3 kysymystä varainhoidon juridisista palveluista

Millä tavalla juridinen neuvonta ja varainhoito liittyvät toisiinsa? Minkälaisissa konkreettisissa asioissa neuvoja yleensä tarvitaan? Kokosimme Senior Legal Counsel Seppo Mikkolalle kysymyksiä varainhoitoon ja juridiseen neuvontaan liittyen.

Millä tavalla juridinen neuvonta ja varainhoito liittyvät toisiinsa?

"Juridiselta asiantuntijalta varainhoidon asiakas saa ammattimaista tukea oman kokonaistilanteensa hahmottamiseen, siihen liittyvien riskien konkretisointiin sekä tavoitteiden ja vaihtoehtojen kartoittamiseen ja toteuttamiseen. Sijoitusvarallisuuden lisäksi neuvonnan aiheina voivat olla asiakkaan kokonaisvarallisuus, lähipiiri ja omat tavoitteet.

Eli toisin sanoen pelkän varojen hoidon lisäksi tarkastellaan asiakkaan elämää kokonaisuutena; etsitään yhdessä hänen tilanteeseensa sopivimmat vaihtoehdot ja huomioidaan myös sellaiset asiat, joita asiakas itse ei välttämättä ole tullut ajatelleeksikaan.

Päivittäiseen työhömme kuuluu myös lainsäädännön ja oikeuskäytännön muutosten jatkuva seuraaminen sekä näiden muutosten vaikutusten ennakoiminen. Asiantuntijan tehtävä on konkretisoida mahdollisuudet ja riskit, joita muutokset voivat asiakkaalle aiheuttaa. "

Minkälaisissa konkreettisissa asioissa neuvoja yleensä tarvitaan?

"Juridisessa neuvonnassa on tärkeä varmistaa, että neuvomme vastaavat asiakasta askarruttavaan kysymykseen, mutta sopivat myös asiakkaan kokonaistilanteeseen. Valmiiden pakettiratkaisujen sijaan asiakkaan tilannetta ja elämää tuleekin tarkastella aina omana uniikkina kokonaisuutenaan. Täten vaikka neuvontaan liittyy usein samoja teemoja, tapaukset ovat käytännössä aina erilaisia.

Käytännössä voimme esimerkiksi kartoittaa keinot, joiden avulla turvataan varojen suvussa säilyminen avioerotilanteessa tai hallinnoidaan lapsille luovutettua varallisuutta tiettyyn ikään saakka. Keskustelemme usein asiakkaan kanssa myös siitä, miten puolison elintaso voidaan turvata odottamattomien tilanteiden varalta tai minkälaisia juridisia haasteita uusioperheen jäämistösuunnitteluun liittyy.

Omistajayrittäjät kaipaavat usein konsultointiapua varojen siirtämisessä yrityksestä omistajille, yritystoiminnan siirtämisessä seuraavalle sukupolvelle tai yrityksen myynnissä perheen ulkopuolelle. Yleishyödyllisissä asioissa kysymykset liittyvät useimmiten nimikkorahastojen ja säätiöiden välisiin eroavaisuuksiin.

Minkälaisiin verotuksellisiin kysymyksiin on hyvä kiinnittää huomiota?

"Ensisijaista on selvittää asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden toteuttamiseen liittyvät veroseuraamukset, jotta asiakkaalle taloudellisesti kannattavimman vaihtoehdon valitseminen olisi mahdollista.

Kysymys voi olla esimerkiksi yksityishenkilönä harjoitetun sijoitustoiminnan ja sijoitusyhtiön kautta tapahtuvan sijoitustoiminnan etujen ja haittojen vertaamisesta. Veroseuraamuksia kannattaa verrata myös silloin, kun sijoitusasunto luovutetaan omalle lapselle lahjalla tai kaupalla.

Useimmiten tavoitteena ei kuitenkaan ole verojen minimoiminen, vaan kyse on jo valittuun toimintatapaan liittyvien veroseuraamusten ennakoimisesta ja niihin varautumisesta taloudellisesti järkevällä tavalla.

Verosuunnittelu onkin nähtävä osana perhevarallisuuden hallinnoinnin optimointia, jossa veroseuraamusten lisäksi huomioidaan aina myös siviilioikeudelliset näkökulmat.”

Kysymyksiin vastasi Mandatum Lifen Senior Legal Counsel Seppo Mikkola.