Allokaationäkemys: Puun ja kuoren välissä

Inflaatio jatkoi laskuaan niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Sen sijaan taloudet niin molemmilla puolin Atlanttia kuin Aasiassakin menevät nyt hyvin eripariseen tahtiin. Lyhyellä aikavälillä näkymät ovat kuitenkin kevättä kirkkaammat. Nopeasti noussut korkotaso tuo silti edelleen riskejä.

Heinäkuuta vietettiin markkinoilla verrattain rauhallisissa tunnelmissa. Yllätykset loistivat poissaolollaan ja talouteen liittyvät tunnusluvut olivat keskimäärin odotettuja tai yllättivät lievän positiivisesti. Osakemarkkinat etenivät aina elokuun alkupuolelle asti varsin tasaisessa myötäaallokossa ympäri maailmaa. Merkittävintä osakemarkkinoilla oli alkuvuoden vahvasti nousseiden teknologiaosakkeiden lievä rauhoittuminen. Korkomarkkinoilla tunnelmat ovat sen sijaan olleet hieman osakemarkkinoita jännittyneemmät. Juhannukseen verrattuna korkotasot ovat tätä kirjoittaessa korkeammalla erityisesti Yhdysvalloissa, mutta heinäkuuhun mahtui sekä nousuja että laskuja. Samaan aikana euro on vahvistunut hieman suhteessa dollariin. Hyödykemarkkinoilla kesä on tarjonnut selkeän käänteen, sillä jo pitkään halventuneet hyödykkeet ovat kääntyneet nousuun öljyn johdolla. Brent-öljyn hinta on kallistunut yli kymmenen dollaria tynnyriltä verrattuna juhannuksen tasoon.

Kesä tarjosi paljon odotettuja datajulkaisuja mutta vain vähän yllätyksiä. Inflaatioluvut jatkoivat laskuaan sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Talousdatan osalta liikuttiin sen sijaan eri suuntiin. Vielä loppukeväästä todennäköiseltä näyttänyt, syksylle povattu taantuma Yhdysvalloissa näyttää vahvojen taloutta ennakoivien indikaattorien jälkeen nyt varsin epätodennäköiseltä. Luvut ovat yllättäneet positiivisesti varsin laajalla rintamalla. Sen sijaan Euroopassa alkukevään vahvat näkymät ovat enää muisto, ja näkymät ovat painuneet teollisuuden johdolla paikoitellen synkiksi. Toisen kvartaalin talouskasvuluvut kertoivat, että Euroalueen talous pinnisti juuri ja juuri plussalle, mutta syksyn näkymät näyttävät varsin vaisuilta. Kiinassa kesä varmisti sen, että palautuminen koronarajoituksista on sujunut selvästi hitaammin kuin viime vuoden lopulla toivottiin. Hidastuva inflaatio ja eriytyvät talousluvut ovat tuoneet lievää värinää myös rahapolitiikkaan ja odotuksiin tulevasta korkopolusta. Yhdysvalloissa tarve rahapolitiikan keventämiselle loistaa edelleen poissaolollaan talouden edetessä vahvasti, Euroopassa sen sijaan äänenpainot kevyemmän rahapolitiikan puolesta kohoavat, jos talouden näkymät jatkuvat synkkänä.

Syksyn lähestyessä inflaatiopolku näyttää kesää epävarmemmalta

Vuonna 2021 käynnistynyt ja kesällä 2022 huippunsa saavuttanut inflaation raju nousu alkaa lähestymään loppuaan. Yhdysvalloissa kesäkuussa hinnat nousivat kolme prosenttia verrattuna vuoden 2022 kesäkuuhun. Vaikka lukema ylittää edelleen kahden prosentin tavoitteen, on se jo siedettävillä tasoilla. Euroopassa taso on vielä korkeampi (5,3 prosenttia), mutta suunta on täälläkin vahvasti alas. Olennaista on kuitenkin edelleen se, että tarkasteltaessa ydininflaatiota, josta on putsattu pois energian ja ruoan hinnanmuutosten vaikutus, hintojen nousu on edelleen turhan nopeaa. Suunta näissäkin luvuissa on kuitenkin oikea. Kiinassa inflaatio ei ole sen sijaan ollut ongelma, ja viimeisimmät luvut osoittivat hintatason jopa laskeneen verrattuna edellisvuoteen.

