Työt vähenivät – ratkaisuna osa-aikainen lomauttaminen?

Lyhyemmät työpäivät, karsittu työviikko tai vuorotyöviikkosysteemi ovat keinoja osa-aikaiseen lomautukseen.  

Mikä lomautus? 

Lomautus perustuu työnantajan tarpeeseen vähentää työntekijän työaikaa ja palkkaa, mutta työsuhde pysyy muutoin voimassa. Lomautus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva, ja se voi tapahtua joko kokoaikaisena tai osa-aikaisena. Osa-aikaisessa lomautuksessa työntekijän työaikaa lyhennetään. 

Mitä osa-aikainen lomautus on käytännössä? 

Osa-aikainen lomauttaminen tarkoittaa esimerkiksi työpäivän pituuden lyhentämistä tai viikkotyöajan lyhentämistä. Joissakin yrityksissä on noudatettu vuoroviikkosysteemiä eli työntekijät ovat töissä vuoroviikoin”, sanoo Suomen Yrittäjien neuvontalakimies Iivari Järvinen. 

Saako työnantaja päättää, valitseeko hän osa-aikaisen vai kokoaikaisen lomautuksen? 

Kyllä. Osa-aikaista ja kokoaikaista lomauttamista koskevat samat pykälät ja säännöt. Jos lomautuksella on tuotannollis-taloudelliset syyt tai töiden määrä on muutoin tilapäisesti vähentynyt, työnantajan ei tarvitse erikseen perustella, lomauttaako se osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti. Käytännössä lomautuksen toteuttamistapa valikoituu yrityksen tarpeiden mukaan. 

Kumpi lomautustavoista on yleisemmin käytössä?  

”Näkemykseni mukaan ne ovat yhtä yleisiä. Lomautuksista noin puolet tehdään osa-aikaisina ja puolet kokoaikaisina.”  

Onko toimialaeroja? 

”Jonkin verran. Esimerkiksi IT-alalla suositaan osa-aikaisia lomautuksia. Töitä on, mutta ei niin paljoa kuin tavallisesti, jolloin työajan lyhentäminen kaikilta voi olla järkevin vaihtoehto. Sen sijaan että puolet henkilöstöstä lomautettaisiin kokonaan, lomautetaan kaikki osa-aikaisesti. 

Sitten toisaalta on aloja, joissa työn luonteen takia osa-aikainen lomauttaminen ei välttämättä ole toimiva keino. Esimerkiksi rakennusalalla yritetään olemassa olevat työt tehdä valmiiksi mahdollisimman nopeasti.” 

Miten työntekijän asema eroaa osa-aikaisessa ja kokoaikaisessa lomautuksessa? 

Työntekijän näkökulmasta ero on se, että kokoaikaisesti lomautettu on oikeutettu työttömyyspäivärahaan. Jos lomautus on toteutettu osa-aikaisena esimerkiksi päivittäistä työaikaa lyhentämällä, työntekijä saa soviteltua päivärahaa, jossa on otettu huomioon saatu palkkatulo.”