Omat ja firman rahat

Kun yrityksellä menee hyvin, sen tase kasvaa ja rahaa voi kertyä enemmän kuin sitä kuluu. Inflaatio voi kuitenkin nakertaa tilillä olevia rahoja salakavalasti. Yrittäjä voi pyrkiä taklaamaan tätä haastetta sijoittamalla.

Kuva: James Balensiefen, Unsplash

Menestyvän yrityksen kannattaa sijoittaa ylimääräisiä varojaan, jotta niiden ostovoima säilyy vuosien yli. Parhaiten yrityksen ja yrittäjän asiat hoituvat, kun niitä hoidetaan yhdessä.

Näin asian tiivistävät Mandatumin Yritykset ja yksityisvarainhoito -yksikön yhteyspäällikkö Jesse Nieminen ja varainhoitaja Tuomas Linnakivi.

Rahoja ei kannata vain säilyttää yrityksen tilillä, koska silloin niiden arvo laskee inflaation mukana. Moni yrittäjä sijoittaa omia varojaan omatoimisesti, mutta usein yrityksen varojen sijoittaminen joko unohtuu tai sille ei riitä aikaa.

”Hieman yleistäen harvalla yrittäjällä on ylipäänsä aikaa tai kiinnostusta sijoitustoimintaan. Koska sijoittaminen kuitenkin kannattaa, yrittäjä voi ottaa ammattivarainhoitajan auttamaan”, Linnakivi kertoo.

”Yrityksen ja yrittäjän varat voidaan molemmat hoitaa osana samaa kokonaisuutta, jolloin yrittäjä voi keskittyä firman pyörittämiseen ja turvata samalla omaa taloudellista selustaansa.”

Sijoittamista eri tarpeisiin

Sijoittamisen tavoitteena voi olla esimerkiksi varojen säästäminen tulevaisuuden investointeihin, lisätulon lähteiden saaminen, ja yrityksen jatkuvuuden varmistaminen sekä eläkesäästäminen. Eri tavoitteisiin säästäminen tarkoittaa myös, että sijoittamista voi harjoittaa erilaisilla aikaväleillä. Voi sijoittaa samanaikaisesti muutaman vuoden päästä odottavaan isompaan investointiin ja kolmenkymmenen vuoden päästä koittaviin eläkepäiviin. Ammattilaisvarainhoitaja osaa neuvoa, minkälainen ratkaisu sopii mihinkin tarpeeseen.

Yrityksen rahoilla ei usein haluta ottaa samanlaista sijoitusriskiä kuin omilla varoilla, koska pahasti epäonnistunut sijoitus voi heikentää yrityksen rahoituspohjaa. Ammattimainen varainhoitaja osaa kuitenkin sijoittaa varoja niin, että riski tasapainottuu.

”Nykymarkkinassa ajatus voisi esimerkiksi olla, että firman rahoilla painotetaan korkosijoittamista ja omilla rahoilla voidaan ottaa enemmän osakepainoa”, Nieminen avaa.

Kun tavoitteita ja huomioitavaa on paljon, kokonaisuuden huomioimisen urakka voi alkaa tuntua itsestä liian suurelta. Ratkaisuna omat ja firman rahat voi hoitaa näppärästi yhden luukun taktiikalla.

”Varainhoidossa pyrkimyksenä on hoitaa kaikki asiat saman yhteyshenkilön kautta, oli kyse sitten varainhoidosta, vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta tai henkilövakuutuksista. Asiakkaalla on suora kännykkäyhteys omaan yhteyshenkilöön, jonka kautta asiat saa hoidettua helposti ja nopeasti”, Nieminen kuvailee.

Yrittäjän tarpeet otetaan huomioon mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kaiken keskiössä on molemminpuolinen luottamus, henkilökohtainen palvelu ja yrittäjän taakan helpottaminen.

”Etu on siinä, että kaikki hoituu saman katon alla. Siten yrittäjälle saadaan mielenrauha. Mandatumissa puhutaankin usein, että tämä on ennen kaikkea luottamusbisnestä”, hän toteaa.

(Artikkeli jatkuu.)

 

Raha tarvittaessa nopeasti käyttöön

Otetaan esimerkiksi 30-vuotias yrittäjä, joka haluaa varautua taloudellisesti liikkeensä peruskorjaukseen seuraavan viiden vuoden sisällä. Lisäksi hän haluaa aloittaa eläkesäästämisen. Hän on sijoittanut omia varojaan omatoimisesti mutta pienimuotoisesti, mutta kokisi hyötyvänsä ammattimaisesta varainhoidosta enemmän. Myös hänen yrityksensä tilillä on varoja, jotka hän haluaisi sijoittaa.

Ammattivarainhoitajan avulla hän sijoittaa yrityksen varoista 15 000 euroa korkopainotteisesti niin, että sijoitusten tuotto-odotus on noin 4 prosenttia vuodessa. Omia varojaan hän sijoittaa 50 000 euroa hieman korkeammalla riskillä niin, että tuotto-odotus on 5,5 prosenttia vuodessa. Lisäksi yritykseen tehdään ryhmäeläkevakuutus neljälle johtajalle, johon maksetaan vuosittain 10 000 euron tasamaksu per vakuutettu.

Kun liikkeen peruskorjaus tehdään neljän vuoden kuluttua, yrityksen alkusijoitus on kasvanut 17 500 euroon ja yrittäjän omat varat 60 000 euroon, olettaen että tuotto-odotus on toteutunut. Hän pystyy rahoittamaan korjauksen kokonaan sijoitusten tuottamalla voitolla. Lisäksi hänelle jää runsaasti rahaa säästöön ja ryhmäeläkkeeseen maksetut vakuutusmaksut turvaavat vakuutettujen eläkepäiviä.

”Osaa yrittäjistä huolestuttaa sijoittamisessa se, että sijoitettuja varoja ei tarpeen vaatiessa saataisi riittävän nopeasti muutettua käteiseksi. Siksi on hyvä muistaa, että varoja voidaan hoitaa eri aikajänteillä ja joustavasti niin, että raha saadaan tarvittaessa käyttöön nopeasti”, Linnakivi päättää.