Lähitulevaisuudessa inflaatio lienee edelleen länsimaissa hidasta, mutta pidemmällä aikavälillä horisonttiin näyttää kertyvän tummia pilviä. Yhdysvalloissa asuntojen hintojen lasku näyttää pysähtyneen ja työmarkkinoilla on nähty vain hyvin lievää pehmentymistä. Asumiskustannukset näkyvät inflaatiossa viiveellä ja vaikuttavat kokonaislukuihin siksi lähitulevaisuudessa laskevasti, mutta pidemmälle katsottaessa asuntojen hintojen nousu kääntäisi inflaatio-odotuksia taas pohjoiseen. Toisaalta vahva työmarkkina takaa kuluttajien ostovoiman ja tukee siksi korkeampaa hintatasoa. Näiden lisäksi nousevat polttoainekustannukset tulevat näkymään hinnoissa myös lähitulevaisuudessa. Niinpä epävarmuus inflaation osalta kasvanee syksyllä. Vaikuttaa siltä, että korkokriisin aiheuttamat lyhytaikaiset haasteet, jotka nostivat hintoja globaalisti, on nyt pitkälti saatu pois päiväjärjestyksestä. Sen sijaan pidempiaikaiset, strukturaalisesti inflaatiota nostavat huolet ovat edelleen jäljellä.

Taloudessa maailma kulkee eri polkuja

Vielä vuoden alussa näytti, että energiakriisistä pintanaarmuilla selvinnyt Eurooppa kasvaa pitkästä aikaa Yhdysvaltoja nopeammin, mutta kesän myötä toiveet Euroopan vuodesta näyttävät kaukaisilta. Yhdysvalloissa kasvu on yllättänyt positiivisesti laajalti. Työmarkkinoilla vallitsee edelleen pula tekijöistä, palvelusektori kasvaa, investoinnit tekoälyyn ja uusiutuvaan energiaan hipovat ennätystasoja. Teollisuutta vaivannut lievä pehmeys näyttää sekin toipumisen merkkejä. Yhdysvaltain keskuspankin Atlantan osaston reaaliaikaisesta datasta kasvua ennakoiva indikaattori povaa kolmannelle kolmannekselle yli neljän prosentin vuotuista BKT:n kasvua. Oman mausteensa talouskuvaan tuo Yhdysvaltain liittovaltion alati kasvava alijäämä, jonka seurauksena luottoluokittaja Fitch laski Yhdysvaltain luottoluokituksen AAA tasolta AA+-tasolle.

Euroopassa näkymät ovat lähes päinvastaiset. Koronakriisin jäljiltä täydeksi paisuneet varastot ja rakennuskysynnän hidastuminen ovat painaneet Euroopalle tärkeän teollisuussektorin näkymiä. Lisäksi korkean inflaation ja Yhdysvaltoja hitaamman palkkatason kasvun kurjistamat kuluttajat ovat Euroopassa edelleen varovaisia. Varastosyklin helpottaminen ja Kiinan elvytys tukevat Eurooppaa tulevaisuudessa, mutta pohja, jolta ylös ponnistetaan, vaikuttaa kovin huteralta. Kiinassa kasvunäkymät ovat kesän aikana säilyneet edelleen vaisuina. Palvelusektorin vetää edelleen kohtuullisesti, mutta teollisuuden heikkous ja edelleen ongelmissa oleva rakennussektori painavat näkymiä. Kiina on vastannut haasteisiin elvyttämällä, jota se voi tehdä länsimaita vapaammin inflaation loistaessa poissaolollaan.

Hidastuva inflaatio ei ole vielä muuttanut keskuspankkien kuluvan vuoden pelikirjaa. Korkoja nostettiin sekä Yhdysvalloissa että Euroalueella heinäkuussa 0,25 prosenttia. Keskuspankkien viestit tulevasta olivat kuitenkin aiempaan verrattuna pehmeämpiä. Tulevan korkopolun osalta olennaista on nyt seurata inflaatio-, työllisyys- ja talousdataa, joiden pohjalta tulevat päätökset rahapolitiikasta tehdään. Puheissaan keskuspankit ovat huomioineet laskeneen inflaation ja toisaalta todenneet, että nousseen korkotason vaikutukset näkyvät viiveellä. Korkohuipun julistaminen saattaa vieläkin olla ennenaikaista, mutta tauko koronnostoista näyttää todennäköiseltä.

