Viikkokatsaus 25.3.2024: Yhdysvaltojen keskuspankki nosti markkinat hurmokseen

Osakemarkkinoilla nähtiin viime viikolla Yhdysvaltojen johdolla nopeaa kasvua. Euroopan ostopäällikköindeksit kielivät palvelualojen vahvistuvista näkymistä, mutta teollisuusluvut jatkoivat laskuaan.

Osakemarkkinoilla yllyttiin viime viikon päätteeksi kovaan nousuun seurauksena Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin keskiviikkona antamalle positiiviselle korkoviestille. Fed kertoi, että suunnittelee edelleen kolmea koronlaskua vuodelle 2024, vaikka inflaatioennusteet ovatkin hieman nousseet. Euroopassa osakkeiden kasvu oli hieman vaisumpaa, mutta myös Helsingin pörssi päätti viikon positiivisen puolelle.  

Fedin kokouksessa päivitettiin korkoennusteiden lisäksi myös keskuspankin inflaatio- ja talouskasvuarvioita. Inflaation ennakoidaan nyt olevan vuoden lopussa 2,6 prosenttia, kun aiemmin ennuste oli 2,4. Hintojen nousun taustalla ovat esimerkiksi kohonneet asumiskustannukset ja polttoaineiden hintojen nousu. Fedin viesti oli, että vaikka inflaatio on edelleen kahden prosentin tavoitetason yläpuolella, tarvetta kireämmälle rahapolitiikalle ei silti ole.

Päätökseen vaikuttaa myös työmarkkinan ja yleisen talouskehityksen tila: mikäli korkotaso pidettäisiin samana tai sitä lähdettäisiin nostamaan, yhdysvaltalaiskuluttajan asema voisi alkaa heikentyä tavalla, joka vaikuttaisi merkittävästi talouden tilaan. Muutokset työmarkkinassa tapahtuvat usein yllättävän nopeasti, ja Fed haluaa välttää tilannetta, jossa työllisyys heikentyisi ratkaisevasti lyhyessä ajassa. Fed nosti myös Yhdysvaltojen reaalisen bruttokansantuotteen kasvun arviotaan 2,1 prosenttiin vuodelle 2024. Vuoden alussa vastaava luku oli 1,4 prosenttia.

Toinen Fedin kokoukseen kohdistettu keskeinen odotus liittyi keskuspankin taseen pienentämisohjelmaan, joka on omalta osaltaan vähentänyt markkinoiden likviditeettiä. Ohjelman jatkosta ei vielä kerrottu konkreettisia askeleita, mutta asiaan luvattiin palata pian.

Japanissa puolestaan keskuspankki nosti ohjauskorkoaan ensimmäistä kertaa 17 vuoteen. Japanin ohjauskorkoa on pidetty negatiivisen puolella -0,1 prosentin tasolla vuodesta 2016 asti, ja nyt tehty korkopäätös nostaa sitä 0,0 ja 0,1 prosentin välimaastoon. Nosto on siinäkin mielessä historiallinen, että Japani oli maailman viimeinen negatiivisen ohjauskoron maa.

Ostopäällikköindeksit kuvaavat Euroopan ja Yhdysvaltojen eroa

Markkinoilla seurattiin viime viikolla tiiviisti Euroopasta, Yhdysvalloista ja Kiinasta saatua ostopäällikköindeksidataa. Ostopäällikköindeksit koostuvat yritysten ostopäälliköille tehtyjen kyselyiden tuloksista ja heijastavat yritysten luottamusta tulevien kuukausien aktiviteeteista. Indeksit kertovat talouden näkymistä ja kuvaavat eri alakomponenttiensa kautta esimerkiksi lyhyen aikavälin hinta- ja työllisyysnäkymiä. Kun ostopäällikköindeksin lukema on yli 50, aktiviteetin odotetaan paranevan ja vastaavasti heikkenevän, kun lukema on alle 50.

Euroopasta viime viikolla julkaistu ostopäällikköindeksidata kertoi palvelualojen olevan hyvässä nousussa. Sen sijaan teollisuuden indeksi oli selvästi alle 50. Teollisuusala näyttääkin koko Euroopassa todella vaisulta, erityisesti Saksassa, jossa indeksi oli peräti 41,6. Yhdysvalloissa tilanne oli päinvastainen: teollisuuden indeksi kasvoi, palveluiden laski. Molemmat indeksit ovat tosin Yhdysvalloissa yli 50.

Viikkokatsaus on ensi viikolla pääsiäistauolla ja palaa taas 9.4.

Viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ti 26.3.

Saksa

Kuluttajien luottamus

Huhtikuu

-29.0

Ti 26.3.

USA

Kuluttajien luottamus

Maaliskuu

106.7

Ke 27.3.

Euroalue

Talouden luottamus (ESI)

Maaliskuu

95.4

To 28.3.

Saksa

Vähittäismyynti (v/v)

Helmikuu

-1.6 %

To 28.3.

USA

Kuluttajien luottamus (Michigan)

Maaliskuu

76.5

Lähde: Bloomberg