Allokaationäkemys: Odotuksia korkeammat inflaatioluvut pitävät sijoittajat varpaillaan – markkinoiden heilunta nousussa

Inflaatiolukujen laskun puolesta puhuvat nyt useat tekijät. Inflaation hidastuminen nykytasoilta kuitenkaan tuskin riittää rauhoittamaan markkinoita, vaan olennaisempaa on, kuinka nopeasti inflaatio saadaan painettua kohti keskuspankkien tavoitetasoja, kirjoittaa Mandatum Asset Managementin allokaatiosijoituksista vastaava johtaja Lassi Järvinen.

Osakemarkkinat ovat liikkuneet syyskuun puolivälin jälkeen sivuttaissuunnassa. Lokakuun alussa markkinat nousivat globaalisti rahapolitiikan keventymishaaveiden siivittämänä, mutta haaveet hiipuivat kuitenkin myöhemmin Yhdysvaltain inflaatiolukujen jälkeen. Maantieteellisesti markkinoiden välillä ei ole ollut suurta eroa. Toimialoista parhaiten on menestynyt energia ja heikoimmin muutoinkin vuoden aikana heikosti tuottaneet kiinteistöt sekä teknologiayhtiöt. Markkinoiden heilunta on kasvanut ja likviditeetti heikentynyt. Esimerkiksi inflaatiolukujen julkistuksen jälkeen yhdysvaltalaisessa S&P 500 -indeksissä nähtiin suurin päivänsisäinen liike sitten koronakriisikevään 2020.

Korkotasot ovat kääntyneet jälleen nousuun syys-lokakuun vaihteen rauhoittumisen jälkeen keskuspankkien koronnosto-odotusten käännyttyä jälleen nousuun. Yhdysvalloissa 10-vuoden valtionlaina ampaisi yli neljän prosentin tason ja Euroopassa Saksan 10-vuoden lainan korko nousi 2,5 prosenttia. Isossa-Britanniassa nyt jo entisen hallituksen kunnianhimoiset veronkevennyssuunnitelmat aiheuttivat kaaoksen, kun korkojen raju nousu uhkasi ajaa vakuutusyhtiöitä kriisiin. Lopulta Englannin keskuspankki puuttui peliin ja osti valtionlainoja rauhoittaakseen markkinat ja antaakseen vakuutusyhtiöille aikaa taseidensa siivoamiseen.

Euro heikentyi syyskuun lopussa jälleen selvästi dollaria vastaan, mutta on sittemmin rauhoittunut. Valuuttamarkkinoiden heilunta kuitenkin jatkuu edelleen merkittävänä, ja esimerkiksi Japanin jeni on heikentynyt dollaria vastaan tasoille, jossa se ei ole ollut sitten 1980-luvun lopun.

Inflaation hidastuminen nykytasoilta tuskin riittää rauhoittamaan markkinoita

Markkinoilla kuluneen kuukauden aikana eniten mielenkiintoa herättänyt tapahtuma oli Yhdysvaltain syyskuun inflaatiolukujen julkaisu. Sijoittajien mielenkiinto on keskittynyt inflaatioon jo pidemmän aikaa. Syksyn tullen odotukset inflaation hidastumisesta ovat kasvaneet, mutta julkaistut luvut olivat kuitenkin odotuksia korkeampia. Korkeammat luvut johtuivat ennen kaikkea asumiskustannusten ja palveluiden hintojen noususta. Toisaalta myös polttoaineiden hintojen lasku oli edelliskuukautta hitaampaa. Asumiskustannukset näkyvät inflaatiossa viiveellä, ja asuntomarkkinoiden viilentyminen näkyy inflaatioluvuissa vasta tulevaisuudessa. Monet indikaattorit viittaavat Yhdysvalloissa asuntojen hintojen laskuun, mutta hurjimmat puheet finanssikriisin aikaisen kaaoksen toistumisesta vaikuttavat ylimitoitetuilta.

Inflaatiolukujen laskun puolesta puhuvat myös lyhyellä aikavälillä useat tekijät. Viime vuoden lokakuussa hintojen nousu kiihtyi Yhdysvalloissa selvästi, ja siksi korkeammat vertailuluvut laskevat tulevien kuukausien inflaatiota ikään kuin automaattisesti. Esimerkiksi polttoaineiden hinnat lähtivät nousuun syksyllä, ja nousu huipentui Ukrainan sodan alun jälkeen maaliskuussa 2022. Mikäli öljyn hinta pysyttelee nykytasoillaan noin 90 dollarissa tynnyriltä tai laskee entisestään, näkyy se inflaatioluvuissa viimeistään kevään aikana. Markkinoiden kannalta onkin olennaista katsoa myös syksyä pidemmälle. Inflaation hidastuminen nykytasoilta tuskin riittää rauhoittamaan markkinoita, vaan olennaisemmaksi nousee kysymys siitä, kuinka nopeasti inflaatio saadaan painettua kohti keskuspankkien tavoitetasoja.

