Asiantuntija, ota nämä vinkit huomioon palkkakeskustelussa

Syksy on kehitys- ja palkkakeskusteluiden aikaa. Muuttuva palkanosa tahtoo jäädä näissä keskusteluissa vähemmälle huomiolle kuin kuukausipalkka, vaikka tulosperusteinen palkitseminen yleistyy. Asiantuntijan kannattaakin huomioida tämä valmistautuessaan työhaastatteluun tai palkkaneuvotteluun.

Kuva: Azzedine Rouichi, Unsplash

Mistä elementeistä asiantuntijan palkka voi rakentua?

Palkka jakautuu tavallisesti kahteen osaan: peruspalkkaan ja muuttuvaan palkanosaan. Suomessa asiantuntijoille maksetaan tyypillisesti kuukausipalkkaa.

Peruspalkka määritellään yleensä työn vaativuuden mukaan. Sen lisäksi kuukausipalkkaan on usein mahdollista saada suoriutumiseen perustuva palkanosa, jossa otetaan huomioon esimerkiksi henkilön ammatillinen osaaminen ja taidot. Osalla työpaikoista maksetaan henkilökohtaisia sopimuspalkkoja, jolloin käytössä ei ole vaativuuteen pohjautuvaa palkkausjärjestelmää tai työehtosopimus ei määritä palkkaryhmiä.

Tämän päälle voi tulla yrityksissä yleistyvä muuttuva palkitseminen. Se tarkoittaa esimerkiksi vuosittain tai kvartaaleittain maksettavia tulospalkkioita, jotka on sidottu sovittuihin tavoitteisiin. Tavoitteet voivat linkittyä esimerkiksi yrityksen tulokseen sekä työntekijän henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

“Tulosperusteinen palkitseminen yleistyy koko ajan ja sen rooli kokonaispalkitsemisessa kasvaa", sanoo Kiisa Hulkko-Nyman, Mandatumin palkitsemispalveluiden liiketoimintajohtaja.

“Yritykset käyttävät nykyään monipuolisesti eri palkitsemiselementtejä sitouttamiseen, toiminnan motivointiin tai esimerkiksi hyvän työnantajakuvan ylläpitoon”, Hulkko-Nyman lisää.

Joillain yrityksillä on myös käytössä kertapalkkio, joka on joustava tapa palkita heti hyvästä suorituksesta. Kertapalkitseminen sopii hyvin yksittäisten työsuoritusten ja tilanteiden huomioimiseen. Se voi olla kiitos hyvästä palautteesta, venymisestä huippusuoritukseen tai joustamisesta muutosprosessissa.

Mandatumin palkitsemistutkimuksen mukaan raha on toimivin motivaattori työntekijöille. Tutkimuksen vastaajista 57 prosenttia piti rahallista palkitsemista tärkeimpänä tai toisiksi tärkeimpänä hyviin suorituksiin motivoivana tekijänä.

Muista myös henkilöstöedut

Palkan ja palkkioiden päälle voi saada myös muunlaisia etuja. Esimerkiksi lisäeläkevakuutuksen säästöistä työntekijä pääsee nauttimaan eläkkeellä. Työnantajan henkilöstölleen ottamat vakuutukset ovat rahanarvoisia etuja ja osa palkitsemisen kokonaisuutta.

Työnantaja voi tarjota etuna myös konkreettista apua arjen sujuvoittamiseen esimerkiksi sairaan lapsen hoitoetuna. Se helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja vaikuttaa myös perheen taloudelliseen tilanteeseen.

Käytännön vinkkejä työntekijälle:
  • Ota selvää työpaikkasi palkitsemisjärjestelmästä ja pyydä tarvittaessa lisätietoa esihenkilöltäsi

  • Kehitä osaamistasi niissä asioissa, joista työnantaja on valmis maksamaan lisää

  • Jos kuukausipalkan korotus on tiukassa, selvitä voisitko vaikuttaa muihin palkanosiin

  • Muista lukea myös henkilöstöedut osaksi kokonaispalkitsemista

  • Ehdota rohkeasti työnantajallesi uusia, aiempaa motivoivampia palkitsemistapoja