Vakava sairaus nakertaa sinkun toimeentuloa

Yksin elävän talous heikkenee nopeasti vakavan sairauden kohdatessa. Vaikeaan tilanteeseen voi varautua niin, että voimia riittää parantumiseen.

Kun yksin elävä sairastuu, hänen taloutensa haavoittuu vakavammin kuin sellainen talous, jossa työssäkäyviä on kaksi. Useimmat työnantajat maksavat työntekijälleen täyttä palkkaa yhdestä kolmeen kuukauteen. Tämän jälkeen työntekijä alkaa saada Kelan lakisääteistä sairauspäivärahaa, jonka suuruus vaihtelee 40–70 prosentin välillä ansiotulosta.

Roima pudotus tulee siis viimeistään kolmen kuukauden sairausloman jälkeen: yksin asuva työntekijä menettää tuloistaan 30–60 prosenttia, eikä rinnalla ole kumppania paikkaamassa menetystä. Jos sairastunut elää samassa taloudessa toisen samantuloisen kanssa, ansioiden suhteellinen pudotus jommankumman sairastuessa on pienempi kuin sinkulla.

"Pitkittyneen sairauden aiheuttama tulonmenetys on yksin asuvalle vakava paikka."

 

Sinkkutaloudessa asumismenot vievät bruttotuloista 20–50 prosenttia, jonka päälle tulevat välttämättömyysmenot, kuten sähkö-, puhelin- ja vesimaksut. Pitkittyneen sairauden aiheuttama tulonmenetys on yksin asuvalle vakava paikka.

Jos menopuolella on lisäksi kulutus-, asunto- ja autolainoja, vaatii tulonmenetys maksujärjestelyjä pankkien ja luottoyhtiöiden kanssa. Niitä harva kaipaa sairasvuoteelleen, etenkään jos lääke- ja sairaudenhoitomenot rasittavat muutenkin heikentynyttä taloutta.

Miten sairastumiseen voi varautua?

Kun sairaus pitkittyy yli 300 päivän, Kelan sairauspäiväraha loppuu. Silloin viimeistään arvioidaan, kuntoutetaanko sairastunut työkykyiseksi. Toinen mahdollisuus on, että sairastaminen jatkuu joko määräaikaisella tai lopullisella työkyvyttömyyseläkkeellä. On päätös mikä tahansa, viimeistään tässä vaiheessa sairastuneen tulot putoavat alle puoleen aiemmista palkkatuloista.

Miten sinkku voi varautua vakavaan sairastumiseen, joka kohtaa joka viidettä suomalaista 65-vuoden ikään mennessä?

Tavoitteellinen säästäminen ja sijoittaminen on yksi hyvä keino. Vakavan sairauden turva on toinen. Se oikeuttaa verottomaan kertakorvaukseen, jonka saa vakavan sairauden diagnoosia tai suoritettua toimenpidettä vastaan. Korvaukseen oikeuttavia sairauksia ja toimenpiteitä ovat syöpä, sydäninfarkti, aivohalvaus, munuaisten vajaatoiminta, MS-tauti, sepelvaltimon ohitusleikkaus ja elin- tai luuydinsiirto.

Selkeä kertakorvaus antaa sairastuneelle turvaa toimeentulokatkoksen varalle sekä mahdollisuuden keskittyä toipumiseen. Sairastuneen ei esimerkiksi tarvitse pohtia omaisuuden myymistä tai sitä, minkälaiset verot tai tappiot arvopapereiden myynnistä seuraa. Silloin voimat voi kanavoida paranemisen kannalta tärkeämpiin asioihin.

Jaa artikkeli