Miten varautua taloudellisesti vakavaan sairastumiseen?

Tulevaa voi suunnitella, mutta elämä osaa yllättää. Joka viides suomalainen sairastuu vakavasti 65 ikävuoteen mennessä*. Useimmat sairastuneista selviävät, mutta elämä muuttuu.

Abstrakti värikäs kuva jossa linnunsulkia
Kuva: Nattaya Mahaum / EyeEm

Vakava sairaus yllättää joka viidennen suomalaisen* elämänvaiheessa, johon usein liittyy kehittyminen työuralla sekä vastuu lapsista, kodista ja arjen pyörittämisestä. Jo lyhytaikainen ansiotulon menetys tai ylimääräiset kulut sairastumisen johdosta voivat horjuttaa perheen taloudellista tilannetta, etenkin jos perheessä on pieniä lapsia tai iso asuntolaina.

Useimmat työnantajat maksavat työntekijälleen täyttä palkkaa yhdestä kolmeen kuukauteen. Tämän jälkeen työntekijä alkaa saada Kelan lakisääteistä sairauspäivärahaa, jonka suuruus vaihtelee 40–70 prosentin välillä ansiotulosta.

Olipa sitten kyseessä yhden tai useamman aikuisen talous, ei pelkkä sosiaaliturva välttämättä riitä kattamaan kuluja sairausloman aikana. Asumismenot vievät usein suuren siivun bruttotuloista, jonka päälle tulevat välttämättömyysmenot, kuten sähkö-, puhelin- ja vesimaksut. Jos menopuolella on lisäksi lainoja, vaatii tulonmenetys maksujärjestelyjä pankkien ja luottoyhtiöiden kanssa. Niitä harva kaipaa sairasvuoteelleen.

Miten sairastamiseen voi varautua taloudellisesti?

Vaikka vakava sairastuminen tuntuisi kaukaiselta ajatukselta, on siihen hyvä varautua taloudellisesti etukäteen.

Vakavan sairauden turva oikeuttaa verottomaan kertakorvaukseen, jonka saa vakavan sairauden diagnoosia tai suoritettua toimenpidettä vastaan. Vakavan sairauden turvasta maksettava kertakorvaus antaa mahdollisuuden järjestää arkea ja elämää uudestaan, omilla ehdoilla. Rahat voi käyttää juuri niin kuin itse haluaa, eikä kertakorvaus vähennä mahdollisia muita korvauksia.

Selkeä kertakorvaus antaa sairastuneelle turvaa toimeentulokatkoksen varalle sekä mahdollisuuden keskittyä toipumiseen. Sairastuneen ei esimerkiksi tarvitse pohtia omaisuuden myymistä tai sitä, minkälaiset verot tai tappiot arvopapereiden myynnistä seuraa. Silloin voimat voi kanavoida paranemisen kannalta tärkeämpiin asioihin.

Vakavan sairauden turva korvaa sairastumisen, mutta se ei ole henkivakuutus. Vakavan sairauden turvan voi ottaa erillisenä tai osana muuta henkilövakuutusturvaa. Henkivakuutus tuo turvaa pahimman varalta läheisillesi, kun Vakavan sairauden turvassa korvaus taas maksetaan yleensä vakuutuksenottajalle, joka on sairastunut.

Suositus vakuutuskorvaukseksi on vuoden tulojenmenetystä vastaava summa, mutta turvasumman voi valita vapaasti 100 000 euroon asti.