Allokaationäkemys: Kesä kuumensi myös sijoitusmarkkinat – intiaanikesän yllä kuitenkin useita varjoja

Historiallisen heikon alkuvuoden jälkeen markkinoiden kesä oli varsin valoisa. Osakkeet nousivat globaalisti juhannuksen tienoille ajoittuneista pohjistaan reilut kymmenen prosenttia. Taas pilviä sijoittajien alkusyksyyn tuo horisontissa yhä äänekkäämmin kummitteleva taantuma, kirjoittaa Mandatum Asset Managementin Senior Portfolio Manager Lassi Järvinen.

Historiallisen heikon alkuvuoden jälkeen markkinoiden kesä oli varsin valoisa. Osakkeet nousivat globaalisti juhannuksen tienoille ajoittuneista pohjistaan reilut kymmenen prosenttia. Eurosijoittajalle tuotot olivat vielä tätäkin parempia dollarin vahvistumisen myötä. Yhdysvalloissa osakkeet nousivat Eurooppaa vauhdikkaammin, kehittyvillä markkinoilla nousu oli heikointa. Alkuvuonna heikosti menestyneet kasvuosakkeet nousivat vahvimmin.

Nousua vauhdittivat kesän aikana selvästi laskeneet korkotasot. Alkuvuoden huima korkojen nousu päättyi kesäkuussa, ja korot laskettelivat selvästi heinäkuun aikana. Yhdysvalloissa 10-vuotisen valtionlainan korko laski parhaimmillaan prosentin 3,5 prosentista 2,5 prosenttiin, mutta on sittemmin noussut taas kolkuttelemaan kolmen prosentin tasoa. Euroopassa Saksan 10-vuotisen valtionlainan korko laski lähes kahdesta prosentista alle prosenttiin. Myös luottoriskitasojen lasku tuki korkosijoituksia, ja yrityslainojen arvot nousivat vahvasti. Kesän puhutuimpiin tapahtumiin kuului euron ja dollarin välisen kurssin painuminen alle yhden, jossa kurssi kävi edellisen kerran joulukuussa 2002.

Kesällä heikentynyt talousdata nostatti taantumapelkoja

Alkuvuoden tärkeimmän sijoitusteeman eli inflaation rinnalle nousi kesällä entistä vahvemmin myös toinen sijoittajia huolettava puheenaihe. Talouskasvun hidastuminen nosti taantumapelot ilmoille jo kevään aikana, ja kesällä heikentynyt talousdata kiihdytti keskustelua.

Vuoteen lähtiessä vahvat kasvuodotukset ovat hiipuneet Ukrainan sodan ja kiristyneen rahapolitiikan seurauksena. Sekä kuluttajien luottamusta että yritysten näkymiä kuvaavat ennakoivat indikaattorit ovat sukeltaneet ja painuneet paikoitellen jopa finanssikriisin aikoina nähtyihin lukemiin. Yhdysvalloissa talous on supistunut kahtena peräkkäisenä kvartaalina, ja vaikka Euroopan alkuvuosi on ollut verrattain vahva, on loppuvuodelle edessä suuria haasteita. Kiinassa kevään rajut koronarajoitukset pilasivat kasvunäkymät, ja kiinteistösektorin epävarmuus sekä geopolitiikka heikentävät tulevia näkymiä.

(Juttu jatkuu)

 

Mediassa keskustellaan laajasti taantumariskeistä, mutta taantuma ei lopulta välttämättä suistaisi markkinoita erityisen jyrkkään luisuun. Markkinoilla kasvun hidastumista on jo hinnoiteltu sekä osake- että korkomarkkinoilla. Olennainen kysymys onkin, kuinka paljon, nopeasti ja pitkäksi aikaa talouskasvu lopulta hidastuu. Kuluvan vuoden aikana laskeneet osakkeiden hinnat heijastelevat riskiä sille, että länsimaissa nähdään lyhyt taantuma, jonka myötä hidastuva kysyntä lopulta laskee inflaatiolukuja. Näemme kuitenkin, että riskit talouskehityksen osalta ovat kallellaan hinnoiteltua skenaariota heikompiin vaihtoehtoihin. Yhdysvalloissa mahdollisesti pitkittyvä inflaatio ja Euroopassa potentiaalinen kaasukriisi ja sen myötä sukeltava kasvu luovat uhan odotettua heikommalle kehitykselle. Toisen kvartaalin tuloskausi yllätti positiivisesti, ja odotukset seuraavin kvartaalien tuloksista ovat edelleen varsin positiivisia. Näkemyksemme mukaan näihin liittyy riskejä kasvun hidastuessa.

Odotukset pehmeämmistä keskuspankeista olivat osittain ennenaikaisia

Inflaation kehitystä kauhun vallassa seuranneet sijoittajat ja kuluttajat saattoivat huokaista hetkellisesti helpotuksesta elokuussa, kun Yhdysvalloissa vuoden takaiseen verrattu heinäkuun inflaatio laski kesäkuun lukemista ja jäi odotusten alle. Kuukausitasolla hinnat eivät nousseet kesäkuuhun verrattuna ensimmäistä kertaa kuluvan vuoden aikana ollenkaan. Tarkemmalla katsannolla inflaatioraportista löytyi kuitenkin myös heikkoja kohtia. Öljyn hinnan laskusta johtuva polttoaineiden hinnan lasku peitti alleen mm. asumiskustannusten edelleen jatkuvan nousun. Huolena onkin, että tyypillisesti pysyvämmät inflaation alalajit, kuten asuminen ja palvelut, jatkavat kallistumistaan erityisesti, jos palkkakehitys pysyy nousu-uralla. Syksyllä vastaan tulevat kovemmat pohjaluvut sekä erityisesti yritysten ja kaupanalan näkymät ja ennusteet kuitenkin viittaavat siihen, että inflaatio laskee Yhdysvalloissa syksyn aikana.

