Viikkokatsaus 7.6.2021: Joutuuko EKP vähentämään elvytystä kiihtyneen inflaation vuoksi?

Miten euroalueen inflaatioluvut vertautuvat USA:n vastaaviin? USA:n huhtikuun heikko uusien työpaikkojen määrä hätkähdytti markkinoita. Paraniko tilanne toukokuussa? Mitä keskuspankkien tulevilta kokouksilta odotetaan? Lue nämä ja muut viikon kysymykset markkinoista vastauksineen.

Miltä markkinoilla nyt yleisesti näyttää?

Markkinakuvassa ei tapahtunut viime viikolla suuria muutoksia.

Korkotaso jatkaa valumistaan USA:ssa. Myös euroalueella on nähty parin viime viikon aikana maltillinen liike alaspäin.

Osakkeissa iso kuva on edelleen ennallaan. Suhdanneherkät toimialat ovat edelleen USA:ssa nousukärjessä ja stabiilit, vähemmän suhdanneherkät toimialat ovat tuottaneet maltillisemmin. Tänä vuonna huonommin menestynyt IT-sektori on viime viikkoina hieman piristynyt, mikä johtunee korkojen tulemisesta alaspäin.

Tulosennustetrendi on ollut edelleen positiivinen ja tulosennusteita nostetaan myös edelleen globaalisti. Viime viikkoina ennusteita ei kuitenkaan ole nostettu yhtä paljon kuin aiempina viikkoina

Markkinat fokusoituvat nyt paljolti inflaatioon ja siihen, miten inflaatio-odotusten kehitys vaikuttaa keskuspankkipolitiikkaan ja sitä kautta heijastuu kaikkeen.

Joutuuko EKP vähentämään pian elvytystä kiihtyneen inflaation vuoksi?

Viime viikolla julkaistu arvio toukokuun inflaatiosta euroalueella oli 2,0 % verrattuna edellisvuoden toukokuuhun. Huhtikuussa inflaatio oli 1,6 %, joten pientä nousua on siis nyt tullut. Toukokuinen inflaatio oli kuitenkin juuri sitä 2 %:n inflaation tasoa, jota EKP tavoittelee pitkällä aikavälillä yli ajan.

Myös EKP:n tarkemmin seuraama pohjainflaatio oli toukokuussa 0,9 % (huhtikuu 0,7 %), eli edelleen hyvin maltillinen. Pohjainflaatio on inflaatio, josta on poistettu lyhyellä aikavälillä paljonkin vaihtelevat komponentit kuten energian ja ruoan hinta.

Kaiken kaikkiaan inflaatio siis kiihtyy euroalueella, mutta huomattavasti maltillisemmin kuin esimerkiksi USA:ssa. Keskuspankin paineet vähentää elvytystä ovat euroalueella ainakin toistaiseksi vähäiset.

Miten euroalueen inflaatioluvut vertautuvat USA:n vastaaviin?

USA:n talouden toukokuun inflaatioluvut julkaistaan tämän viikon torstaina. Ennusteissa odotetaan rapsakkaa 4,7 % inflaatiota (huhtikuu 4,2 %, euroalue toukokuussa 2 %). Pohjainflaation odotetaan olleen 3,4 % (huhtikuu 3,0 %, euroalue toukokuussa 0,7 %).

Lukujen vertailu selventää, miksi USA:ssa mm. korot ja inflaatio ovat nousseet Eurooppaan nähden korkeammiksi ja toisaalta miksi sijoitusmarkkinat odottavat nimenomaan USA:n joutuvan vähentämään elvytystä ensimmäisenä.

USA:n huhtikuun heikko uusien työpaikkojen määrä hätkähdytti markkinoita. Paraniko tilanne toukokuussa?

Viime viikon toinen merkittävä tilastojulkistus oli USA:n toukokuun työmarkkinaraportti.

Huhtikuussa markkinoita hätkähdytti USA:n uusien työpaikkojen määrä, joka oli vain 266 000. Vaikka huhtikuun luku tarkentui myöhemmin lievästi ylöspäin 278 000:een, luku oli silti markkinoiden odotuksiin nähden huomattavasti pienempi. Toukokuussa tilanne oli jo parempi ja USA:n taloudessa syntyi raportin mukaan noin 560 000 uutta työpaikkaa.

