Viikkokatsaus 13.11.2023: Huolestuttavia signaaleja

Ero Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä kasvaa entisestään, kun tuloskausi lähestyy loppuaan. Vaikka tulosluvut Yhdysvalloista ovat olleet positiivisia, on kuluttajien luottamus siellä laskussa ja taantuman uhka kasvanut.

Aloitetaan kuitenkin positiivisesta, sillä vahvempi vire sijoitusmarkkinoilla jatkui viime viikolla heikon lokakuun jälkeen. Viikko olikin maltillisen positiivinen kaikilla osakemarkkinoilla. Korot puolestaan nousivat hieman, kun Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pääjohtaja Jerome Powell totesi, että Fed voi edelleen nostaa ohjauskorkoaan, mikäli se on tarpeen keskuspankin inflaatiotavoitteen saavuttamiseksi. Öljyn markkinahinta on ollut laskusuunnassa syyskuun lopusta lähtien, mikä saattaa heijastella heikkeneviä odotuksia öljyn kysynnästä ja siten globaalista talouskasvusta.

Talousdatan osalta alkaneen viikon keskeisin julkaisu on Yhdysvaltojen lokakuun inflaatio. Kokonaisinflaation odotetaan maltillistuneen 3,3 prosenttiin syyskuun 3,7 prosentista. Keskuspankin keskipitkän aikavälin tavoite noin kahden prosentin inflaatiosta alkaa lähestyä. Inflaatiota painaa alaspäin nyt etenkin energian hinnan halpeneminen, mikä on kuitenkin keskuspankin inflaatiotavoitteen kannalta haasteellista. Energian hinta vaihtelee tyypillisesti paljon, ja muut inflaation komponentit ovat edelleen korkeina. Ydininflaation, josta on putsattu pois energian ja ruoan hinnan muutokset, odotetaan olleen lokakuussa 4,1 prosenttia.

Lisäksi tällä viikolla kannattaa seurata Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ja Kiinan presidentti Xi Jinpingin tapaamista keskiviikkona. Vaikka merkittäviä yksittäisiä uutisia tapaamisesta ei odoteta, on maiden presidenttien tapaaminen jo itsessään positiivinen signaali, sillä maiden välit ovat viime vuosina olleet sangen tulehtuneet niin geopoliittisesti kuin kauppapoliittisestikin. Markkinoiden kannalta keskeistä on se, mihin suuntaan maiden välit vaikuttavat kehittyvän.

Tuloskausi kasvattaa eroa USA:n ja Euroopan välillä

Loppuaan lähestyvä tuloskausi on sujunut vaihtelevasti Atlantin eri puolilla. Yhdysvalloissa tuloskausi on sujunut odotuksia paremmin, kun yhtiöistä noin 90 prosenttia on tällä hetkellä raportoinut tuloksestaan.

Liikevaihtojen kasvu Yhdysvalloissa on ollut keskimäärin 2 prosenttia ja tuloskasvu keskimäärin 3 prosenttia. Tyypillistä suurempi osuus, yli 80 prosenttia, yhtiöistä on ylittänyt etukäteen lasketut tulosodotukset. Myös liikevaihdon kasvu on ollut hieman odotuksia vahvempaa. Energia- ja raaka-ainesektoreilla tuloskasvu on hiipunut odotusten mukaisesti muun muassa kustannusten kasvun myötä, mutta muutoin kehitys on ollut odotuksia parempaa.

Samaa ei kuitenkaan tälläkään kertaa voida sanoa Euroopasta. Kun noin 85 prosenttia eurooppalaisyhtiöistä on raportoinut tuloksensa, ovat sekä tulokset että liikevaihdot supistuneet odotuksia enemmän – tulokset noin 13 prosenttia ja liikevaihdot 7 prosenttia. Yhdysvaltojen tapaan tuloskehitys on ollut heikkoa etenkin raaka-aine- ja energiasektoreilla.

