Huipulla alusta asti

Arvostus. Rohkeus. Palo. Premixin arvot rakentavat juonen yli 40-vuotiaan perheyrityksen huimalle kasvutarinalle, jonka seuraava saaga sijoittuu Yhdysvaltoihin.

Hanna Ristola, kuvat Premix

Premix rakentaa Pohjois-Carolinaan tehdasta, missä se aloittaa sähköä johtavien muovimateriaalien valmistuksen vuonna 2025. Miten 40-vuotias nurmijärveläinen perheyhtiö päätyi mukaan hankkeeseen, jossa ovat mukana Yhdysvaltain liittovaltio, puolustusvoimat, osavaltio ja paikalliset viranomaiset? Miksi Yhdysvaltain hallinto rahoittaa tehtaan rakentamista 79,9 miljoonalla dollarilla?

”Hankkeen sysäsi liikkeelle pandemia. Rakennettava tehdas valmistaa automaattidiagnostiikassa käytettäviä, pipetinkärkiin soveltuvia muoviseoksia, joita olemme aiemmin vieneet Suomesta Yhdysvaltoihin. Projektin tarkoitus on parantaa Yhdysvaltojen huoltovarmuutta ja viedä pandemiakriittisten tuotteiden valmistus lähemmäs asiakkaita”, Premixin toimitusjohtaja Hanna Ristola taustoittaa.

Kasvava tuotanto mahdollistaa esimerkiksi yli 200 miljoonan COVID-19 PCR-testin tekemisen kuukausittain. Samalla tehdas vastaa diagnostisen testauksen tiukkeneviin laatuvaatimuksiin.

Kansainvälisyys ei ole Premixille uutta, sillä yli 90 prosenttia yhtiön liikevaihdosta on vientiä. Nurmijärven tehtaalta toimitetaan muovigranulaattia yli 40 maahan.

”Vaikka aloitimme viennin Yhdysvaltoihin jo 1990-luvun alussa, Keski-Eurooppa on toistaiseksi ollut päämarkkinamme. Pohjois-Carolinan tehdashanke pakottaa ajatuksemme voimakkaammin Euroopan ulkopuolelle. On ihan eri asia olla globaalisti operoiva yhtiö kuin vientiyhtiö.”

Altistamme itseämme jatkuvasti myönteisille sattumille ja lähdemme innolla uuteen.

Yhdysvaltain markkinoille jalkautuminen ei ole helppoa. Ristolan mukaan se vaatii aitoa läsnäoloa ja kykyä erottautua kilpailijoista.

”Tehdas on hyvä pohja paikallisen liiketoiminnan rakentamiseen. Koska menemme markkinoille hallinnon avustamana, luottamus meihin on valmiina. Emme ole enää nobody. Kuvio avaa uusia ovia ja herättää kiinnostusta.”

Innovaatio loi uuden markkinan

Ristolan isä Antti Kiikka perusti Premix Oy:n vuonna 1980. Yhtiö syntyi, kun Kiikka osti muovien väritiivisteliiketoiminnan suvun omistamalta Teknos Oy:ltä. Yksi Premixin varhaisimmista loppuasiakkaista oli Salora.

”Salora joutui 1980-luvun alussa ongelmiin, kun pari kuukautta käytössä olleita televisioita alettiin palauttaa rikkinäisinä tehtaille. Se oli aikaa, kun elektroniikkaa pienennettiin. Pienet komponentit olivat entistä herkempiä staattisen sähkön aiheuttamille purkauksille”, Ristola kertoo.

Tuotepalautuksia vähentääkseen Salora pyysi Premixiä kehittämään sähköä johtavan muoviraaka-aineen. Kyseessä oli uusi materiaali uudenlaiseen käyttötarkoitukseen, mutta Kiikka ei epäröinyt tarttua haasteeseen. Hän tiesi, että Premixillä oli tarvittava teknologia ja osaaminen tuotteen valmistamiseen.

”Isäni vastaus oli ’totta kai’. Tämä asenne on edelleen vahvasti läsnä yrityskulttuurissamme ja toimintatavoissamme, myös arvoissamme. Olemme rakentaneet Premixiä asiakaslähtöisesti, rohkeasti ja intohimoisesti omille vahvuuksillemme.”

Vuonna 1983 Premix lanseerasi ensimmäinen kaupallisen sähköä johtavan muoviseoksen elektroniikkateollisuuden ESD-suojaukseen. Se aloitti sähköä johtavien muovien valmistuksen Pre-Elec-tuotemerkillä.

