Hyvää tekevä tuotto

Suomalaisilla säätiöillä on miljardien eurojen varallisuus. Yhteisen hyvän vuoksi on tärkeää, että varoja sijoitetaan viisaasti ja pitkäjänteisesti.

Getty Images

Suomessa toimivilla säätiöillä on 20 miljardin euron tase. Suurin osa säätiöistä on yleishyödyllisiä, ja monet niistä lahjoittavat varojaan säännöllisesti yleishyödylliseen tarkoitukseen, kuten tieteeseen, taiteeseen tai sosiaaliseen toimintaan – pääasiassa apurahoina.

Yksi suurimmista apurahasäätiöistä Suomessa on Suomen Kulttuurirahasto. Sen sijoituksilla on noin kuuden prosentin tuotto-odotus, mikä vaatii tarkkaa sijoitussuunnittelua. Kulttuurirahasto jakoi viime tilikaudella apurahoina lähes 40 miljoonaa euroa tieteeseen ja taiteeseen, minkä lisäksi se käytti omaan kulttuuritoimintaan yli 13 miljoonaa euroa.

Rahaston omaisuus oli yli 1,5 miljardia euroa. Valtaosa Kulttuurirahaston sijoituksista on osakkeissa, mutta niitä on myös kiinteistöissä, korkoinstrumenteissa ja pääomasijoituksissa.

”Pitkällä aikavälillä säätiön pahin uhka on inflaatio”, sanoo Kulttuurirahaston varainhoidon asiamies Ralf Sunell.

Ralf Sunell

”Tuotto on tärkein, mutta se täytyy tehdä vastuullisesti.”

 

Taloudellisen vakauden ja toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että säätiöiden varoja sijoitetaan varmasti, pitkäjänteisesti ja tuottavasti. Vallitsevan lainsäädännön lisäksi Kulttuurirahasto noudattaa sijoitustoiminnassaan vastuullisia ja kestäviä periaatteita.

”Meillä yksi tuettava alue on lääketiede, minkä vuoksi esimerkiksi tupakkateollisuus on poissa salkustamme. Noudatamme kansainvälisiä sääntöjä ja sopimuksia. Vastuullisuusvaatimukset korostuvat erityisesti, kun valitaan yhteistyökumppaneita ja niiden hallinnoimia rahastoja.”

Myös salkun hiilijalanjälkeä mitataan, vaikka se ei ole ykköskriteeri.

”Tuotto on tärkein, mutta se täytyy tehdä vastuullisesti.”

Kulttuurirahasto on kiinnostunut myös sijoitusmahdollisuuksista, joilla edistetään kestävän kehityksen periaatteita.

”Säätiöiden impact on se, että uskallamme tukea innovatiivisia ja uutta avaavia tutkimus- ja taidealoja.”

Vuonna 2017 yleishyödylliset säätiöt jakoivat apurahoja kaikkiaan yli puoli miljardia euroa.

Yleishyödyllisillä säätiöillä on merkittävä rooli suhdanteiden tasapainottamisessa.

Sunellin mukaan säätiöt ovat historian aikana osoittaneet, että ne pystyvät toimimaan vasta­syklisesti yleiseen taloustilanteeseen nähden. Se on säätiöiden pitkäaikaisen sijoitustoiminnan ansiota: hyvinä vuosina säätiöt voivat kasvattaa tasetta maltillisesti ja huonoina purkaa sitä, jotta jaettavien apurahojen määrää ei tarvitse leikata.

”Säätiökentän yhteiskunnallinen merkitys on suurempi kuin monet ymmärtävätkään. Säätiöt ovat monessa yhtiössä isoja omistajia sijoitustoimintansa vuoksi, mutta niiden sijoituksista tulevat hyödyt ohjautuvat yhteiskunnallisiin tarkoituksiin.”

Sunell sanoo, että tuoton tekeminen on paitsi apurahatoiminnan edellytys myös lahjoittajien toive.

”Säätiömme toiminta perustuu ihmisten tahtoon lahjoittaa ja ohjata varoja suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.”