Miten sijoittaja voi varautua ilmastoriskeihin?

Ilmastonmuutos on yksi nopeimmin kasvavista sijoitustrendeistä. Maximilian Horsterin kehittämät työkalut auttavat sijoittajia mittaamaan omistustensa ympäristövaikutuksia ja arvioimaan ilmastoriskin vaikutuksia salkkuunsa.

Kristiina Wilson

Miksi ilmastonmuutos on yksi tämän hetken nopeimmin kasvavista sijoitustrendeistä?

Lämpötiloja on mitattu vuodesta 1880 asti, ja seitsemän historian lämpimintä vuotta on mitattu viimeisen kymmenen vuoden jaksolla. Kun sään ääri-ilmiöt koskettavat ihmisiä konkreettisesti, kiinnostus ilmastonmuutosta ja sen hillitsemistä kohtaan kasvaa. Tämä on näkynyt viime vuosina sijoitusalalla ympäri maailmaa, ja uskon, että trendi vain vahvistuu tästä eteenpäin.

Miten sijoittajat ottavat ilmastoasiat huomioon päätöksiä tehdessään?

Perinteisesti ilmastonmuutosta on ajateltu riskitekijöiden kautta eli millainen uhka se on sijoituksille.

Ympäristötietoiset sijoittajat, esimerkiksi monet suomalaiset instituutiot, miettivät kuitenkin yhä useammin salkusta koituvia vaikutuksia: autetaanko meidän varoillamme ympäristöä vai vahingoittavatko omistukset sitä. Aktiivisella omistajuudella he pyrkivät myös vaikuttamaan sijoituskohteiden toimintaan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Millaisiin ilmastoriskeihin sijoittajan tulee kiinnittää huomiota?

Ensinnäkin tulee miettiä, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa konkreettisesti sijoituskohteeseen. Jos esimerkiksi tulvat ja mutavyöryt lisääntyvät jatkossa Etelä-Euroopassa tai hurrikaanit yleistyvät Floridassa, niistä koituu todellisia riskejä liiketoiminnalle – ne heijastuvat esimerkiksi Espanjan elintarviketuotantoon tai Floridan hotelliliiketoimintaan.

Toiseksi tulee tarkastella salkkua lainsäädännön kehityksen kautta: mitä sijoituksille vaikkapa energiayhtiöissä kävisi, jos hiilivoima kiellettäisiin kokonaan tai jos bensasyöpöille autoille lätkäistäisiin haittavero.

Lainsäädännön merkitys korostuu, kun Pariisin ilmastosopimus astuu voimaan vuonna 2020. Kannattaa muistaa, että käytännössä kaikki maailman maat ovat sitoutuneet kasvihuonepäästöjen vähentämiseen ja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseen. Tavoitteisiin ei päästä ilman merkittäviä muutoksia niin kulutustottumuksissa kuin yritysten ja teollisuuden tuotantotavoissa.

Näkyykö vastuullisuus rivin alla?

Vastuullisuus ja tuloksellisuus kulkevat käsi kädessä. Vastuullisuus paitsi luo uusia sijoitusmahdollisuuksia myös auttaa välttämään tai vähentämään tappioita.

Mitä riskejä ilmastonmuutokseen sisältyy?

Ilmastonmuutos on pitkä ja hidas prosessi, eikä se välttämättä nouse esille lyhytaikaisissa sijoituksissa. Myös poliittinen riski on todellinen: jos Yhdysvallat oikeasti vetäytyy Pariisin sopimuksesta tai poliitikot eivät muutoin saa sopimuksen tavoitteita jalkautettua käytäntöön, silloin näkemystä on muutettava pikemminkin ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi kuin sen ehkäisyksi. Ei kuitenkaan ole vielä lainkaan varmaa, että jenkit irtautuisivat sopimuksesta.

Vastuullisuus ja tuloksellisuus
kulkevat käsi kädessä.

 

Mitkä yritykset tai toimialat ovat hyviä esimerkkejä vastuullisuudesta?

Autoteollisuus on hyvä esimerkki vastuullisuuden paranemisesta. Skandaalien jälkeen autojen valmistajat ovat havahtuneet siihen tosiasiaan, että nykyistä ekologisemmat moottorit, sosiaalinen vastuu ja parempi yrityshallinto ovat liiketoiminnan näkökulmasta hyvä asia.

Miten sijoittajat Suomessa ja maailmalla ottavat ilmastonmuutoksen huomioon?

Suomessa ilmastoasioihin herättiin hieman myöhemmin kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Tanskassa. Viimeisen 3–4 vuoden aikana kehitys on ollut sitäkin nopeampaa, ja tätä nykyä suomalaissijoittajat ovat kehityksen kärkijoukkoa.

Muutoin sijoitussektorilla ollaan vasta kehityksen alkuvaiheessa, eikä ilmastonmuutoksesta ole vielä muodostunut oletusarvoa, joka huomioitaisiin aina ja kaikkien sijoitusten kohdalla. Tietoisuus on kuitenkin herännyt, ja kiinnostus kasvaa.

Miltä tulevaisuus näyttää? Kuinka kauan uskot vastuullisuustrendin kasvun jatkuvan?

Vastuullisuus oli vielä jokin aika sitten sijoitussektorin pieni sivujuonne, marginaali-ilmiö, mutta nyt se on ottamassa paikkaansa sijoittamisen valtavirrassa. Jatkossa ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat luonteva osa sijoituspäätöksen tekoa, eivät pelkästään riskien hallintaa.

Kyllä me ihmiskuntana olemme vielä sen verran edesvastuuttomia, että vastuullisuudessa riittää runsaasti kasvunvaraa jatkossakin. Olemme vasta siirtymässä sijoitussektorin valtavirtaan. Suurin osa sijoittajista vasta tutustuu aiheeseen ja miettii, mitä se heidän kohdallaan merkitsee.

Uskon kuitenkin, että jossain vaiheessa vastuullisuudesta tulee sijoittajille itsestään selvä valinta – eihän kukaan halua leimautua vastuuttomaksi!

Jaa artikkeli