Innovaation myötä Premixille avautui uusi mutta hyvin kapea markkina. Niche-tuotteen valmistajalle nopea kansainvälistyminen oli elinehto.

”Pidämme itseämme sähköä johtavan muovimateriaalin pioneerina, ja se on myös strategiamme. Haluamme olla alan ykkönen. Olemme säilyttäneet edelläkävijän asemamme innovoimalla jatkuvasti uutta.”

Työn merkityksellisyys ruokkii kasvua

Pohjois-Carolinaan rakennettava tehdas vahvistaa Premixin asemaa sähköä johtavien muovien globaalina markkinajohtajana. Tuotannon laajentumisesta hyötyvät yrityksen asiakkaat myös Yhdysvaltojen ulkopuolella.

”Tehdas parantaa maailmanlaajuista toimituskykyämme ja vähentää kriittisten materiaalien toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Investointi avaa meille uusia markkinoita ja logistiikkavirtoja esimerkiksi Etelä-Amerikkaan.”

Premix ei jarruttele suunnitelmissaan. Se tavoittelee hurjaa kasvua.

”Liiketoimintamme volyymin kasvattaminen ei vaadi isoja investointeja, joten tuotanto ei ole meille pullonkaula. Voimme laittaa kaikki resurssit liiketoimintamme kehittämiseen.”

Uudistumisen halu on syvällä yrityksen kulttuurissa. Kapealla markkinalla se on myös riskienhallintaa.

”Olemme alusta asti ymmärtäneet, ettemme voi olla yhden liiketoiminnan varassa. Siksi altistamme itseämme jatkuvasti myönteisille sattumille ja lähdemme innolla uuteen. Teemme paljon yhteistyötä esimerkiksi tutkimuslaitosten, yliopistojen ja startupien kanssa.”

Vuonna 2020 yhtiö keksi sekoittaa mäntypihkaa muoviin. Syntyi antimikrobinen teknologia, Prexelent, jolla torjutaan haitallisten mikrobien aiheuttamia uhkia esimerkiksi alkutuotannossa.

Jatkuva uuden kehittäminen vaatii kykyä sietää epäonnistumisia. Veden saappaassa kestää, kun oman työnsä kokee merkitykselliseksi.

”Luomme turvallista yhteiskuntaa funktionaalisilla muovimateriaaleilla ja haluamme pienentää asiakkaidemme hiilijalanjälkeä. Koko kasvustrategiamme rakentuu vahvasti vastuullisuuden päälle.”

(Artikkeli jatkuu)

 

Hyvä johtaminen luo pohjan palkitsemiselle

Myös Premixin henkilöstö on sitoutunut voimakkaaseen kasvuun.

”Kasvu on kaikille positiivista, koska olemme poistaneet kasvun esteet. Olemme investoineet muun muassa tuotantoon, infraan ja automatisointiin sekä rekrytoineet tiimeihin ammattitaitoisia tekijöitä.”

Kasvu mahdollistaa henkilöstön kehittymisen, kouluttautumisen ja työnkierron yrityksen sisällä, vaikka pienessä yhtiössä urakehitysmahdollisuudet ovat usein rajalliset. Premixissä henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä: työnkierto toimii, ja kasvu luo yritykseen jatkuvasti uusia rooleja ja toimintoja. Pohjois-Carolinan tehdas tekee työnkierrosta kansainvälistä.

Ihmiset pystyvät tekemään suuria asioita. Heitä pitää vain rohkaista löytämään oma potentiaalinsa.

Mahdollisuus itsensä kehittämiseen on Ristolan mukaan yksi merkittävimmistä palkitsemisen keinoista. Aineettoman palkitsemisen ytimessä on hyvä johtaminen.

”Kaikki esihenkilömme käyvät parhaillaan Certified Human Leader -koulutusta. Olemme saaneet Siqni-henkilöstökyselyissä uskomattoman upeita tuloksia esimiestyömme laadusta.”

Hyvä esimiestyö ja aineeton palkitseminen luovat terveen pohjan myös aineelliselle palkitsemiselle. Siinä Ristola painottaa oikeudenmukaisuutta ja vastuullisuutta.

Premixin henkilöstöön kuuluu noin 40 työntekijää ja 60 toimihenkilöä. Työntekijöiden palkkiojärjestelmä perustuu tuottavuuteen ja tuotannon laatuun, toimihenkilöiden tulokseen ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Palkkiot voi rahastoida.

