Ota arkeen oppeja lomalta

Jos keskittyminen on hukassa ja uudet asiat eivät jää muistiin, voi olla, että syy löytyy palautumisen puutteesta. Lomailu tarjoaa mahdollisuuden kerätä oppeja palauttavampaan arkeen.

Kuva: Unsplash / Yana Petkova

Työelämä on nykyään on hyvin pirstaloitunutta: teemme montaa asiaa yhtä aikaa ja keskeytykset ovat enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Kuumana käyvät viestisovellukset ja etäpalaveriputket muotoutuivat viimeistään koronavuosina osaksi monen työpäiviä. Aivoille tällainen tapa tehdä töitä on kuormittava, mikä näkyy ongelmina keskittymiskyvyssä, ongelmanratkaisukyvyssä ja uuden oppimisessa.

Loman tuoma pysähdys voi toimia myös herätyksenä, kun omasta kuormitustilasta tulee tietoiseksi.

Kunnon levolla aivojen kuormitusta pystyy vähentämään ja toimintakykyä palauttamaan. Kiireen keskellä palauttava lepo kuitenkin jää usein toissijaiseksi, ja etätyön teko hämärtää monilla työn ja vapaa-ajan rajoja. Yksittäinen loma ei riitä korvaamaan säännöllistä arjessa tapahtuvaa palautumista. 

Jos palautumista ei ehdi arkena tapahtua ja työntekijä on liian stressaantunut, voivat työasiat pyöriä mielessä pitkään loman alettua. Joillekin loman tuoma pysähdys voi toimia myös herätyksenä, kun omasta kuormitustilasta tulee tietoiseksi. Tällöin loma tarjoaa mahdollisuuden palautumiseen ja suorituskyvyn nousuun. 

Loma on mahdollisuus parantaa arkea

Loma on hyvä hetki pysähtyä ja tarkastella palautumista sekä omaa arkeaan tarkemmin. Jos esimerkiksi arkena haaveilee jatkuvasti lomasta, viettää loman ensimmäiset päivät vain nukkumalla tai jos loman aloittaminen ei tunnu millään onnistuvan jatkuvien työpuheluiden ja -sähköpostien takia tai työasioiden pyöriessä päässä, ei arjen palautuminen ole kunnossa. Tällöin oma arki vaatii muutoksia.

Lomalla on aikaa kokeilla ja opetella itselleen parhaiten toimivia levon ja palautumisen keinoja, joita voi tuoda mukanaan arkeen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi itselle mielekkään vapaa-ajan harrastuksen etsiminen, oman unirytmin tarkkailu ja hyvän unen edellytyksiin panostaminen.

Loma tarjoaa hetken ottaa etäisyyttä työrutiineihin ja miettiä omia työskentelytapoja sekä sitä kautta myös omaa hyvinvointiaan. Voi esimerkiksi huomata stressanneensa turhaan pienistä asioista tai kuvitelleensa tehokkuuden tarkoittavan ihan jotain muuta kuin mitä se omassa tehtävässä oikeasti on ollut. Tehokkuuden ei tarvitse näyttäytyä kiireen tunteena, vaan se voi olla kykyä priorisoida ja lähestyä tehtäviä rauhallisesti.

Parantamalla arjen palautumista ja toisaalta vähentämällä työn turhaa kuormittavuutta voi kehittää arkeaan kokonaisvaltaisesti.

Vinkit palauttavaan lomailuun:
  • Viesti ajoissa olevasi lomalla ja delegoi loman aikaiset tehtävät eteenpäin.

  • Valmistaudu lomaan saattamalla projekteja loppuun ja siirtämällä uusien projektien aloitus loman jälkeiseen aikaan. Maailmaa ei tarvitse saada valmiiksi ennen lomaa.

  • Kirjoita ennen lomaa muistiin mielessä pyörivät asiat ja keskeneräiseksi jäävät tehtävät, jottei niitä tarvitse muistella lomalla.

  • Tee loman alussa ero arkeen: Vaihda hetkeksi maisemaa tai jätä osa arjen rutiineista tauolle.

  • Tee lomasta itsesi näköinen. Noudata sinulle luontaista unirytmiä tai kokeile kiinnostavia harrastuksia. Esimerkiksi muiden auttaminen lisää onnellisuutta ja musiikin tai tanssin harjoittelu palautumista. Jos opit omasta palautumisestasi jotain uutta, pyri tuomaan hyväksi havaittuja asioita myös loman jälkeiseen arkeen.