Toukokuun luku oli sijoitusmarkkinoita ajatellen ”sopivan vahva” eli riittävän hyvä, jotta se kertoisi talouden vahvistumisesta, mutta ei niin vahva, että keskuspankin olisi kiirehdittävä elvytystoimien alasajoa. Tätä tukee myös työttömyysaste, joka laski toukokuussa 5,8 %:iin, mutta on silti kuitenkin selkeästi korkeampi kuin ennen koronakriisiä.

Mitä toukokuun työmarkkinaraportti kertoo USA:n inflaatiosta?

Työmarkkinaraportin mukaan USA:n keskimääräinen tuntipalkka nousi edellisvuodesta 2,0 %, joka on koronakriisiä edeltävää tasoa maltillisempi lukema. Esimerkiksi ennen koronakriisiä, jolloin työttömyys oli alhaista ja yrityksillä oli haasteita työvoiman saamisessa, parin vuoden ajan keskimääräiset tuntipalkat nousivat 2–4 %.

Inflaatio pysyy siis toistaiseksi lähinnä hintainflaationa palkkainflaation ollessa maltillinen.

Mitä EKP:n johtokunnan kokoukselta odotetaan?

Euroopan keskuspankin johtokunta kokoontuu tämän viikon torstaina 10. kesäkuuta. EKP:n odotetaan palauttavan hätäosto-ohjelmansa (PEPP-ohjelma) arvopaperien ostomäärät takaisin vuodenvaihteen tasolle.

Ostoja lisättiin aiemmin tänä vuonna väliaikaisesti korkojen noustessa. Nyt korkojen rauhoittumisen myötä EKP:n odotetaan vastaavasti vähentävän ostoja. Vähennykset tehtäisiin ohjelman sisällä, eli samassa liikkumavälissä, jossa ostojen lisäyksetkin aiemmin tehtiin ja elvytysohjelmiin itseensä taas ei odoteta muutoksia. Jos ostojen vähennyksiin päädytään, EKP:n haasteena on viestiä asiasta niin, ettei ostojen vähennyksiä tulkita elvytyksen vähentämisenä.

Kokouksessa sijoittajia kiinnostaa myös pääjohtaja Lagarden kommentit inflaatiosta euroalueella ja miten keskuspankki näkee inflaation kehityksen euroalueella.

Mitä Fedin johtokunnan kokoukselta odotetaan?

USA:n keskuspankin kokous on ensi viikon keskiviikkona 16. kesäkuuta. Keskuspankki julkistaa kokouksen yhteydessä päivitetyt ennusteensa talouskehityksestä ja inflaatiosta.

Edellisen, maaliskuun tiedoilla tehdyn päivityksen jälkeen toteutunut inflaatio on noussut selkeästi, minkä vuoksi ennusteisiin kohdistuu nyt normaalia enemmän mielenkiintoa. Markkinat seuraavat, nostetaanko inflaatioennusteita tai talouskasvuennusteita tuleville vuosille vai jätetäänkö ne enemmän tai vähemmän ennalleen. Keskuspankki on aiemmassa viestinnässään koko ajan korostanut näkevänsä nyt raportoidun inflaation hetkellisenä, talouksien avaamiseen liittyvänä. Jos Fed näkee inflaation kiihtymisen edelleen hetkellisenä, voi hyvin olla, että tässä yhteydessä odotuksiin ei koskettaisi.

Osa keskuspankkeereista on jo väläytellyt keskustelun aloittamista arvopaperien ostojen vähentämisestä. Markkinoita kiinnostaakin myös muutokset tiedotteen sanamuodoissa, joista voitaisiin tulkita keskuspankin ottavan askelia valmistellakseen elvytyksen vähentämistä.

Markkinaindikaattorit:

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ma 7.6.

Saksa

Teollisuustilaukset (k/k)

Huhtikuu

3.0 %

Ti 8.6.

Saksa

Teollisuustuotanto (v/v)

Huhtikuu

4.9 %

Ti 8.6.

Saksa

ZEW-indeksi, rahoitusmarkkinoiden luottamus

Kesäkuu

84.4

To 10.6.

Euroalue

EKP:n korkokokouksen päätös

Kesäkuu

0.00 %

To 10.6.

USA

Pohjainflaatio (v/v)

Toukokuu

3.0 %

Pe 11.6.

USA

Kuluttajien luottamus (Michigan)

Kesäkuu

82.9

Lähde: Bloomberg