Millaisia ESG-mittareita Neste käyttää johdon palkitsemisessa?

Neste on systemaattisesti kehittänyt työturvallisuuskulttuuriaan jo pitkään, koska toimiala on hyvin turvallisuuskriittistä.  Työturvallisuustuloksia mitataan useilla eri mittareilla, koska niillä keskeinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan.

Vajaa puolet suurista suomalaisista pörssiyrityksistä (47 %) on ottanut erilaiset vastuullisuusmittarit osaksi yritysten johdon palkitsemisen tavoitteita.  Yleisimpiä niistä ovat työturvallisuuteen, hiilijalanjälkeen, henkilöstön tyytyväisyyteen ja sitoutuneisuuteen liittyvät tavoitteet. Tämä käy ilmi Mandatumin tekemästä selvityksestä. Yksi näistä yrityksistä on Neste.

Nesteen henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja, johtoryhmän jäsen Hannele Jakosuo-Janssonin mukaan yhtiön tavoitteena on olla turvallisuusasioissa maailman parhaiden joukossa.

Neste seuraa ja arvioi työturvallisuustuloksiaan erilaisilla turvallisuusmittareilla, joista Jakosuo-Jansson nostaa esiin kaksi tärkeintä: työturvallisuutta mitataan TRIF-luvulla, joka pitää sisällään lääkinnällistä hoitoa vaativat tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti.  PSER-mittari puolestaan seuraa prosessiturvallisuustapahtumia miljoonaa työtuntia kohti.

Hannele Jakosuo-Jansson 01.jpgTavoitteet mittaavat vastuullisuutta ja toiminnan sujuvuutta

Molemmat mittarit on otettu osaksi henkilöstön ja johdon tavoitteita jo vuodesta 2010, jolloin yhtiön strategian uudistamisen yhteydessä turvallisuutta alettiin korostamaan osana koko yrityksen toimintakulttuuria. Henkilöstön palkitsemisen kohdalla molempien mittareiden painoarvo on 10-20 prosenttia, johdon STI-mittareissa niiden painoarvo on puolestaan 20 prosenttia.

”Tavoitteet mittaavat paitsi vastuullisuutta, myös operatiivisen toiminnan sujuvuutta. Prosessimittari kuvaa prosessimme laatua ja sitä, miten pystymme toimimaan ilman ongelmia. Jalostamoiden korkealla käyttöasteella on suora vaikutus liiketulokseemme.”

Lisäksi Nesteen strategian päivittämisen yhteydessä vuonna 2019 asetetut ilmastotavoitteet on myös nostettu osaksi johdon palkitsemistavoitteita vuodesta 2021 alkaen.

”Strategisten tavoitteiden implementoinnilla on suora yhteys johdon tavoitteisiin ja palkkioihin. Jotta tavoitteet saavutetaan, on ilmastotavoitteet otettu osaksi johdon pitkän aikavälin palkitsemista”, Jakosuo-Jansson sanoo.