Allokaationäkemys: Keskuspankkien on syytä pysyä varpaillaan myös jatkossa

Vuosi on alkanut positiivisissa merkeissä. Pidämme silti talouskasvuun ja sitä kautta tuloskasvuun liittyvää epävarmuutta edelleen verrattain suurena erityisesti Yhdysvalloissa. Rahapolitiikan uskomme pysyvän markkinoiden odotuksia kireämpänä, kirjoittaa Mandatum Asset Managementin allokaatiosijoituksista vastaava johtaja Lassi Järvinen.

Alkuvuoden positiivinen markkinavire on jatkunut myös tammi-helmikuussa. Osakemarkkinat ovat nousseet länsimaissa, ja alkuvuoden dollarin heikentymisen käännyttyä eurosijoittajat ovat hyötyneet myös dollarin vahvistumisesta. Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat olleet heikoimpia, kun erityisesti Kiinassa osakkeet ovat pitäneet hengähdystaukoa viimekuukausien hurjan nousun jälkeen. Korot kääntyivät nousuun tammikuun puolivälissä, ja ovat Yhdysvalloissa ja Euroopassa nyt lähellä vuodenvaihteen tasoja. Lyhyiden ja pitkien korkojen nurinkurinen suhde on jatkanut kaventumistaan, kun lyhyet korot ovat nousseet entisestään pitkiä korkoja korkeammiksi. Yhdysvalloissa taantumaa ennakoivana mittarina pidetty kahden ja kymmenen vuoden valtionlainan tuottoero on nyt noin -0,8 % (2 vuoden korko on siis noin 0,8 % 10 vuoden korkoa korkeammalla), joka on matalin taso sitten 1980-luvun alkupuolen.

Markkinoita ovat vuoden alussa liikuttaneet uutiset rahapolitiikasta, työmarkkinoista ja taloudesta. Yksittäisten inflaatiolukujen sijasta markkinoiden mielenkiinto on kääntymässä entistä enemmän keskuspankkien viesteihin nykyisessä ympäristössä, jossa paine rahapolitiikan kiristämiselle vähentyy inflaation laskiessa. Uutiset työmarkkinoilta ovat keskeisessä asemassa etenkin pidemmän aikavälin inflaatiokehityksen ja rahapolitiikan näkökulmasta. Talousluvut ovat vahvistaneet kuvaa odotettua vahvemmasta talouskehityksestä Euroopassa ja Kiinassa.

Vuoteen 2023 lähdettiin oletuksella, että inflaatioluvut laskevat Atlantin molemmin puolin energian hinnan laskiessa, tuotanto- ja logistiikkahaasteiden helpottaessa ja talouden hidastuessa. Alkuvuoden inflaatioluvut ovat pitkälti täyttäneet odotukset, kun hinnat ovat pysyneet kurissa niin Euroopassa että Yhdysvalloissa. Inflaatiosyklissä Eurooppaa edellä olevissa Yhdysvalloissa hinnat laskevat nyt etenkin tavaroiden halventuessa, kun esimerkiksi merkittävästi inflaatiota nostaneiden käytettyjen autojen hinnat ovat laskeneet viime aikoina. Sen sijaan palveluiden hinnat jatkavat edelleen nousuaan erityisesti asumisen hinnan noustessa. Asumiskustannusten nousun tiedetään näkyvän viiveellä ja todennäköisesti hidastuvan tulevien kuukausien aikana. Asumiskustannuksista puhdistettujen palveluiden hinnat ovat sen sijaan tasoittuneet. Euroopassa energian hintojen nousu jäi selvästi pelättyä pienemmäksi, mikä pitänee inflaation kurissa myös tulevien kuukausien aikana.

Inflaatiolukujen sijasta yllätyksiä tarjosivat Yhdysvaltojen tammikuun työllisyysluvut. Odotetun vajaan 200 tuhannen uuden työpaikan sijasta Yhdysvaltoihin syntyi peräti puoli miljoonaa uutta työpaikkaa. Vaikka tammikuun luvut ovat kausitasoituksen takia usein erityisen epävarmoja ja työmarkkinalukuihin sisältyy muutenkin normaalia enemmän epävarmuutta, voi lukua pitää hyvin suurena. Korkea uusien työpaikkojen määrä kertoo siitä, että palkkapaineisiin ei ole ainakaan lyhyellä aikavälillä luvassa helpotusta, minkä takia keskuspankkien on syytä pysyä myös jatkossa varpaillaan.

Aika sanoa hyvästit syksyisille koronlaskuille?