Rahapolitiikan viimeisenä mohikaanina häärinyt Japani aiheutti heinäkuun kokousten suurimman yllätyksen, kun se kertoi antavansa korkotason nousta 10 vuoden valtionlainoilla aiemman 0,5 prosentin maksimin sijasta prosentin tasolle. Pitkään nollakorkopolitiikasta kiinni pitänyt Japani näyttääkin nyt ottavan ensiaskelia kohti politiikan normalisointia. Uutisella on Japanin lisäksi painoarvoa myös lännessä. Japanilaisten sijoittajien näkökulmasta länsimaiset valtionlainat vaikuttavat erityisesti valuuttasuojan jälkeen vähemmän houkuttelevilta, ja kysyntä Yhdysvaltain ja Euroopan maiden valtionlainoille vähenee osaltaan.

Näkemyksemme mukaan jatkossa markkinoiden suunnan kannalta olennaisimmiksi kysymyksiksi nousevat: lähteekö inflaatio kiihtymään uudestaan ja pakottaako se keskuspankit pitämään rahapolitiikkaansa kireänä odotettua pidempään. Samoin olennaista on, kuinka pitkään talouden hyvät uutiset jatkuvat Yhdysvalloissa. Osaltaan leppoisia kesäpäiviä viettänyt markkina on puun ja kuoren välissä. Vahva kasvu nostaa tulevaisuudessa inflaatiopaineita ja pakottaa keskuspankit kiristämään otettaan myös jatkossa. Toisaalta inflaation hidastamiseksi kysynnän pitäisi painua edelleen, joka tarkoittaisi hitaampaa kasvua.

Korkeata inflaatiota ja korkotasoa kestävät yhtiöt ovat edelleen houkuttelevia

Lyhyellä aikavälillä näkymät ovat kevättä kirkkaammat. Kasvun kiihtyminen Yhdysvalloissa kertoo siitä, että yritysten kasvumahdollisuuden näyttävät lähitulevaisuudessa odotettua paremmilta. Toisen kvartaalin tuloskausi ei ole tarjonnut suuria yllätyksiä Atlantin kummankaan puolin. Tulokset ovat laskeneet vertailukauteen verrattuna, mutta ylittäneet kuitenkin konsensusennusteet. Osakemarkkinoiden nousu, erityisesti teknologiasektorilla, on johtanut kuitenkin arvostustasojen nousuun. Niinpä teknologiapainoltaan iso Yhdysvaltain markkina alkaa jo vaikuttaa kalliilta sekä omaan historiaansa että muuhun maailmaan nähden. Paljon hyvää onkin jo hinnoiteltu osakemarkkinoille.

Näemme edelleen nopeasti nousseen korkotason aiheuttavan talouteen ja markkinoille riskejä, joiden realisoituminen voisi pahimmillaan aiheuttaa nyt povattua lievää ja lyhyttä taantumaa selvästi heikomman talousympäristön lähitulevaisuudessa. Lyhyellä aikavälillä talousnäkymät ovat kohentuneet Yhdysvalloissa, mutta kohentuneet näkymät toisaalta pitävät yllä pelkoja inflaation uudesta kiihtymisestä. Niinpä keskuspankeilta on toistaiseksi turhaa odottaa kevyempää rahapolitiikkaa erityisesti Yhdysvalloissa. Tilanteen kriisiytyessä taloutta kyllä epäilemättä elvytetään, mutta reaktio voi olla pahimmillaan turhan hidas.

Pidämme paikoitellen hyvinkin rauhallisiksi painuneita markkinatunnelmia riskeihin nähden turhan levollisina ja olemme siksi normaalia varovaisempia erityisesti osakemarkkinoilla. Kesän mittaan isojen teknologiayhtiöiden ylivalta on jäänyt tauolle ja esimerkiksi öljyn hinnan noususta hyötyneet energiayhtiöt ovat paikanneet heikkoa alkuvuottaan. Näkemyksemme mukaan korkeata inflaatiota ja korkotasoa kestävät yhtiöt ovat edelleen houkuttelevia. Mikäli korkonäkymien muuttuminen söisi teknologiayhtiöiden arvostustasoja, voisi myös sieltä löytyä oston paikkoja.

Nostimme korkosijoitustemme korkoriskiä korkojen noustua toukokuussa, ja jatkamme salkkumme korkoriskin aktiivista hallintaa korkonäkemyksemme mukaisesti. Salkkumme lainasijoitukset ovat tuottaneet alkuvuoden aikana erityisen hyvin. Merkittävä käteiskassamme mahdollistaa edelleen nopeat liikkeet, mikäli markkinoilla ilmenee mahdollisuuksia.