Hallitusammattilainen Jukka Ruuska: Vastuullisuus ilman vaikuttavuutta on tyhjä kuori

Mandatum Oyj:n hallituksessa istuvan Jukka Ruuskan mukaan hallitusammattilaisten ja yritysten ylimmän johdon tulisi pohtia vastuullisuutta ensisijaisesti vaikuttavuuden näkökulmasta. Ruuska nimeää kolme keinoa vastuullisuuden edistämiseen.

Kuva: Ville Lehvonen

Mandatum Oyj:n hallituksen jäsenenä aloittanut Jukka Ruuska haastaa hallitusammattilaisia ja yritysten ylintä johtoa pohtimaan vastuullisuutta ennen kaikkea vaikuttavuuden näkökulmasta. On keskityttävä tekoihin, joiden kautta voidaan vaikuttaa asioihin ja jotka liittyvät keskeisesti yhtiön strategiaan.

Oikeustieteen maisteri ja MBA Jukka Ruuska on tehnyt pitkän uran yritysjohtajana esimerkiksi Enento Group Oyj:n eli entisen Asiakastiedon toimitusjohtajana. Nykyään Ruuska toimii hallituksen puheenjohtajana muun muassa Duunitorissa, Oiva Isännöinnissä, Vastuu Groupissa ja Suomen Kansallisteatterissa.

Ruuskalla on vahva näkemys siitä, että yrityksen menestyksen ratkaisevat ­asiakaskokemus, henkilöstö ja omistaja-arvon kehitys. Vastuullisuus vaikuttaa niihin kaikkiin ratkaisevasti, ja siksi valittujen vastuullisuustekojen on linkityttävä kaikkeen yrityksen toimintaan. Ruuska nostaa esiin kolme keinoa, joilla yritysten hallitukset voivat edistää vastuullisuutta.

Mikä on vastuullisuuden yleisin sudenkuoppa?

Vastuullisuudesta eli ”sustiksesta” tulee tällä hetkellä viestiä ovista ja ikkunoista. Se on hyvä asia. Vaarana kuitenkin on, että syleillään maailmoja ja tehdään asioita, joilla ei välttämättä ole suurtakaan merkitystä. Pitäisi keskittyä tekoihin, jotka johtavat vastuullisuuteen. Vastuullisuus ilman vaikuttavuutta jää tyhjäksi kuoreksi, jolla ei ole arvoa.

Kuinka estää epäolennaiseen sotkeutuminen?

Rajallisten resurssien takia on pakko keskittyä. On tärkeää löytää ne asiat, joissa yrityksen vastuullisuudessa oikeasti on vaikuttavuutta. Yritys ei voi yrittää olla vaikuttava joka saralla. Jokaisen yrityksen on löydettävä oma kulmansa vastuullisuuteen. Valittujen vastuullisuuskulmien on myös liityttävä vahvasti yrityksen strategiaan.

Kertoisitko esimerkin?

Olen hallituksen puheenjohtajana Oiva-isännöintipalveluyrityksessä. Mielestämme isännöintipalveluyritykselle tärkein vastuullisuusasia on läpinäkyvyys, koska perinteisesti ongelmiksi taloyhtiöissä on koettu se, etteivät ne ihan tarkalleen tiedä, miten isännöintiyritys hoitaa kohteitaan. Me päätimme panostaa läpinäkyvyyteen, koska se liittyy liiketoimintamme ytimeen ja sillä on väliä. Asiakkaamme pitävät siitä, että isännöintipalveluyritys toimii läpinäkyvästi. Erotumme kilpailijoista.

Ilman hyvää henkilöstökokemusta ei ole hyvää asiakaskokemusta.

 

Kerro yllättävä ajatus vastuullisuudesta.

Talousteorioiden mukaan ne yritykset, jotka jättävät ulkoiskustannukset laskematta, ovat numeroiden valossa kannattavimpia. Oletus on, että vastuuttomat yritykset pärjäisivät paremmin kuin ne, jotka ottavat ulkoiskustannukset huomioon. Totuus ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Vastuuttomasti toimivat yritykset eivät voi olla parhaita yrityksiä, koska ne eivät pysty tarjoamaan parasta asiakaskokemusta, eivätkä työntekijät viihdy yrityksissä, jotka toimivat vastuuttomasti.

On tärkeää pitää mielessä asiakaskokemuksen, henkilöstön ja omistaja-arvon kehityksen kolmio. Ilman hyvää henkilöstökokemusta ei ole hyvää asiakaskokemusta. Jos yrityksen asiakaskokemus on huono, yrityksen omistaja-arvo ei kasva. Vastuullisuus vaikuttaa näihin kaikkiin.

Vastuullisuudella on merkitystä?

Kyllä, isosti. Eikä vastuullisuus ole mitenkään uusi asia. Hyvät yhteisöt ovat aina toimineet vastuullisesti, nyt siihen vain kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota kaikkialla. Viime aikoina keskeiseksi puheenaiheeksi on noussut vastuullisuus nimenomaan osana liiketoiminnan kehittämistä.

Yritys saattaa löytää vastuullisuustyön kautta itselleen uusia kilpailutekijöitä.

Kun yrityksissä etsitään ja analysoidaan vastuullisuuden vaikuttavuutta, tuo pohtimistyö saattaa viedä liiketoiminnan kehittämistä paljon eteenpäin.

Saattaa olla, että yritys löytää itselleen vastuullisuustyön kautta uusia kilpailutekijöitä.

Millä keinoilla yritysten hallitukset voisivat edistää ­vastuullisuutta?

Hallitusten pitää varmistaa, että vastuullisuuden vaikuttavuus on leivottu strategian sisään. Vastuullisuus ei saa olla irrallinen kappale laajassa raportissa.

Toisekseen vastuullisuuden vaikuttavuus on tuotava esiin kaikessa toiminnassa. On näytettävä, että vastuullisuuspolitiikka kattaa koko yrityksen.

Kolmanneksi hallituksen on varauduttava siihen, että yrityksessä eletään kuten puhutaan. Hallituksen on siis mietittävä esimerkiksi sitä, kuinka vastuullisuuteen sitoutuminen palkitaan. Vaikuttavuutta pitää pystyä mittaamaan, muutoin johtoa on mahdotonta palkita onnistuneesta vastuullisuustyöstä.