Oma henkivakuutus vai pariturva kumppanin kanssa?

Henkivakuutuksen voi ottaa yksin tai yhdessä elämänkumppanin kanssa. Silloin sitä kutsutaan pariturvaksi. Molemmissa on puolensa.

Henkivakuutus lieventää taloushuolia kumppanin kuollessa. Erityisen hyödyllinen se on, jos perheessä on lapsia, paljon lainaa tai molempia. Riittävä henkivakuutuskorvaus on kotitalouden yhteenlasketut velat ja vuosiansiot sekä 20 000 euroa elätettävää lasta kohti. Koska henkivakuutus maksetaan heti korvaushakemuksen tultua, sillä voi varmistaa, etteivät lähiomaiset joudu taloudellisiin vaikeuksiin vakuutetun kuoleman takia.

 

Pariturvassa vakuutuksen korvaussumma on yleensä molemmille sama.

 

Henkivakuutuksen voi ottaa yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. Pariskunnan yhteistä henkivakuutusta kutsutaan pariturvaksi. Sen maksut ovat huomattavasti pienempiä kuin kahden erillisen henkivakuutuksen maksut.

Pariturva eroaa yksilöllisestä henkivakuutuksesta siten, ettei siinä voi yleensä määritellä eri suuruista vakuutusturvaa, vaan korvaussumma on molemmille sama. Henkilökohtaisessa vakuutuksessa korvaussumman voi määritellä yksilöllisesti.

Pariturva on tyypillisesti voimassa toisen kumppanin kuolemaan saakka, mutta sitä voi usein jatkaa yhden henkilön henkivakuutuksena. Tällöin yhden henkilön henkivakuutukseen ei tarvitse yleensä uutta terveysselvitystä. Linjaus on oleellinen, sillä tavallisesti vakuutusyhtiöt edellyttävät terveysselvityksen uuden henkivakuutuksen ottajalta.

 

Pariturvaa ei kannata hankkia vain hintasyistä.

 

Pariturvassa toinen puolisoista on yleensä vakuutuksenottaja ja toinen vain vakuutettu. Näillä rooleilla on väliä, sillä vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä vakuutuksesta vakuutuksen omistajana. Tällä voi olla yllättäviä ja ikäviä seurauksia riitatilanteissa, kuten avioerossa. Pariturva sopiikin parhaiten sopuisille, vakiintuneille pareille, joten sitä ei kannata hankkia pelkästään hintasyistä. Pariturva voi olla hyvä vaihtoehto myös silloin, kun pariskunnalla on yhteisiä taloudellisia sitoumuksia, kuten asuntolaina.

Pariturva ja henkivakuutus eroavat myös korvausperiaatteissa. Kun toinen pariturvalla vakuutetuista kuolee, vakuutusmäärä maksetaan hänen edunsaajilleen. Jos vakuutetut kuolevat samanaikaisesti, vakuutuskorvaus maksetaan puoliksi kummankin vakuutetun edunsaajille. Jos summat ovat erisuuruiset, maksetaan pienempi summista puoliksi kummankin edunsaajille. Suuremman summan edunsaajat saavat lisäksi suuremman ja pienemmän summan erotuksen.

Lähiomaisille maksettavat kuolemantapauskorvaukset kuuluvat perintöverotuksen piiriin.

Pari- ja henkivakuutuspaperit kannattaa katsoa läpi kerran vuodessa aivan kuten mahdollinen testamenttikin. Näin asiakirjat pysyvät ajan tasalla. Elämäntilanteet muuttuvat, joten esimerkiksi edunsaajaa voi olla syytä vaihtaa.

Jaa artikkeli