Riskit hallinnassa, katse tulevaisuudessa

Kriisin yli tähyäminen kannattaa silloinkin, kun yrittäjä puntaroi vapaaehtoisen henkilövakuuttamisensa tarpeellisuutta.  

Moni yrittäjä etsii poikkeustilanteessa erilaisia säästökeinoja välttyäkseen yhdenkin lomautuksen tekemiseltä. Mitä kannattaa huomioida, ennen kuin yrittäjä keventää omia vapaaehtoisia henkilövakuutuksiaan? 

Yrittäjien on hyvä olla hereillä vakuutuksia karsiessaan ja pienentäessään, koska juuri heillä on suurimmat vajeet täytettävänä lakisääteisen sosiaali- ja eläketurvan osalta. Yrittäjän lakisääteinen eläkehän jää usein pienemmäksi kuin työntekijän”, huomauttaa Mandatum Lifen myyntijohtaja Ville Niklander. 

Ville Niklander

”Yrittäjän sosiaaliturvan alentamisella voisi olla tilapäistä kriisiä pidemmät seuraukset. 

Pitkällä tähtäimellä yrittäjän oman talouden turvaaminen on yrityksenkin etu. Toiminnan jatkuvuuden kannalta vapaaehtoisten henkilöriskivakuutusten ylläpitäminen on siis suositeltavaa, myös tiukan paikan tullen, jos se suinkin on yritykselle mahdollista. Yrittäjän sosiaaliturvan vajehan ei poistu poikkeusoloissakaan. 

”Sosiaaliturvastaan huolehtimalla yrittäjä minimoi ikävät kerrannaisvaikutukset, jolla voisi olla tilapäistä kriisiä pidemmät seuraukset. Siksi pyrimme pitämään asiakkaidemme vakuutukset ajan tasalla poikkeusoloissakin, yrittäjän riskivaje huomioiden.” 

Tavoitteena elinvoimainen yritys 

Yrityksen liiketoiminta on aina turvattava ensimmäisenä. Siksi Mandatum Lifen Yrittäjän turvat joustavat yritystoiminnan tilanteen mukaan”, Niklander sanoo. 

Vapaaehtoisen säästämisen ratkaisuissa, kuten lisäeläkevakuutuksessa, maksuja voi poikkeusoloissa pienentää tai laittaa kokonaan tauolle. Henkilöriskivakuutuksissa ehdot ovat hieman tiukemmat.  

Riskivakuutukset ovat ylläpitovakuutuksia, jotka pitää maksaa vuoden aikana, jotta ne pysyvät voimassa. Kannattaa myös varmistaa, ettei yrittäjälle rakennettu ja optimoitu kokonaisturva heikenny maksun viivästymisen vuoksi.” 

Ville Niklander

Yrityksen liiketoiminta on aina turvattava ensimmäisenä.” 

Maksujoustot ja neuvottelumahdollisuudet kannattaa hyödyntää ennen kuin kriisi yrityksessä syvenee. Kaikkien etu on, että horjahtanut yritys saadaan mahdollisimman pian takaisin tolpilleen.  

”Saneerausohjelmassakin saatetaan ottaa kantaa vapaaehtoisten vakuutusten maksuihin. Yrityksen elinvoimaisuuden palauttamiseen tähtäävä suunnitelma ohjaa siis niiden maksamista