Mitä eroa on määräaikaisella ja toistaiseksi voimassa olevalla lomautuksella?

Lomauttaminen tarkoittaa, että työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät työnantajan aloitteesta väliaikaisesti, mutta työsuhde pysyy muuten voimassa. Lomautus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. 

Jos työ on vähentynyt tilapäisesti, lomautuksen voi toteuttaa määräaikaisena ja enintään 90 päivän ajaksi. 

Jykevämpi toimenpide on toistaiseksi voimassa oleva lomautus. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän toistaiseksi, jos työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen irtisanomisperuste. Tällöin lomautus on vaihtoehto irtisanomiselle. 

Koronatilanteen myötä työsopimuslakiin tehtiin tilapäisiä muutoksia. Esimerkiksi lomautusilmoitusaikaa on lyhennetty viiteen päivään. Lomautusilmoitusaika voi tosin määräytyä myös työehtosopimuksen mukaan. Kannattaa siis tarkastaa TESin sisältö ja mahdollisesti TES-muutokset.