Näin yritykset reagoivat pandemiaan: yhteisöllisyyttä, pikapalkitsemista ja valinnanvaraa etuihin

Kysely- ja haastattelututkimustemme mukaan työnantajat ovat koronaviruspandemian keskellä pohtineet erityisesti yhteisöllisyyden vahvistamista ja etsineet nopeita keinoja hyvien suoritusten huomioimiseen. Monet ovat jo alkaneet pohtia, millaista palkitseminen on uudessa normaalissa.

Kuva: Unsplash Caroline Grondin

Keväällä koronaviruspandemian alkupisteessä teimme työnantajille kyselyn siitä, miten poikkeustilanne on vaikuttanut palkitsemiseen. Jatkoimme selvitystä syksyllä haastatteluina. Selvityksistä nousi keskiöön neljä asiaa.

1. Poikkeusaika vaatii panostuksia motivaatioon

Keväällä tehdyssä kyselyssä lähes 60 prosenttia vastaajista koki tarpeelliseksi motivoida ja vahvistaa työntekijöiden sitoutumista koronatilanteen vuoksi.

marita_malinen.jpg
Marita Malinen

Mandatum Lifen palkitsemiskonsultti Marita Malisen mukaan työnantajat ovat aidosti nähneet poikkeustilanteen tuomat haasteet ja haluavat tukea ja kannustaa työntekijöitään.

”Poikkeustilanne on vaatinut ja vaatii edelleen monilta venymistä ja kekseliäisyyttä, jotta työt saadaan sujumaan. Työnantajat pohtivat aktiivisesti, miten hyvin tehty työ voidaan huomioida, Malinen sanoo.

Monin paikoin on siirrytty laajalti etätyöhön, mikä on korostanut luottamuksen merkitystä.

”Pandemian myötä on nähty, että suomalaiset organisaatiot luottavat työntekijöihinsä. Syytäkin on, sillä vallitsevasta tilanteesta huolimatta työntekijät ovat tehneet loistavia työsuorituksia”, Malinen sanoo.

”Etätyöarjessa itsensä johtamisen ja itseohjautuvuuden merkitys väistämättä kasvaa. Jokaisen pitää ottaa vastuuta oman työnsä johtamisesta sekä pyrkiä ottamaan aktiivisesti asioita esille.”

2. Yhteisöllisyyttä on vahvistettu

Haastatteluissa työnantajat korostivat yhteisöllisyyden tunteen huomioimista ja tukemista.

”Monissa organisaatioissa otettiin keväällä nopeasti käyttöön esimerkiksi virtuaaliset kahvihetket tiimien kesken. Näiden pääasiallinen tarkoitus on ollut keskustella tiimin kesken muustakin kuin työasioista ja selvittää työntekijöiden yleistä fiilistä. Myös virkistyspäiviä ja kesäjuhlia on järjestetty organisaatioissa virtuaalisina”, Malinen kertoo.

”Työnantajilla on ollut aitoa huolta siitä, miten yhteisöllisyyden tunne saadaan säilytettyä pidemmän aikaa vallitsevassa etätyöarjessa. Poikkeustilanteen on koettu etäännyttävän henkilöstöä ja vaikuttavan yhteisöllisyyden kokemukseen heikentävästi. Myös työntekijöiltä on saatu viestiä, että ihmisiä ja yhdessä tekemistä on ikävä.”

Esimiestyö nähtiin haastatteluissa tärkeässä roolissa yhteisöllisyyden tukemisessa. Esimiehiä onkin kannustettu olemaan aktiivisesti yhteydessä työntekijöihin.

Organisaatioissa koettiin myös, että ­vahvistamalla yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa myös työntekijöiden sitoutumista organisaatioon ja yhteisiin tavoitteisiin.

 

3. Pikapalkitsemisessa aktivoiduttu

Organisaatioissa on pyritty aktiivisesti käyttämään pikapalkitsemista sekä erilaisia arjen muistamisia muuttuneessa etä- ja hybridityöarjessa.

”Työnantajat kertoivat, että työntekijöitä on muistettu arjessa esimerkiksi lähettämällä työntekijöille kotiin suklaata. Eräässä yrityksessä oli annettu pikapalkkiona lahjakortteja, kun henkilöstö oli selvinnyt hyvin koronatilanteen aiheuttamasta hetkellisestä kiireestä”, Malinen kertoo.

”Tässä ajassa kaivataan lämmittävää palkitsemista, välittämistä ja huomiointia. Tällaisten asioiden ei tarvitse olla isoja eleitä tai rahallisesti merkittäviä panostuksia.”

Haastattelujen mukaan organisaatioissa myös nähtiin, että muuttuvassa tilanteessa on vaikea mitata niin pitkiä jaksoja kuin mihin palkitsemisjärjestelmissä on perinteisesti totuttu. Tämän vuoksi palkitsemista sidottaneen tulevaisuudessa ainakin osittain myös lyhyempiin ajanjaksoihin.

4. Mitä tapahtuu palkitsemiselle uudessa tilanteessa?

Osa organisaatiosta on alkanut pohtia uuden normaalin vaikutuksia palkitsemiseen.

Vahvistuvana trendinä ennakoidaan palkitsemisen siirtyvän mobiilimpaan suuntaan. Lisäksi etupalettien uskotaan muuttuvan joustavimmiksi.

”Haastatteluissa nousi esille muun muassa etupoolien käyttöön ottaminen, mikä tuo työntekijöille valinnanvapautta. Samalla organisaatio voi tehostaa etujen käyttöä, kun työntekijät valitsevat heille sopivimmat edut”, Malinen kuvaa.

”Näin pystytään huomioimaan paremmin paitsi yksilöt, myös erilaiset paikat ja tavat tehdä työtä.”

Malisen mukaan poikkeustilanne korostaa yksilöiden tarvetta varautua tulevaan.

”Vastuulliset, yhteisöllisyyden ja henkilöstön taloudellisen hyvinvoinnin huomioivat palkitsemistavat saavat yhä suuremman merkityksen. Tällaisia palkitsemisratkaisuja ovat esimerkiksi Palkkiorahastot ja lisäeläkeratkaisut, joilla tuetaan työntekijöiden taloudellista turvaa”, Malinen ennakoi.