Kasvua kaukaa ja läheltä

Mandatum on harpannut uuteen kokoluokkaan. Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran ohjastama finanssiyhtiö suuntaa yhä kunnianhimoisemmin vientiin.

Mandatumin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta (kuva: Tomi Parkkonen)

”Varsinkaan suomalaisittain emme ole enää ihan pieni”, Mandatumin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta kuvailee johtamansa yrityksen nykyistä kokoa.

Mandatum on nyt 645 työntekijän yritys. Vuodessa henkilöstömäärä on kasvanut kahdeksan prosenttia. On selvää, ettei Niemisvirtakaan tunne kaikkia henkilökohtaisesti.

Toimitiloissa Bulevardilla on käynyt kuhina sen jälkeen, kun konsernin yhtiörakenne uudistui helmikuussa 2021. Tuolloin Mandatum Holding Oy:n alle siirtyivät Mandatum Life ja omaisuudenhoitoon keskittyvä Mandatum Asset Management.

Toukokuussa 2021 Mandatum Life osti Nordhavenin osakekannustinjärjestelmiin keskittyvän liiketoiminnan. Nordhavenin neljä asiantuntijaa muuttivat Bulevardille.

Heinäkuussa Mandatum Asset Management osti kiinteistörahastoja hallinnoivan Trevian AIFM Oy:n. Sen 15 työntekijää siirtyivät Bulevardille.

Syyskuussa 2021 Sammon sijoitustoiminto yhdistyi Mandatumin varainhoidon kanssa ja muutti Bulevardille. MAM:ssa työskentelee nyt noin 130 huippuasiantuntijaa.

Uusi Mandatum on syntynyt kasvuhaluista aivan kuten Mandatum Lifekin aikoinaan.

Aiempaa isompaan kokoluokkaan loikanneelta yritykseltä löytyy tuotteita, palveluita ja asiantuntemusta niin kotimarkkinoille kuin vientiponnistuksiin.

Viennillä on vahva rooli uudessa strategiassa, vaikkei uusi strategia isosta painopisteen muutoksesta huolimatta ”mikään täydellinen mullistus olekaan”.

Same same but different. Strategisen muutoksemme voi tiivistää niin, että uskomme kasvuun vielä aiempaakin lujemmin. Haemme kasvua myös Suomen rajojen ulkopuolella. Nyt olemme siihen uskottavamman kokoinen ja meillä on kasvuun tarvittavat resurssit.”

MAM hallinnoi 29 miljardin euron varoja. Kyvykkyyksillä Niemisvirta tarkoittaa Sampo-konsernin omaisuudenhoidon yhdistämisen ansiosta syventynyttä ja laajentunutta omaisuudenhoidon osaamista. Kanssasijoittaminen on yhä vahvempaa. Tämä kaikki avaa vientiväylää.

Mistä asiakkaat huomaavat, että Mandatum on enemmän kuin osiensa summa?

”Sitä pitäisi oikeastaan kysyä asiakkailta, hehän sen määrittävät. Haluamme olla yksi alan parhaista, ja kasvu vie meitä osaltaan kohti tavoitetta. Asiakkaat saavat meiltä nyt entistäkin parempaa palvelua, sillä uuden organisaatiomme ansiosta ratkaisumme ovat aiempaa kokonaisvaltaisempia ja asiantuntemuksemme monipuolisempaa. Esimerkiksi palkitsemisessa meillä on Suomen ylivoimaisesti kattavimmat tuotteet ja palvelut, ja kanssasijoittamisen mallimme skaalaedut ovat lisääntyneet entisestään.”

Niemisvirran mukaan omaisuudenhoidossa Mandatum alkaa kooltaan olla Suomessa suuri. Hän haluaa asiakkaiden näkevän konkreettisesti, mitä hyötyä kokoluokan kasvusta on.

”Omaisuudenhoito on meille kasvuliiketoimintaa, koska sen on mahdollista kasvaa Suomen rajojen ulkopuolellakin, toisin kuin perinteisen henkivakuutusliiketoiminnan. Toisaalta Suomi on meille aina tärkeä kotimarkkina, ja meillä on vielä paljon voitettavaa Suomessakin kaikessa liiketoiminnassamme.”

