Terveystalo on ottanut vastuullisuusmittarit osaksi johdon palkitsemista

Mandatumin selvityksen perusteella noin puolet suurista suomalaisista pörssiyrityksistä on nostanut erilaiset vastuullisuustavoitteet osaksi yritysten johdon palkitsemisen tavoitteita. Yksi näistä yrityksistä on Terveystalo. Millaisia tavoitteita on Terveystalolla ja miten ne valittiin?

Vajaa puolet suurista pörssiyrityksistä (47 %) on ottanut erilaiset vastuullisuusmittarit osaksi yritysten johdon palkitsemisen tavoitteita.

Yleisimpiä niistä ovat työturvallisuuteen, hiilijalanjälkeen, henkilöstön tyytyväisyyteen ja sitoutuneisuuteen liittyvät tavoitteet. Tämä käy ilmi Mandatumin tekemästä selvityksestä. Yksi näistä yrityksistä on Terveystalo.

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys. Terveystalon henkilöstöjohtajan Minttu Sinisalon mukaan Terveystalon henkilökunnalla on 10 000 päivittäistä kohtaamista asiakkaiden kanssa, usein herkissä tilanteissa. Koska kaiken työn keskellä on ihminen, on toimialasta johtuen ESG-teemoista erityisesti sosiaalinen vastuu (Social) korostuu.

Minttu Sinisalo.jpgSinisalon mukaan tämän korostumisessa on myös ongelma, sillä mittaaminen on hankalaa: alalla ei ole siihen vakiintuneita käytäntöjä ja mittareiden tulkinta voi olla toimialan ulkopuolisille vaikeaa.  Myös vertailu voi olla joskus vaikeampaa kuin ympäristöpuolen (Environment) mittareissa.

Yritysvastuumittarit on otettu Terveystalossa osaksi johdon palkitsemista. Lyhyen aikavälin palkitsemisessa mittareina ovat asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys ja lähtöaktiivisuus sekä työvoiman määrän kasvu. Pitkän aikavälin palkitsemisessa mittareina ovat osakekurssi ja digitaalinen jalanjälki.

”Nämä kaikki liittyvät oleellisesti liiketoimintaamme. Vaikka osakekurssia ei usein mielletä puhtaasti vastuullisuusmittariksi, näemme kuitenkin, että se ohjaa johtoa toimimaan pitkäjänteisesti.”

”Digitaalinen jalanjälkemme puolestaan kuvaa sitä, miten aktiivisesti toimimme terveydenhuollossa digitaalisuuden edistämisessä. Terveystalo voi oman kehitystyönsä ansiosta olla terveydenhuoltoalan suunnannäyttäjä, jossa digitalisaatiolla parannetaan alan tuottavuutta. Meidän tehtävämme on olla edelläkävijä, jonka kehityshankkeet voivat palvella yhteiskuntaa laajemminkin, jos malleja voidaan hyödyntää julkiselle puolelle.”