Syksyn inflaatio- ja työllisyysluvut ovat puhaltaneet tuulta keskuspankin rahapolitiikan kiristysaikeisiin Yhdysvalloissa. Odotettua korkeammalla pysyneet hinnat ja edelleen ennätyksellisen kireä työmarkkina ovat nostaneet odotuksia tulevasta ohjauskoron tasosta, ja keskuspankin jäsenet ovat pitäneet viesteissään markkinoiden toiveet kurissa.

Euroopassa inflaatio on edelleen energian hintojen kehityksen varassa. Odotuksia vauhdikkaammin täyttyneet varastot ja toistaiseksi lämmin syksy ovat pitäneet sähkön ja kaasun hinnat maltillisena. Sydäntalvella tilanne saattaa kuitenkin edelleen muuttua sään selvästi viilentyessä. Epävarmuus jatkuu myös seuraavalle talvelle, sillä kaasuvirrat Venäjältä tuskin palaavat.

Nousseiden energian hintojen takia kasvunäkymät ovat heikentyneet rajusti, ja keskustelut taantuman alusta ovat kiihtyneet. Euroopassa kuluttajien luottamus on heikentynyt ja ostopäällikköindeksit viittaavat kasvun taittumiseen. Talousdata on kuitenkin ollut paikoitellen myös odotuksia parempaa, ja toiveet mahalaskun välttämisestä elävät heikkoina edelleen. Yhdysvalloissa kuluttajien luottamus on parantunut polttoaineen hinnan laskettua ja työllisyystilanteet pysyessä varsin vahvana. Kahden negatiivisen kasvun kvartaalin jälkeen näyttääkin siltä, että vuoden kolmannella neljänneksellä kasvu palaa positiiviseksi.

Kiinassa kommunistinen puolue aloitti viisivuotiskokouksensa presidentti Xin puheella, joka tarjosi lopulta vain vähän yllätyksiä. Geopoliittisesti odotetut kommentit Taiwanista eivät olleet aiemmista puheista poikkeavia. Talouden kannalta olennaista nollakoronapolitiikkaa ylistettiin, mutta politiikan jatkosta ei vielä puhuttu tarkemmin. Sen sijaan Kiinan ilmoitus lykätä talousdatajulkaisuja kokouksen jälkeiseen aikaan herätti kysymyksiä.

Olemme pitäneet salkkujemme riskit edelleen neutraalin tason alapuolella

Riskit odotuksia korkeammasta inflaatiosta ja heikentyvästä kasvusta ovat saaneet edelleen lisäpontta julkaistusta datasta. Tästä syystä olemme pitäneet salkkujemme riskit edelleen neutraalin tason alapuolella. Salkkujemme osakepainot ovat strategisen tason alapuolella ja käteispainomme on korkea. Riskitason nostamiseksi inflaatio- ja talousnäkymien tulisi parantua. Markkinoiden sentimentti on varsin heikko. Sentimentin heikentyminen edelleen esimerkiksi markkinoiden heilunnan lisääntyessä voi tarjota taktisia mahdollisuuksia salkkujen riskitason lisäämiseen. Pidemmällä aikavälillä korkojen nousu tarjoaa näkemyksemme mukaan hyvän mahdollisuuden lisätä salkkuihimme valikoidusti erityisesti yrityslainasijoituksia. Korkotason noustessa olemme myös nostaneet salkkujemme korkoriskiä, joka on ollut varsin matalilla tasoilla koko vuoden.

Olemme jatkaneet osakesalkkujemme muokkaamista alkusyksyn aikana. Olemme lisänneet alhaisen volatiliteetin osakkeiden painoa ja vähentäneet syklisten toimialojen kuten teollisuuden ja pankkien painoa Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen paino on noussut salkuissamme edelleen hieman ja vastaavasti eurooppalaisten osakkeiden paino on pienentynyt.

Korkosalkkujemme korkoriski on maltillinen. Olemme kuitenkin nostaneet sitä syyskuussa korkojen nousun jatkuttua. Näkemyksemme mukaan talousodotuksien heikentyminen painaa pidempiä korkoja, ja nousupotentiaali on tulevaisuudessa rajallinen. Lisäksi inflaatio-odotukset ovat pysyneet kurissa odotuksia korkeammista toteutuneista inflaatioluvuista huolimatta. Olemme jatkaneet myös vakavaraisten eurooppalaisten yrityslainojen ostoja niiden tuotto-odotuksen noustessa. Ylipäätään näemme, että nousseet korkotasot ja luottoriskipreemiot tarjoavat nyt hyvän mahdollisuuden korkosijoitusten lisäämiselle. Ostoista huolimatta salkkumme käteispaino on edelleen korkea.