Suomessa vienti hahmotetaan sitkeästi pitkälti tavaravienniksi metsä- ja metalliteollisuusvoittoisen vientiperinteemme takia, vaikka vuonna 2021 palvelujen osuus viennistä oli jo 28 prosenttia.

”Me olemme myös jo nyt vientiyritys, ja toivottavasti tulevaisuudessa olemme sitä yhä enemmän. Meidän vientituotteemme on omaisuudenhoitopalvelut. Maksamme isot veromme Suomeen, toimimme ja työllistämme täällä. Tuotot tulevat tänne.”

Niemisvirralle asiakkaiden tapaaminen on äärimmäisen tärkeää, eikä aio luopua siitä jatkossakaan. Ekstrovertille Niemisvirralle se on hänen työnsä parhaita puolia. Johdon aktiivinen asiakastyö on myös aina ollut Mandatumin valtti.

”Ilman asiakkaita liiketoiminnallamme ei ole tarkoitusta! Iloitsen aina asiakkaiden tapaamisesta, koska voin puhua heidän kanssaan tuotteistamme ja palveluistamme. Nautin, kun saan asiakkaankin innostumaan.”

Uusi yrityskulttuuri versoo muutoksesta

Yrityskulttuuri on koetuksella aina, kun rakenteet muuttuvat ja yritykseen tulee nopeasti paljon uutta väkeä. Uusi alku on ollut poikkeuksellisen haastava, sillä koko ensimmäinen vuosi on mennyt itse yrityksestä riippumattomista syistä kriisiolosuhteissa.

Osa uusista työntekijöistä ehti työskennellä lähes puoli vuotta ilman, että he näkivät uusia esihenkilöitään kasvotusten. Korona rajoitti lähityötä vielä alkukeväästä 2021.

”Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuutta. Siitä alkoi uusi kriisi.”

Niemisvirta on pohtinut, mihin uudet ihmiset oikein integroituvat. Hän arvelee puhuvansa itsekin Mandatumista liikaa vanhalla Mandatum Life -tavalla, koska on elänyt sen kulttuurissa 20 vuotta.

”Se on minun ongelmani”, Niemisvirta naurahtaa.

Hän muistaa, miten Henki-Sammon, Kalevan, Novan ja Varman kulttuurit sulautuivat Mandatum Lifen kulttuuriksi vuosituhannen vaihteen tienoilla. Nyt Mandatum Lifen kulttuuri sulautuu osaksi uutta yrityskulttuuria, josta sana ”Life” on tiputettu pois.

Kulttuuri tulee näkyväksi isoissa ja nopeissa muutoksissa. Se voi yhtä lailla ihastuttaa, hämmentää ja ärsyttää, mutta vain muutosten kautta syntyy uutta. Mandatumin kulttuuri versoo parhaillaan omanlaisekseen.

Uuden kulttuurin kasvua ravitsee viestintä. Myös yhteinen johtamiskoulutus vie prosessia eteenpäin.

”Pienet lauseet ja huomioiminen. Välillä täytyy olla tiukka, muttei liian tiukka. Pienissä asioissa on fiksua antaa periksi ja sitten taas pitää miettiä, missä isoissa asioissa ei voi missään nimessä joustaa.”

”Moni on kauhistellut, että nyt on tämä integraatio ja samalla vaikea markkina. Minä näen tilanteen ehkä toisin. Yhteinen vihollinen eli hankala markkinatilanne on yhdistänyt meitä. Emme ole ehtineet miettimään luksusongelmia.”

Voitontahtoisen yrityksen henkilökunta veti korona-ajan hienosti läpi. Niemisvirta on siitä ylpeä.

”Ihmiset jaksoivat niin hyvin, ja esimerkiksi henkilöstöhallinto teki loistavaa työtä. He saivat toimiston auki aina, kun se vain oli mahdollista.”

”Hienoa on ollut myös kyvykkyys kehittää myyntiä ja bisnestä vaikeissa oloissa, esimerkiksi verkossa myymistä”, Niemisvirta kehuu.

Vastuullisuus vakauttaa yhteiskuntaa

Kymmenisen vuotta sitten vastuullisuus (ESG) oli kilpailuetu, sitten siitä tuli hygieniatekijä ja nyt on käynnissä kisa siitä, kuka on vastuullisuudessa paras.

