Koronatilanteen vaikutukset ulkomaalaiseen työvoimaan

Lomautukset, oleskeluluvat, maahantulokielto. Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat monella tavoin myös ulkomaalaisten työntekijöiden tilanteisiin. Helsingin seudun kauppakamari on koonnut aiheesta kattavan tietopaketin. 

Jos ulkomaalainen työntekijä on maahantulokiellon takia joutunut jäämään kotimaahansa, miten työsuhteen käy? 

Työsuhde ei ala ennen kuin työntekijä pääsee saapumaan Suomeen. Käytännössä tämä tarkoittaa uuden työsopimuksen tekemistä sille ajalle, jolloin työntekijä pystyy työskentelemään Suomessa. Tällöin tulee myös sopia muista työsuhteen ehdoista kuten koeajasta. Mikäli työntekijä pystyy tekemään ulkomailta käsin etätöitä, voidaan hänelle maksaa palkkaa tämän mukaisesti, ja tällöin myös työsuhde on voimassa sovitusti. 

Jos epidemian aikana joutuu lomauttamaan työluvalla (ensimmäinen oleskelulupa) Suomessa olevia ulkomaalaisia työntekijöitä, katsooko Migri, että työssäoloehto ei ole täyttynyt? 

Lupa pysyy voimassa lomautuksen ajan. Jos työntekijä hakee jatkolupaa, sen myöntämisen edellytys on, että toimeentulo on ollut turvattu edellisen luvan aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa, etteivät jatkolupaa varten oleva ehto välttämättä täyty, mikäli työntekijä on ollut lomautettuna eikä ole tämän takia saanut palkkaa. Mikäli työntekijä on ollut lomautuksen aikana muualla töissä, voidaan tilannetta arvioida toisin. 

Mitä tilapäiset ulkomaalaislain ja kausityölain muutokset tarkoittavat käytännössä? 

Maassa oleskeluluvalla tai kausityölain mukaisilla luvilla oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset voivat vaihtaa työnantajaa ja ammattialaa ilman jatkoluvan hakemista. Säännös koskee kaikkia voimassaolevia oleskelulupia ja kausityötodistuksia, ja myös poikkeustilan aikana myönnettäviä uusia oleskelulupia ja kausityötodistuksia. Lakimuutokset tulivat voimaan 9.4. ja ovat määräaikaisesti voimassa 31.10.2020 asti.