Yhteiset onnistumiset kasvattavat hyvää

Ohjelmistokehitysyhtiö Softera panostaa koko henkilöstön palkitsemiseen ja motivointiin Palkkiorahaston avulla. Vaikutukset näkyvät jo montaa eri kautta. Reilut mittarit, niiden avoin seuranta ja tavoitteisiin pääsy tuovat onnistumisen tunteita läpi koko organisaation.

Kuva: Michael Hamments / Unsplash

Toimivalla koko henkilöstön palkitsemisella voidaan luoda arvoa läpi koko ketjun omistajista työntekijöihin. IT-alalla toimiva Softera on yli 30 asiantuntijaa työllistävä, ohjelmistokehitystä ja asiakaspalvelujärjestelmiä tekevä yritys. Vuodesta 1992 toiminut yritys on täysin institutionaalisesti omistettu. Kun omistajat eivät ole itse töissä yrityksessä, eivät he myöskään ole palkitsemisen piirissä. Softeralla koko henkilöstö on työtekijäasemassa, mikä osaltaan ohjaa palkitsemista.

Softeralle sopivaksi palkitsemisen malliksi löytyikin koko henkilöstön tulospalkitseminen Palkkiorahaston kautta, mistä yritys on ehtinyt jo kerryttää ensimmäisen vuoden verran kokemuksia. Malli on koettu osuvana palkitsemisen keinona. Toimitusjohtaja Teemu Nybergin mukaan heillä tulospalkitseminen perustuu siihen ajatukseen, että yritys menestyy vain sitä kautta, että kaikki onnistuvat omassa työssään.

“Perinteisissä avainhenkilöiden palkitsemismalleissa on usein vain johto mukana, vaikka työtä tehdään kovin monella tasolla. Me lähdimme tarkastelemaan sitä, että mukaan pitäisi saada koko poppoo, ja mahdollisimman reilulla tavalla”, kertoo Nyberg.

“Palkkiorahastosta löytyi aika monta puolta, jotka ovat meille merkityksellisiä. Tarkoituksena ei ole vain palkita, vaan myös sitouttaa ja rohkaista onnistumaan yhdessä. Pitkäjänteinen palkkioiden sijoittaminen ja verotukselliset hyödyt tuovat lisäarvoa valitulle palkitsemisjärjestelylle.”

Henkilöstökeskeisyys saa yrityksessä kiitosta

Softeralla käytössä oleva selkeä palkitsemismalli on henkilöstölle helppo ymmärtää ja omaksua. Yhtiöllä on käytössä samat yhtiötason tavoitteet ja mittarit kaikille. Yhtiön hallitus asettaa tulostavoitteet, jotka voivat olla taloudellisia mittareita tai ennalta määriteltyjä kehitystavoitteita. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan yhdessä henkilöstön kanssa kvartaaleittain.

“Silloin koko henkilöstö näkee vuoden aikana tapahtuneiden onnistumisen vaikutukset tulosten saavuttamiseen, tai voimme miettiä yhdessä, miten päästään hyvän puolelle, jos ollaankin syystä tai toisesta takamatkalla”, Teemu Nyberg kertoo.

“Malli on reilu. Seuraamme sitä, että pääsemme asetettuihin tavoitteisiin. Tulospalkkiojärjestelmä tarjoaa hyvän mahdollisuuden työntekijöiden palkitsemiseen onnistuneesta työstä ja yrityksen menestyksestä.”

Tästä on hyötyä myös henkilöstölle, joka on ottanut uuden palkitsemismallin vastaan positiivisesti.

“Silloin kun palkkiot sidotaan onnistumisiin, palkkioiden vaikuttavuus voi olla moninkertainen verrattuna siihen, että tehdään yksittäisiä peruspalkan korotuksia. Meillä toimitusjohtaja, avainhenkilöt ja koko henkilöstö ovat mukana samassa mallissa, samalla viivalla”, kuvailee Nyberg.

Läpinäkyvyys lisää konkretiaa

Työntekijä voi tarkastella Palkkiorahastoon saamiansa palkkioita Mandatumin verkkopalvelun tai Rahat-mobiilisovelluksen kautta.

“Tämä tuo kuvioon konkretiaa. Henkilöstö voi nähdä maksetut palkkiosummat helposti itse, sekä vaikuttaa henkilökohtaisesti omien sijoitustensa allokaatioon”, sanoo Nyberg. “Moni saattaa harrastaa sijoittamista muutenkin, jolloin Palkkiorahasto nähdään hyvänä, omaa tekemistä täydentävänä mallina.”

Palkkiorahasto toimii myös merkittävänä henkilöstöetuna ja sitouttamisen elementtinä. Kun tulospalkkiot kilahtivat Softeran henkilöstölle keväällä, kuluva vuosi on jo hyvässä vauhdissa ja seuraava maali näköpiirissä.

“Tämä voi olla tietynlaista piilosäästämistä monelle. Käteen maksettaviin palkkioihin verrattuna nämä rahat saattavat jäädä herkemmin säästöön. Jos työntekijä kerryttää palkkioita rahastoon vaikka viisikin vuotta, potti alkaa olla jo kohtuullinen”, arvioi Nyberg.

Palkkiorahaston 3 hyötyä Softeralle
  • Tasapuolinen ja avoin malli, joka pienentää yrityksen johdon ja henkilöstön vastakkainasettelua palkitsemisessa.

  • Palkkiorahastoon tulospalkkioita maksettaessa veroedut näkyvät sekä työnantajalle palkkiota maksettaessa että työntekijälle palkkioita nostettaessa.

  • Tärkeä henkilöstöetu ja sitouttamisen elementti, joka kannustaa pitkäjänteisyyteen.

Tulospalkkion kautta johtaminen tulee kasvamaan Suomessa seuraavien vuosien aikana, uskoo Nyberg. Palkkiorahasto on keino päästä paremmille palkitsemisen tasoille.

“Tulospalkkioiden kautta saadaan positiivisia kokemuksia ja yrityskulttuuri kehittyy voimakkaammin tulosohjautuvuuteen. Lähdemme yhdessä tekemään perustason päälle onnistumisia, josta kaikki hyötyvät”, tiivistää Nyberg.