”Meillä vastuullisuuden suurin merkitys tulee siitä, miten me sijoitamme”, Niemisvirta sanoo.

Vastuullisuus on suhteellisen nuori ja nopeasti kehittyvä ilmiö, joten määrittelevät mittarit ja säännöt muuttuvat koko ajan. Siksi niin omaisuudenhoitajien kuin yritystenkin on tärkeää pystyä kertomaan toimistaan mahdollisimman avoimesti ja täsmällisesti. Tähän Mandatumkin on resursoinut aiempaa enemmän.

Varautuminen on osaltaan yhteiskunnan vakauttamista. Sitä on myös vastuullisuus sijoittamisessa, sillä esimerkiksi ilmastokriisiä hillitessään sijoitukset samalla vakauttavat yhteiskuntaa.

Esimerkki vastuullisuusasenteesta on tänä vuonna perustettu Senior Secured Loan -rahasto, jonka Mandatum Asset Management lanseerasi yhdessä Universal Investmentin kanssa. Eurooppalaisille ammattisijoittajille suunnattu rahasto sijoittaa eurooppalaiseen ja pohjoismaiseen lainamarkkinaan.

Rahasto täyttää EU:n alueella markkinoitavien rahoitustuotteiden vastuullisuuskriteerit kestäville sijoitustuotteille. Artikla 9:n mukaisissa rahoitustuotteissa on oltava mitattava kestävyystavoite, jonka saavuttamisesta on raportoitava vuosittain sijoittajille. Uuden rahaston tavoitteena on positiivinen nettovaikutus yhteiskuntaan ja sitä mitataan yhteiskunnan, ympäristön, terveyden sekä tiedon ja osaamisen osalta. Lisäksi jokaisella rahaston sijoituskohteella täytyy olla positiivinen nettovaikutus sosiaalisten ulottuvuuksien osalta (yhteiskunta, terveys, tieto ja osaaminen). Artikla 9:n ehdot täyttävät rahastot ovat Euroopassa harvinaisuuksia: uusi rahasto on tiettävästi Euroopan ensimmäisiä artikla 9:n täyttäviä leveraged loan -rahastoja.

Inflaatio ja korot ovat mullistaneet toimintaympäristön

Jos Mandatum on muuttunut viimeksi kuluneen vuoden aikana, niin on muuttunut ympäröivä maailmakin. Osakekurssit ovat laskeneet parikymmentä prosenttia, inflaatio on kiihtynyt kymmenen prosentin tuntumaan läntisessä maailmassa ja keskuspankki toisensa jälkeen on ryhtynyt rivakoihin koronnostoihin. Finanssiyhtiön toimintaympäristö on täysin toisenlainen kuin runsas vuosi sitten.

Kriisit eivät näytä loppuvan ihan heti. Sitkeäksi osoittautunut vauhdikas inflaatio tekee kansalaisten ja yritysten elämän epävarmaksi. Venäjän hyökkäyssodan takia energia on kallistunut, eivätkä energiamarkkinat toimi normaalisti. Venäjä yrittää kylvää tätä kautta eripuraa Eurooppaan.

”On ok, ettei sisällä tarkene talvella t-paita päällä ja sortsit jalassa”, Niemisvirta huomauttaa.

Hän viittaa siihen, että muutaman asteen lämpötilan lasku sisätiloissa talvella voi olla paikallaan. Se on helppo tapa säästää energiaa, mutta kokonaisuudessaan energiakriisin hallinta ei tietenkään suju sormia napsauttamalla.

”Tästä talvesta on tulossa pitkä.”

Euroopan talous on hidastunut, ja euro on ennätysheikko. Se hyödyttää Suomen vientivetoista taloutta.

”On paljon suomalaisyrityksiä, joille Yhdysvaltain-vienti on merkittävä osa liikevaihtoa. Siellä on lisäksi menossa valtava vihreä siirtymä eli mahdollisuuksia löytyy.”

”Tilanne on monella tavalla vaarallinen varsinkin Euroopassa. Myös ilmastonmuutos alkaa tuntua vakavasti meillä. Toimintaympäristö on aika hähmäinen ja vaikea, mutta niinhän se on tavallaan aina. Me pysymme muutoskykyisinä, siksi olemme aina pärjänneet”, Niemisvirta tiivistää.