Taantuma ei lopulta välttämättä suistaisi markkinoita erityisen jyrkkään luisuun.

Euroopassa inflaatio pysytteli kesän aikana nousu-uralla, ja näkymät tulevaan ovat Yhdysvaltoja synkemmät. Euroopassa inflaatio on ollut voimakkaasti riippuvainen kallistuneesta energiasta, ja ennusteet talven energian hinnoista viittaavat yhä kallistuvaan hintatasoon. Pahimmissa skenaarioissa euroalueen inflaatiotaso ylittää 10 % talven aikana.

Kesän vahvat markkinatunnelmat linkittyivät odotuksiin keskuspankkien pehmeämmästä linjasta tulevaisuudessa inflaatio-odotusten heikentyessä ja kasvuodotusten hiipuessa. Yhdysvalloissa keskuspankin odotetaan kiristävän rahapolitiikkaansa edelleen loppuvuoden aikana, mutta ensi vuodelle markkinoilla odotellaan jopa ohjauskoron laskua. Yhdysvaltain keskuspankki Fed toppuutteli odotuksia kuitenkin loppukesästä voimakkaasti. Fed kertoi, että pelkkä inflaation hidastuminen ei riitä, vaan hintatason nousu on painettava nopeasti lähelle 2 % vuotuista tavoitetasoa. Fedin jäsenet korostivat, että 1970-luvulla tehtyjä virheitä nopeista korkojen laskuista inflaatiopiikin jälkeen ei haluta nyt toistaa. Euroopassa keskuspankin odotetaan nostavan korkoja pidemmälle ensi vuoteen inflaatiohuipun viivästyessä.

Näkemyksemme mukaan odotukset keskuspankkien pehmeämmästä linjasta olivat osittain ennenaikaisia, ja korkea inflaatio pitää rahapolitiikan kireänä odotuksia pidempään. Erityisesti Yhdysvalloissa työmarkkinoiden kehityksellä on iso merkitys, sillä Fedin mandaattina on pitää huolta inflaation lisäksi myös työmarkkinoista. Tällä hetkellä lähes ennätyksellisen vahvan työllisyystilanteen odotetaan heikentyvän syksyn aikana ja osaltaan vähentävän inflaatiopaineita. Olennaista on kuitenkin seurata sitä, kuinka nopeasti työllisyystilanne heikkenee. Paras mahdollinen ratkaisu olisi se, että avoimet työpaikat, joita on edelleen yli 10 miljoonaa, vähenisivät irtisanomisten sijaan.

Salkuissamme riskitasot ovat hieman neutraalin tason alapuolella

Näkemyksemme mukaan riskit talouskehitykseen ja rahapolitiikkaan liittyen ovat edelleen koholla, emmekä ole siksi kasvattaneet salkkujemme riskitasoa kesän aikana. Salkuissamme riskitasot ovat olleet hieman neutraalin tason alapuolella läpi koko kuluvan vuoden, ja esimerkiksi osakepainomme ovat olleet strategisten painojen alapuolella. Merkit kasvuun tai inflaatiotasoon liittyvien riskien vähentymisestä nostaisivat riskinottohalukkuuttamme. Nousseiden korkojen ja leventyneiden riskilisien myötä korkosijoitukset tarjoavat selvästi viime vuotta paremman vaihtoehdon osakesijoituksille, ja erityisesti riskisemmissä korkolajeissa tuotto-odotukset lähentelevät jo osakkeiden tuotto-odotuksia. Niinpä työkalut salkkujen rakennukseen ovat entistä monipuolisempia.

Työkalut salkkujen rakennukseen ovat entistä monipuolisempia.

Olemme lisänneet osakesalkkumme hajautusta kevään aikana, ja kesän aikana laajasta hajautuksesta oli hyötyä. Lisäsimme salkkuumme alkuvuoden aikana nousevista koroista ja inflaatiosta hyötyviä toimialoja. Toisaalta nostimme kevään edetessä halventuneiden kasvuyhtiöiden painoa, jotka olivat kesän suurimpia nousijoita. Kesällä olemme lisänneet salkkuun alhaisen hintavaihtelun yhtiöitä tasapainottaaksemme salkkumme riskiä ja varautuaksemme nousevaan heiluntaan. Nostamme lisäksi edelleen Yhdysvaltojen painoa Euroopan kärsiessä erityisesti energiaan liittyvistä riskeistä.

Korkosalkuissamme jatkamme verrattain alhaisella korkoriskillä ja haemme tuottoja yrityslainamarkkinoilta Euroopasta ja Pohjoismaista. Nostimme hieman salkkumme korkoherkkyyttä kesäkuussa korkojennousun kiihtyessä, mutta olemme sittemmin jälleen lisänneet suojaustasoa ja laskeneet korkoriskiä. Kevään aikana lisäsimme myös houkuttelevasti hinnoiteltuja vakavaraisia eurooppalaisia yrityslainoja, mutta kesän aikana niiden painoa ei ole enää kasvatettu. Salkkumme käteispaino on alkuvuoden tapaan korkea, vaikka käteistä onkin vuoden mittaan käytetty valikoiden houkutteleviin kohteisiin.