Keskuspankin käänsivät viime vuoden lopulla tarinaansa asteittain ja Yhdysvaltojen johdolla kohti astetta kevyempää linjaa. Niinpä vuoteen 2023 lähdettiin markkinoilla odotuksella, että korkojen nostot lopetetaan asteittain kevään aikana sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Kevään osalta odotukset ovat edelleen kuta kuinkin ennallaan, joskin erityisesti Euroopassa koronnostojen suuruuteen liittyy vielä epävarmuutta. Rahoitusolosuhteiden keventyminen, johon keskuspankit vielä viime vuonna herkästi puuttuivat, on jäänyt nyt vähemmälle huomiolle. Yhdysvalloissa keskuspankki on pitänyt tiukasti kiinni linjastaan, jonka mukaan korkoja ei lähdetä huipun saavuttamisen jälkeen herkästi laskemaan. Vielä vuoden alkaessa markkinoilla odotettiin useaa koronlaskua syksylle, mutta näitä odotuksia on nyt siivottu talouden verrattain vahvan vedon ja keskuspankin viestien ansiosta. Euroopassa keskuspankin linja on ollut totuttuun tapaan poukkoilevampi. Viestit puheenjohtaja Christine Lagarden, eri maiden keskuspankkien vetäjien ja muiden keskuspankin toimijoiden kesken ovat olleet osittain sekavia, ja markkinoiden odotukset ovat eläneet paikoitellen rajustikin. Kuvaavaa on, että vaikka keskuspankki ei varsinaisesti yllättänyt toimillaan tai viestillään helmikuussa, oli velkakirjamarkkinoiden volatiliteetti silti kokouksen jälkeen lähes ennätyskorkealla.

Talousuutiset ovat sen sijaan jatkaneet verrattain vahvalla linjalla Euroopassa ja Kiinassa. Talouden kehitystä ennakoivat ostopäällikköindeksit ovat nousseet jo talouskasvua ennakoiville lukemille, ja Euroopassa kaasun hinta on jatkanut painumistaan syksyn ennätyslukemista. Kiinassa koronasulut päättynevät kevään aikana tartuntojen laskiessa, ja talouden aktiviteetti palannee asteittain kohti normaalitasoaan. Kiihtyvä kasvu vauhdittaa globaalia taloutta ja sen vaikutus on vientivetoisessa Euroopassa merkittävä. Yhdysvalloissa talousdata on sen sijaan vaikeampiselkoista. Vahvan työmarkkinan lisäksi palvelusektorin ostopäällikköindeksit kertoivat odotusten vastaisesti vahvasta kasvusta. Sen sijaan teollisuustuotanto ja teollisuuden ostopäällikköindeksit viestivät hidastuvasta kasvusta. Vaikuttaakin siltä, että Yhdysvalloissa palvelu- ja teollisuussektorit kulkevat nyt eri suuntiin.

Olemme pitäneet salkkumme neutraalia pienemmissä riskitasoissa

Positiivisista talousuutisista ja nousumarkkinoista huolimatta olemme pitäneet salkkumme neutraalia pienemmissä riskitasoissa. Pidämme talouskasvuun ja sitä kautta tuloskasvuun liittyvää epävarmuutta edelleen verrattain suurena erityisesti Yhdysvalloissa. Vahvana pysyttelevä työmarkkina luo riskejä pitkittyvästä inflaatiosta ja uskomme rahapolitiikan pysyttelevän markkinoiden odotuksia kireämpänä.

Korkeampien korkotasojen ansiosta muuttuneessa sijoitusympäristössä näemme korkosijoitusten tuottonäkymät houkuttelevina erityisesti suhteessa riskiin, ja pidämme siksi osakkeet neutraalipainonsa alapuolella. Alkuvuoden vahva osakemarkkina on nostanut arvostuksia edelleen etenkin, kun tulosodotukset ovat pysytelleet vaisuina. Osakesijoitusten osalta käänsimme salkkuamme korkojen- ja inflaation nousua kestävämpään suuntaan keväällä 2022, ja olemme sittemmin ostaneet salkkuihimme vakaiden toimialojen ja alhaisen hintaheilunnan yhtiöitä. Uskomme talouskasvuun liittyvän epävarmuuden heikentävän tulosnäkymiä, ja jatkamme siksi osakesalkussamme viime vuoden lopun tapaan varovaisella linjalla. Tiedostamme kuitenkin näkymien epävarmuuden korostavan salkun hajautuksen merkitystä ja vältämme merkittäviä toimiala- ja teemakeskittymiä. Lisäsimme salkkuumme hieman pohjoismaisia kasvupainotteisia yhtiöitä helmikuun aikana, sillä näemme niissä verrattain hyvän tuottopotentiaalin.

Korkosijoituksissamme olemme lisänneet aiemmin varsin matalaa korkoriskiämme loppuvuoden aikana. Olemme lisäksi ostaneet näkemyksemme mukaan houkuttelevasti hinnoiteltuja vakavaraisia eurooppalaisia yrityslainoja syksyn aikana. Arvostustasojen noustessa myös korkomarkkinoilla olemme hidastaneet ostotahtiamme. Salkussamme on lisäksi käteistä ja rahamarkkinasijoituksia, joka mahdollistaa edelleen nopean reagoinnin tarvittaessa. Näiden tuotto on noussut vauhdilla lyhyiden korkojen noustessa.