Viikkokatsaus 8.4.2024: Kevenevätkö korot kesää kohti?

Kevät kolkuttelee jo ovella, ja markkinoiden toiveet korkojen laskusta vaikuttavat hiljalleen lähestyvän. Mihin tekijöihin sijoittajan kannattaa kiinnittää huomiota, kun mennään kohti loppukevättä ja kesää?

Alkuvuosi eri markkinoilla on näyttänyt jokseenkin erilaiselta kuin vielä vuodenvaihteessa odotettiin. Lue alta, miltä markkinat ovat alkuvuodesta näyttäneet ja mitä teemoja sen osalta kannattaa seurata kevään edetessä.

1. Rahapolitiikka kevenee sitkeästä inflaatiosta huolimatta

Vielä alkuvuodesta markkinat hinnoittelivat tälle vuodelle useita koronlaskuja. Vuosi on kuitenkin alkanut vaisuhkosti, eikä koronlaskuja ole vielä nähty keskuspankkien osalta.

Yhtenä selittävänä syynä voidaan pitää Yhdysvaltojen inflaatiota, joka on käyttäytynyt eri tavalla kuin vielä vuoden alussa odotettiin. Sekä Yhdysvaltain perusinflaatio että ruoan ja energian hintojen vaihtelusta putsattu ydininflaatio eivät ole laskeneet viimeisen kuuden kuukauden aikana odotetusti.

Inflaatio Yhdysvalloissa on yhä 3–4 prosentin tuntumassa, mikä on liian korkea suhteessa keskuspankin kahden prosentin inflaatiotavoitteeseen. Siinä, missä vielä alkuvuodesta markkinat hinnoittelivat Yhdysvaltoihin jopa kuutta koronlaskua tälle vuodelle, hinnoitellaan niitä enää vain noin kolme.

Yhdysvalloissa inflaatiopaine on siis yhä kova, eikä sitä heikentänyt maan viime viikolla julkaistu vahva työmarkkinaraportti. Yhdysvaltain keskuspankki Fedille paineita korkojen laskun aloittamiseen onkin yhä suhteellisen vähän, joskin keskuspankki on siitä huolimatta pitänyt kiinni linjastaan aloittaa koronlaskut tänä vuonna.

Tilanne on puolestaan hieman toisenlainen Euroopassa, missä inflaatio on hidastunut Yhdysvaltoja enemmän. Euroopassa talouskasvu on puolestaan yhä vaisumpaa, vaikka positiivisia merkkejä on viime aikoina saatu myös Euroopan osalta.

Euroopan keskuspankki EKP:n uskotaankin aloittavan koronlaskunsa ennen Fediä. Tällä hetkellä todennäköiseltä vaikuttaa, että EKP aloittaisi koronlaskunsa kesällä. Täysin poissuljettuna ei kuitenkaan voida pitää sitäkään, että keskuspankki tiedottaisi koronlaskujen aloittamisesta jo tällä viikolla torstain korkokokouksessaan.

Myös EKP:n osalta koronlaskuodotuksista on alkuvuonna putsattu hieman pois, vaikka hidastuneen inflaation vuoksi koronlaskupaineet euroalueella ovat akuutimpia kuin Yhdysvalloissa.

2. Kasvunäkymät edelleen vakaita

Yhdysvaltojen vahvat kasvunäkymät ovat kantaneet myös alkuvuoteen. Kun vielä viime vuonna Yhdysvaltoihin ennustettiin taantumaa, on nämä odotukset lakaistu nyt taka-alalle. Taantuman sijaan todennäköisempinä skenaarioina pidetään pehmeää laskua tai vaakalentoa.

Kun vielä aiemmin Yhdysvallat erottui muista markkina-alueista selkeän positiivisesti, on tällä hetkellä talousdata myös Euroopasta ja Kiinasta kohentumassa ja erot markkinoiden välillä tasoittumassa. Yhdysvallat kantaa kuitenkin edelleen merkittävän taakan globaaleista kasvuodotuksista.

Noussut korkotaso on heikentänyt korkoherkimpien talouksien kasvua, mutta vaikutukset globaaliin kasvuun ovat edelleen vähäisiä. Erot ovat kuitenkin jo huomattavissa, kun Yhdysvaltoja korkoherkemmästä Kanadasta julkaistiin viime viikolla huomattavasti heikompi työmarkkinaraportti.

3. Markkinahuuma jatkunut alkuvuonna, mutta huipulla on ahdasta

Markkinoiden vahvat tunnelmat ovat jatkuneet alkuvuoden aikana, kun globaalit osakemarkkinat ovat nousseet ja luottoriskipreemiot painuneet riskinottohalukkuuden kasvaessa.

Osakemarkkinoilla Yhdysvallat on alkuvuonna ollut selkeästi vahvin alue. Koko Euroopan osakemarkkinan kehitystä painaa muun muassa heikosti menestynyt Iso-Britannia, mutta pelkkää euroaluetta tarkasteltaessa menestys on lähes Yhdysvaltain tasoa. Kehittyvät markkinat puolestaan notkahtivat alkuvuodesta Kiinan haasteiden vuoksi, mutta helmikuun alusta alkaen markkina on ottanut Eurooppaa kiinni. Suomessa tilanne on yhä heikko, eikä helpotusta vaikuta olevan luvassa lähiaikoina.

Kärki osakemarkkinoilla on hieman tasoittunut viime vuodesta, ja kohtuullisen vahvaa kasvua on nähty myös teknologiayhtiöiden ulkopuolella. Huipulla on kuitenkin yhä ahdasta, ja Yhdysvaltain osakemarkkinan viisi suurinta yhtiötä vastaavatkin tällä hetkellä yli 25 prosentista markkinaa.

Optimistiset talous- ja inflaatio-odotukset ovat nostaneet markkinoiden odotuksia vahvasta tuloskasvusta ja pitäneet globaalien osakkeiden arvostustasoa korkealla. Korkomarkkinoilla tuotto-odotukset ovat puolestaan maltillistuneet hieman, mutta korkosijoitukset vaikuttavat monille yhä houkuttelevilta suhteessa riskiin.  

Viikon markkinaindikaattorit

Periodi
Edellinen
Ma 8.4.
Saksa
Teollisuustuotanto (v/v)
Helmikuu
-5.4 %
Ke 10.4.
USA
Pohjainflaatio (v/v)
Maaliskuu
3.8 %
Ke 10.4.
USA
Keskuspankin korkopäätös
Huhtikuu
5.25-5.50 %
To 11.4.
Euroalue
Keskuspankin korkopäätös
Huhtikuu
4.50 %
Pe 12.4.
USA
Kuluttajien luottamus
Huhtikuu
79.4
Lähde: Bloomberg