Viikkokatsaus 8.1.2024: Koronlasku kiikarissa

Vuodenvaihteen lomakausi on päättynyt, ja on aika palata arkeen. Vuoden ensimmäinen viikkokatsaus tiivistää, mitä markkinoilla tapahtuikaan joulun aikaan ja alkuvuodesta.

Viime vuosi päätettiin markkinoilla positiivisissa merkeissä, kun marras–joulukuussa kaikki omaisuuslajit kehittyivät vahvasti. Korkomarkkinoilla nähtiin erittäin hyviä tuottoja, kun korot laskivat voimakkaasti.

Myös osakemarkkinat olivat vahvassa vedossa, ja myös viime vuonna heikosti kehittynyt Helsingin pörssi kiri loppuvuodesta. Yleisesti ottaen viime vuosi oli osakemarkkinoilla vahva, mikä selittyi ensisijaisesti muutamien keskeisimpien yhdysvaltalaisosakkeiden, niin kutsutun Magnificent Seven -joukon, vahvalla kurssikehityksellä. Muu osakemarkkina puolestaan pärjäsi vaisummin.

Positiiviseen kehitykseen marras–joulukuussa on vaikuttanut vahvasti Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pääjohtaja Jerome Powellin viesti siitä, että keskuspankki olisi tulossa päätökseen koronnostoissaan ja on valmis laskemaan ohjauskorkoaan nopeassakin tahdissa. Markkinat hinnoittelivat viestin seurauksena ensimmäistä koronlaskua heti keväälle, mikä puolestaan painoi markkinakorkoja ja johti osakemarkkinoiden vahvaan nousuun.

Välipäivinä oli kuitenkin lomailijoiden lisäksi aika rauhoittua myös markkinoilla, ja ääni vaihtui kellossa. Koronlaskuodotuksia ja loppuvuoden optimistista hinnoittelua vedettiin hiukan taaksepäin. Alun innostuksen jälkeen odotukset ovat rauhoittuneet, ja nyt markkinat odottavat maltillisempaa polkua rahapolitiikan keventämisen osalta.

Muutos markkinoilla vallitsevassa käsityksessä rahapolitiikan polusta on heijastunut kaikkiin omaisuuslajeihin. Esimerkiksi osakemarkkinoilla vuosi on alkanut hieman erittäin vahvaa viime vuoden loppua nihkeämmin.

Markkinoiden katse ohjauskorkojen laskussa

Vielä viime vuoden loppupuolella markkinat hinnoittelivat innokkaasti keskuspankkien koronlaskuja jo maalis–huhtikuuhun, mutta nyt alkuvuodesta odotukset ovat hieman maltillistuneet.

Tällä hetkellä markkinat pitävät lähes varmana, että Euroopan keskuspankki EKP:n ensimmäinen ohjauskoron lasku sijoittuisi huhtikuulle. Yhdysvaltain Fedin odotetaan seuraavan sitä toukokuussa. Vielä ennen joulua markkinat odottivat ensimmäistä koronlaskua Yhdysvaltoihin jo maaliskuulle, joten rauhoittumista markkinoilla nähtiin myös sen osalta.

Näin odotetaan siitä huolimatta, että Fed on viestintänsä perusteella vaikuttanut EKP:ta valmiimmalta löysäämään rahapolitiikkaansa. EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde on puolestaan pysytellyt aiemmassa viestissään siitä, että korkean inflaation vuoksi kiristävää rahapolitiikkaa on pidettävä yllä pidempään. Euroopassa talouskasvu on kuitenkin ollut Yhdysvaltoja heikompaa, mikä antanee EKP:lle Fediä enemmän liikkumavaraa inflaation kannalta.

Odotettuja uutisia datarintamalta

Viime perjantaina julkaistun Yhdysvaltain joulukuun työllisyysraportin luvut olivat odotuksia vahvempia. Uusia työpaikkoja syntyi 216 000, ja työttömyysaste pysytteli 3,7 prosentissa. Keskimääräisten tuntiansioiden nousu kiihtyi vuositasolla 4,1 prosenttiin marraskuun 4,0 prosentista.

Markkinoilla odotuksia vahvempien lukujen tulkittiin lisäävän inflaatiopainetta, kun palkkainflaatio on korkea ja kiihtyi vastoin odotuksia hieman. Kiihtynyt palkkainflaatio yhdessä työpaikkojen määrän kasvun kanssa johti siihen, että perjantaina korot kääntyivät hienoiseen nousuun.

Alkaneen viikon keskeisin julkistus on puolestaan Yhdysvaltain joulukuun inflaatioluvut. Odotuksena on kokonaisinflaation pieni kiihtyminen. Keskuspankille keskeisen ruoan ja energian hinnan vaihtelusta putsatun ydininflaation odotetaan puolestaan laskeneen 3,8 prosenttiin marraskuun 4,0 prosentista.

Inflaatiolukuja on luvassa Euroopassa muun muassa Ranskasta, Espanjasta ja Hollannista. Niiden osalta odotetaan hieman marraskuuta maltillisempia lukuja, mutta mullistavia muutoksia ei markkinoilla odoteta.

Lisäksi lauantaina on luvassa Taiwanin presidentin- ja parlamenttivaalit, joita Kiina on kutsunut valinnaksi sodan ja rauhan välillä. Markkinoilla mielenkiinto kohdistuukin ennen kaikkea Kiinan mahdolliseen reaktioon vaalituloksen selvittyä.

Viikon markkinaindikaattorit

      Periodi Edellinen
Ma 8.1. Saksa Teollisuuden tilaukset (v/v) Marraskuu -7.2 %
Ma 8.1. Euroalue Talouden luottamus (ESI) Joulukuu 93.8
Ma 8.1. Euroalue Vähittäismyynti (v/v) Marraskuu -1.2 %
Ti 9.1. Saksa Teollisuustuotanto (v/v) Marraskuu -3.4 %
To 11.1. USA Pohjainflaatio (v/v) Joulukuu 4.0 %
Lähde: Bloomberg