Palkittu-blogi: Kokonaispalkitsemisen kokemus – siis mikä?

Työntekijäkokemuksen parantaminen – ja sitä kautta vaikuttaminen sitoutumiseen ja tuloksellisuuteen – on viime vuosina ollut yritysten henkilöstöstrategiassa korkealla prioriteetilla. Työntekijäkokemus kietoutuu monin tavoin palkitsemiseen ja siksi palkitsemista kannattaakin mitata ja kehittää, Mandatumin palkitsemiskonsultti Janne Tiainen kertoo blogikirjoituksessaan.

Työntekijäkokemuksella (EX, Employee Experience) tarkoitetaan kaikkea mitä työntekijä kokee, havainnoi ja tuntee työsuhteensa aikana. Työntekijän urapolulla on monia merkitseviä hetkiä, jotka vaikuttavat työntekijäkokemukseen, kuten alan tutkimuksissakin on havaittu.

Työntekijäkokemus muodostuu eri henkilöillä erilaisista asioista, joita kukin kokee työelämän eri vaiheissa ja arvostaa eri elämäntilanteissa. Työelämässä kokemuspolulla on väistämättä monta kosketuspintaa palkitsemisen kanssa. Palkitsemisella tarkoitan tässä kokonaispalkitsemista laajasti ottaen, sisältäen kaiken mitä yritys tarjoaa työntekijöilleen vastineeksi heidän yritykselle tuomastaan työpanoksesta ja osaamisesta: Rahallisen palkitsemisen lisäksi erilaiset etuudet, koulutus- ja etenemismahdollisuudet, työ- ja perhe-elämän tasapainoon liittyvät ohjelmat, sekä huomioimisen ja tunnustukset.

Kokonaispalkitsemisen kokemus (TRX, Total Rewards Experience) alkaa työntekijöiden osalta jo ennen työsuhteen alkua työnhakuprosessissa: mitä ja miten yritys kertoo palkitsemisestaan. Työsuhteen alettua on tärkeää, miten työntekijän kokemus palkitsemisesta vastaa hänen odotuksiaan. Työsuhteen aikana kokemukseen vaikuttaa keskeisesti esihenkilön toiminta, eli esimerkiksi miten tavoitteita asetetaan ja seurataan, miten palautetta annetaan ja vastaanotetaan, ja miten esihenkilö huolehtii tiiminsä kehityksestä. Rahallisen palkitsemisen kokemukseen vaikuttaa tietoisuus palkan muodostuksen periaatteista, kokemus sen oikeudenmukaisuudesta, sekä toki itse palkka, palkankorotukset ja palkkiot.

(Artikkeli jatkuu.)

 

Huomion arvoista on, että myös esihenkilöt ja johtajat ovat yrityksensä työntekijöitä, ja heillä on omat rooliinsa sidotut näkökohdat palkitsemisen kokemuksesta ja johtamisesta.

Kokonaispalkitsemisen kokemuksessa ei siis ole kysymys vain palkitsemiseen liittyvistä välineistä vaan ennen kaikkea siitä kuinka hyvin niitä johdetaan ja hallinnoidaan. Luomalla hyvät puitteet kokonaispalkitsemisen kokemukselle voidaan vaikuttaa työntekijäkokemukseen, jonka parantamisen tutkitut hyödyt yritykselle maailmanlaajuisestikin tunnettu puhuja ja kirjailija Michael Hinshaw kiteyttää Forbesissa (2020) näin: 1) vähemmän vaihtuvuutta, 2) parempi työsuoritus, 3) suuremmat tulot ja enemmän voittoja, 4) parempi työntekijöiden sitoutuneisuus, 5) parempi asiakaskokemus, ja 6) lisääntynyt innovointi.

Vaikuttavaa, eikö totta? Investoinnit TRX:n kehittämiseen tuottavat moninkertaiset ja moniulotteiset hyödyt. Hyvä uutinen on, että TRX:ää voi mitata ja kehittää.

Kokonaispalkitsemisen kehittäminen voi sisältää, ja yleensä sisältääkin, palkitsemisen elementtien tai välineiden suunnittelua, parantamista tai uusimista. Mutta TRX:n kannalta vähintään yhtä merkityksellistä on se, miten näitä välineitä käytetään, mikä on esihenkilöiden kyky keskustella työntekijöidensä kanssa suorituksesta, palkitsemisesta ja kehityksestä, onko palkitsemisesta viestitty tehokkaasti, ja miten teknologiaa on hyödynnetty palkitsemisessa.

Kokonaispalkitsemisen kehittämisessä apuna voi käyttää Mandatumissa kehitettyä TRX-analyysiä, joka tarkastelee palkitsemisrakenteita ja -välineitä, prosessisuunnittelua, ohjeita ja viestintää, työkaluja sekä työntekijöiden odotuksia. Analyysilla hahmotetaan kokonaispalkitsemisen nykytila ja tunnistetaan tärkeimmät kehityskohteet ja parannustavoitteet sekä suositukset kehitystoimenpiteiksi. Kehitystoimenpiteiden toteuttamisen myötä yritykset pystyvät parantamaan kokonaispalkitsemisen kokemusta.

Janne Tiainen, Director Total Rewards, Mandatum
janne.tiainen@mandatum.fi, 040 760 9293