Eläkeläinen, saitko kaksi eri veroprosenttia? Tästä se johtuu

Vuoden 2019 verokortissa eläketuloille voi olla kaksi eri veroprosenttia. Mistä muutos johtuu ja millaisia vaikutuksia sillä on eläkeläisen käteen jääviin tuloihin?

Miksi joillain eläkeläisillä on verokortissa eri eläkelajeille eri veroprosentit?

Eläkeläisillä on tähänkin asti voinut olla kaksi eri veroprosenttia, jos he saavat eläkkeen lisäksi palkkatuloa. Vuoden vaihteen jälkeen myös eri eläkelajeille on voitu laskea eri veroprosentit. Pääeläkkeelle on yksi (alempi) veroprosentti ja lisäeläkkeille toinen (korkeampi) veroprosentti. Lisäeläkkeitä ovat muun muassa vapaaehtoiset eläkkeet ja leskeneläkkeet.

Miksi eläkkeiden verotuksessa on siirrytty kahteen veroprosenttiin?

Tämä johtuu siitä, että Verohallinnossa on otettu vaiheittain käyttöön uusi tietojärjestelmä. Järjestelmän teknisten ominaisuuksien takia eläkkeille on joissain tilanteissa laskettu erisuuruiset ennakonpidätysprosentit.

Miksei kahta veroprosenttia ole ilmoitettu kaikille, jotka saavat lisäeläkettä?

Se, ettei kahta veroprosenttia ole ilmoitettu voi johtua siitä, että verotettavalla on vähennyksiä, jotka otetaan huomioon veroprosentin laskennassa. Lisäeläke voi myös olla niin pieni, ettei se nosta pääeläkkeelle määriteltyä veroprosenttia. Yleisin syy lienee se, että kumpikin eläke on käsitelty verottajan laskennassa täyseläkkeenä.

Miten muutos vaikuttaa verojen määrään?

Ei mitenkään. Kokonaisveroaste pysyy samana – riippumatta siitä, onko eri eläkelajeilla eri veroprosentti vai sama veroprosentti. Eläkeläiselle jää vuoden päätteeksi vuosituloista aivan yhtä paljon käteen verojen jälkeen.

Onko kahdesta veroprosentista jollekulle jotain hyötyä?

Suomessa on noin 200 000 eläkeläistä, jotka saavat eläkkeen lisäksi palkkatuloa. Kun veroprosentti lasketaan ensin eläketuloille ja vasta sen jälkeen palkkatuloille, eläkkeen veroprosentti ei nouse kokonaistulojen määrän noustessa.

Eri eläkelajien verotuksessa kahdesta veroprosentista ei ole hyötyä.

Milloin eläkeläisen kannattaa tilata uusi verokortti?

Eläkelaitokset ilmoittavat tulevan vuoden eläkkeen määrän Verohallinnolle. Lisäksi verottaja poimii veroprosentteja laskiessaan automaattisesti eläkeläisen tulotiedot ja mahdolliset vähennykset aiemmilta verovuosilta.

Jos verottajalla oleva tieto verotettavan koko vuoden tuloista ja eläkkeistä on oikein, verovelvollinen ei tarvitse uutta verokorttia. Uusi verokortti tarvitaan, jos eläkeläisen tuloissa tai vähennyksissä tapahtuu muutos.

Jos kahdesta veroprosentista ei ole eläketulojen verotuksessa mitään hyötyä, aikooko Verohallinto palata yhden veroprosentin käytäntöön?

Verohallinto on saanut runsaasti yhteydenottoja siitä, että tänä vuonna eri eläkelajeille on eri veroprosentit. Verohallinto aikoo palata tulevaisuudessa aiempaan tapaan, jossa eläketuloille lasketaan vain yksi ja sama veroprosentti – riippumatta siitä, onko kyse pääasiallisesta eläkkeestä vai esimerkiksi vapaaehtoisesta eläkkeestä. Muutosta ei välttämättä ennätetä tehdä vuodeksi 2020.

Outi Airaksinen

Asiantuntijana artikkelissa oli Verohallinnon ylitarkastaja Laura Miettinen.

 

Lue tiedote: Eläkkeiden veroprosenttien laskentatapa on muuttunut »

Artikkeli on julkaistu Taloustaidossa 10.1.2019. Lue lisää Taloustaidon sivuilta »

Jaa artikkeli