”Palkitsemismallit ovat melko perinteisiä mutta toimivia. Lisäksi palkitsemme henkilöstöä innovaatioista ja aloitteista. Käytössämme on esimerkiksi erityispalkkiojärjestelmä, jossa kuka tahansa esimies voi ehdottaa alaiselleen palkkiota venymisestä tai hyvästä työstä.”

Kyvykkyys kumpuaa luottamuksesta

Hanna Ristola on ollut Premixin johdossa vuodesta 2011. Antti Kiikka on edelleen mukana yhtiön hallituksessa. Isältään Ristola sai toimitusjohtajan saappaiden täyttämiseen vain yhden neuvon: tee itse omat virheesi.

Ajan myötä Ristola oivalsi ohjeen erinomaisuuden. Sen sisältä on kuoriutunut paljon merkityksiä, ennen kaikkea valtavasti luottamusta.

”Neuvo on auttanut minua sietämään epävarmuutta ja epäonnistumisia. On hyväksyttävä, että virheitä tulee. Tukenani ovat myös toimiva johtoryhmä ja rohkeasti sparraava hallitus, joissa psykologinen turvallisuus on korkealla tasolla. Keskinäinen luottamuksemme on kova.”

Samanlaista luottamusta Ristola haluaa kylvää koko organisaatioon. Hän uskoo ihmisten kyvykkyyteen ja hyvään ihmisjohtamiseen, vastuun antamiseen ja ottamiseen – saappaissa kasvamiseen. Tehtaan yövuorossakaan ei ole koskaan esimies paikalla, sillä työntekijät kantavat vastuunsa itseohjautuvasti ja ammattiylpeästi.

”Meillä on talon sisällä monta erinomaista esimerkkiä siitä, että ihmiset pystyvät tekemään paljon suurempia asioita kuin heidän nykyiseen työnkuvaansa kuuluu. Heitä pitää vain rohkaista löytämään oma potentiaalinsa ja intohimonsa. Se ruokkii omaakin paloani.”


Premix – sähköä johtavien muovimateriaalien pioneeri

1980     Premix Oy syntyi, kun Antti Kiikka osti Teknoksen muovien väritiivisteliiketoiminnan. Teknos oli aloittanut masterbatchien eli muovien väriainetiivisteiden valmistuksen vuonna 1972.

1983    Premix lanseerasi ensimmäisen kaupallisen sähköä johtavan kompaundin eli muoviyhdisteen, joka oli kehitetty elektroniikkateollisuuden ESD-suojaukseen. Sähköä johtavien muovien valmistus alkoi Pre-Elec-tuotemerkillä.

1984     Saksan markkinat avattiin jälleenmyyjän kautta. Premixin kansainvälinen jälleenmyyjäverkosto alkoi kasvaa voimakkaasti 1990-luvulla.

1985    Yritys muutti Teknoksen tiloista omiin tiloihin Rajamäelle. 1990-luvun puolella tehdas laajeni useassa vaiheessa.

2005     Yritykselle myönnettiin ISO-9001:2000-laatusertifikaatti.

2007     Premix hankki teknologiayhtiö Optatech Oy:n osake-enemmistön. Teknologia- ja erikoispolymeeripatenttien lisäksi kauppaan sisältyi Optatechin kiinalaisen osakkuusyhtiöt; Nanjing Jingling Opta Polymers sekä Yangzhong Opta Chemical.

2008    Premix perusti oman myyntiyhtiön Saksan Schafflundiin.

2009    Korkean taajuuden muovimateriaalien (Preperm) valmistus alkoi Oulun yliopiston ja VTT:n kanssa. Ensimmäinen kaupallinen sovellus oli tukiasema-antennien phase shifter eli vaiheensiirrin.

2011     Hanna Ristola aloitti Premixin toimitusjohtajana.

2019     Yhtiö myi Yangzhong Opta Chemical -osakkuusyhtiön.

2020    Yhtiö julkaisi antimikrobisen teknologian, Prexelentin, jonka avulla voidaan torjua mikrobien aiheuttamia uhkia esimerkiksi ruokaketjussa ja terveydenhuollossa.

2021     Premix divestoi Avient Corporationille Preperm-liiketoiminnan.

2022     Yhdysvaltain hallinto myönsi Premixille lähes 80 miljoonan dollarin rahoituksen uuteen tehdashankkeeseen. Premix Oy:n tytäryhtiö Premix Inc. käynnistää sähköä johtavien muovimateriaalien tuotannon Pohjois-Carolinassa vuonna 2025.