Kuluttajien luottamus laskussa

Viime viikolla julkaistu Michiganin yliopiston kuluttajaluottamusindeksi antaa huolestuttavan kuvan yhdysvaltalaiskuluttajien luottamuksesta maansa taloutta kohtaan. Indeksi heikkeni hieman, ja kuluttajien inflaatio-odotus nousi kyselyssä.

Tosiasiallinen inflaatio on kuitenkin laskenut Yhdysvalloissa jo useiden kuukausien ajan. Yksi selittävä tekijä kuluttajien kasvaneille inflaatio-odotuksille voikin olla se, että korkojen nousun vaikutukset näkyvät kuluttajien elämässä koko ajan vahvemmin. Inflaation vaikutukset näkyvät myös osittain viiveellä, joten aiemmin korkea inflaatio alkaa täysimääräisesti näkyä ihmisten arjessa vasta nyt, mikä nostaa inflaatio-odotuksia osaltaan.

Kulutuskysyntä Yhdysvalloissa on toistaiseksi pysynyt vahvana, mutta kuluttajien kasvaneet inflaatio-odotukset ovat huolestuttavia. Jos kuluttajat alkavat odottaa korkeampaa inflaatiota, mahdollisuutena on, että kotitaloudet alkavat säästää enemmän ja talouskasvua ylläpitävä kulutuskysyntä heikkenee.

Taantuman uhkaa myös Yhdysvalloissa

Kuluvan vuoden aikana on tullut tutuksi tarina siitä, että Yhdysvaltojen taloudella pyyhkii hyvin, kun Euroopan talous puolestaan kärsii tuskallisessa taloustilanteessa ilman merkkejä helpotuksesta. Viime aikoina on kuitenkin saatu erilaisia signaaleja siitä, että taantuma saattaa olla edessä myös Yhdysvalloissa.

Pienyrityksille myönnettyjen lainojen määrä Yhdysvalloissa on viime aikoina vähentynyt huomattavasti, ja pankit ovat kiristäneet lainanannon kriteerejään. Tyypillisesti näin voimakas luotonannon vähentyminen on ennakoinut taantumaa. Historiallisen datan perusteella Yhdysvalloissa tällä hetkellä oleva lainanoton taso on 90 prosentin todennäköisyydellä johtanut taantumaan.

Yksittäisen indikaattorin perusteella ei vielä voida tehdä merkittäviä päätöksiä taantumasta, mutta viime aikoina myös muut tekijät ovat antaneet viitteitä samaan suuntaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 10- ja 2-vuotisten valtionlainojen pitkään negatiivisena pysynyt korkoero on alkanut kaventua. Näin on tapahtunut usein silloin, kun talous on ollut ajautumassa taantumaan.

 

Viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ti 14.11.

Saksa

ZEW-indeksi, rahoitusmarkkinoiden luottamus

Marraskuu

-1.1

Ti 14.11.

USA

Pohjainflaatio (v/v)

Lokakuu

4.1 %

Ti 14.11.

USA

Inflaatio (v/v)

Lokakuu

3.7 %

Ke 15.11.

Iso-Britannia

Inflaatio (v/v)

Lokakuu

6.7 %

Ke 15.11.

Euroalue

Teollisuustuotanto (v/v)

Syyskuu

-5.1 %

Ke 15.11.

USA

Vähittäismyynti (k/k)

Lokakuu

0.7 %

Ke 15.11.

USA

Vähittäismyynti pl. autot (k/k)

Lokakuu

0.6 %

Ke 15.11.

USA

New Yorkin teollisuuden luottamus

Marraskuu

-4.6

To 16.11.

USA

Philadelphian teollisuuden luottamus

Marraskuu

-9.0

To 16.11.

USA

Teollisuustuotanto (k/k)

Lokakuu

0.3 %

Pe 17.11.

Iso-Britannia

Vähittäismyynti (v/v)

Lokakuu

-1.0 %

Pe 17.11.

Euroalue

Inflaatio (v/v, 2. julkaisu)

Lokakuu

4.3 %

Lähde: Bloomberg