Näin laadit pätevän testamentin

Testamentti on perintösuunnittelun tärkein väline. Sen tekemiseen on suositeltavaa ottaa avuksi kokenut lakimies.

Mieti mitä haluat

Ole ajoissa liikkeellä. Koskaan ei ole liian aikainen vaihe laatia testamenttia.

Harkitse huolellisesti, mitä haluat saada testamentilla aikaan. Minkälaista omaisuutta haluat siirtää ja kenelle?

Jos sinulla on rintaperillisiä, heillä on oikeus saada lakiosansa, joka on puolet lakimääräisestä perintöosasta. Testamentissa voit määrätä muilta osin omaisuudenjaosta ja siitä, kuka perinnön saa. Perinnön voi määrätä myös esimerkiksi rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle.

Huolehdi testamentista etenkin, jos asut avoliitossa. Se on henkivakuutuksen lisäksi ainoa tapa turvata avopuolison asema. Ilman testamenttia avopuoliso ei saa lain mukaan mitään edesmenneeltä kumppaniltaan.

Jos haluat omaisuuden pysyvän omassa suvussa, voit poistaa testamentin avulla lasten aviopuolisoiden avio-oikeuden perintönä siirtyvästä omaisuudesta sekä määrätä lapsettoman lapsen perillisistä tämän kuoleman jälkeen.

Valitse oikea testamenttityyppi

Kun tiedät mitä haluat, valitse testamenttityyppi. Testamenttityypit ovat keskenään erilaisia ja niitä verotetaan eri tavoin. Varmista, että valittu testamenttityyppi sopii juuri sinun tilanteeseesi.

Testamenttia laadittaessa on otettava huomioon melko monimutkainen kokonaisuus: aikaisempien sukupolvien testamenttimääräykset, avioehto, rintaperillisten lakiosasäädökset, mahdolliset ennakkoperinnöt ja niin edelleen. Testamentin sisällön suunnitteluun kannattaakin ottaa avuksi lakimies.

Muista muotovaatimukset

Testamentti täytyy tehdä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Esimerkiksi todistajan sukulaisuussuhde testamentin tekijään tai testamentin saajaan voi muodostaa esteellisyysperusteen ja johtaa testamentin mitätöimiseen tuomioistuimen päätöksellä.

Testamentti pitää allekirjoittaa omakätisesti. Todistajien tehtävänä on todistaa, että kyseessä on testamentin tekijän täydessä ymmärryksessä laatima testamentti.

Testamentin muotomääräykset ovat erittäin ankarat. Muotovirhe voi tehdä testamentista pätemättömän. Testamentin tekeminen onkin suositeltavaa jättää kokeneen lakimiehen tehtäväksi.

Säilytä testamentti oikein

Testamenttia on syytä päivittää, jos omassa elämäntilanteessa tai varallisuudessa tapahtuu muutoksia.

Testamentin voi myös perua. Voit tehdä uuden testamentin, jossa kerrot, että aiemmat perintömääräykset on peruttu. Testamentin voi perua myös hävittämällä sen.

Vain alkuperäinen testamentti on pätevä. Testamentti on siis syytä säilyttää siten, että se varmasti löytyy kuoleman jälkeen. Yksi hyvä tapa säilyttää testamentti on testamentin tekijän pankin tallelokero tai asiakirjasäilytys. Kuoleman jälkeen pankki ilmoittaa, että testamentti on heillä säilössä.

Jaa artikkeli