokuu

-0.3 %

Pe 1.10.

Euroalue

Inflaatio (1. julkaisu, v/v)

Syyskuu

3.0 %

Pe 1.10.

USA

Teollisuuden luottamus (ISM)

Syyskuu

59.9

Pe 1.10.

USA

Yksityinen kulutus (k/k)

Elokuu

0.3 %

Lähde: Bloomberg