Terävän päättelyn ja kirkkaan intuition yhdistäminen on valttikortti työelämässä

Kun astut sisälle uuteen asuntoon ja katselet ympärillesi, saatat tuntea sen heti. Tämä se on. Intuitio auttaa nopeutta vaativassa päätöksenteossa, monimutkaisessa ongelmanratkaisussa ja saa visioimaan sellaista, mihin looginen ajattelu ei yllä. Mutta voiko intuition avulla hakea tietoa? Miten voi keksiä jotain sellaista, jota ei ole ennen ollut olemassa?

Kun astut sisälle uuteen asuntoon ja katselet ympärillesi, saatat tuntea sen heti. Tämä se on.

Intuitio auttaa nopeutta vaativassa päätöksenteossa, monimutkaisessa ongelmanratkaisussa ja saa visioimaan sellaista, mihin looginen ajattelu ei yllä. Mutta voiko intuition avulla hakea tietoa? Miten voi keksiä jotain sellaista, jota ei ole ennen ollut olemassa?

Taiteen tohtori Asta Raami on tutkinut viimeiset viisitoista vuotta intuitiota. Väitöskirjaansa varten hän tutki suunnittelijoiden intuition käyttöä: ”Huomasin, että luovuuden ja intuition käyttöön liittyvät asiat eivät rajoitu vain luovan työn tekijöihin, vaan ovat yleisempiä. Intuitio on avain täysin uudenlaiseen ja arvokkaaseen tietoon.”

Asta Raami
Asta Raami

Intuition merkitystä väheksytään usein verrattaessa sitä rationaaliseen päättelyyn. Raamin mukaan emme saisi antaa päättelyn rajoittaa kuitenkaan liikaa itseämme. ”Jatkumme paljon pidemmälle. Intuitio on itseasiassa ihmisen luontainen ja ensisijainen tapa ajatella ja se käsittelee sekunnin murto-osissa valtavan määrän informaatiota. Päättely, tiedon analysointi ja jäsentely seuraa viiveellä.”

Vastakkainasettelun sijaan olisikin parempi puhua päättelystä ja intuitiosta. ”Kirkkaan intuition ja terävän päättelyn yhdistäminen on valttikortti työelämässä. Niiden yhteistyö on äärettömän tärkeää varsinkin uuden ideoinnissa, vaikeissa päätöstilanteissa ja monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa. Päättelyn ja intuition tietoisesta yhdistämisestä syntyy ylivertaista tietoa.”

Raami ei ole suinkaan ainut intuition voimasta puhuva tieteilijä. Esimerkiksi taloustieteen nobelisti Daniel Kahneman on kirjoittanut laajasti ihmisaivojen tavasta prosessoida tietoa kahdella eri tavalla: intuitiivisen nopeasti tai rationaalisen hitaasti.

Molemmat ajattelun muodot toimivat nerokkaasti yhdessä, Raami sanoo. ”Intuitio on jokaisen syntymälahjana saama superäly ja innovointikoneisto. Se tarvitsee vain ottaa käyttöön.”

Miten hyödyntää intuitiota?

Mutta entä sitten, jos intuitio ei tulekaan? Miten hakea intuitiolta apua, jos haasteena on jonkin täysin uuden asian keksiminen?

Raamin mukaan hyvä lähtöasetelma virittyä intuitiolle on kiitollinen, rauhallinen olotila. Silloin mikään tunne ei vedä tai työnnä kohti tiettyä päätöstä. ”Esimerkiksi ärtynyt tunnetila vinouttaa ajattelua ja intuitiota.” Tunteiden havainnointi on tärkeä osa älykästä intuitiota, kun tietoa pyritään etsimään juuri intuition kautta.

”Intuitio on jokaisen syntymälahjana saama superäly ja innovointikoneisto. Se tarvitsee vain ottaa käyttöön.”

 

Toinen intuitiota auttava asia on tunnistaa oman kehon signaalit. Raamin haastattelemat yritysjohtajat ovat hänen mukaansa usein sanoneet, että heillä on ollut jostain asiasta hyvin vahva kehonsisäinen tunne, ”gut feeling”. Ruotsalaiset puhuvat ”magkänslasta”.

Lopuksi Raami ottaa puheeksi jousiammunnan, jota hän vertaa suunnattuun intuitioon antaen kolmannen vinkkinsä.

”Jousiammunnan maali on kuin ongelma, joka halutaan ratkaista. Joukkoistamalla useiden ihmisten intuitio ja suuntaamalla useita nuolia kohti taulua, voidaan ratkaisuun päästä yhdessä helpommin. Esimerkiksi luonto on kaikkien aikojen paras insinööri ja ongelmanratkaisija, joka on kautta aikojen hyödyntänyt joukkoälyä ongelman ratkaisemisessa”, Raami toteaa.

”Tämä antaa myös hyvän twistin nykypäivän johtamiselle. Kun jokaisen yksilön intuitio on ainutlaatuinen, ja intuitiota luetaan oman herkkyyden kautta, niin kuinka johtaa tätä yksittäisten jousiampujien joukkoa.”

Tiina Alahuhta-Kasko: Arvopohja intuition mahdollistajana

Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko kertoo intuition olleen osa yhtiön tarinaa alusta lähtien.

Marimekon perustaja, Armi Ratia, ymmärsi, että tuomalla saman pöydän ääreen eri lahjakkuuksia ja persoonia voidaan luoda jotain ainutlaatuista ja hyödyntää joukkointuitiota luovassa työssä.

Tiina Alahuhta-Kasko
Tiina Alahuhta-Kasko

Yhdessä tekeminen, ilo ja rohkeus olla oma itsensä näkyvät Marimekolla edelleen.

”Jos toimintatapaamme vertaa globaalisti muodin alalla, olemme hyvin erilaisia. Meillä ei ole vain yhtä luovaa johtajaa, joka personoi vahvasti useita kansainvälisiä muotitaloja. Meille luovuus tarkoittaa luovaa yhteisöä”, Alahuhta-Kasko sanoo.

"Kun työpaikalla vallitsee yhdessä tekemisen meininki, eikä keskinäistä kilpailua ole, uskalletaan yhteisössä olla luovempia ja luottaa enemmän intuitioon. Tätä luovuutta pyrin edesauttamaan olemalla johtajana avoin ja kertomaan myös omista epäonnistumisistani”, Alahuhta-Kasko jatkaa.

Raaka asiaosaaminen korostuu usein työelämässä, mutta Tiina Alahuhta-Kasko haluaa nostaa sen rinnalle yksilön integriteetin, eli suoraselkäisyyden ja omistautumisen sekä arvopohjan.

”Arvopohjan merkitys korostuu erityisesti rekrytointitilanteissa. Arvojen sisäistäminen ja halu kääriä yhdessä hihat edesauttaa luottamuksen ilmapiiriä. Se on edellytys rohkeudelle, luovuudelle ja menestykselle.”

Lisäksi arvopohja toimii pohjana omalle johtamiselle. ”Kun arvomaailma, integriteetti, asiantuntijuus ja siihen liittyvien faktojen ymmärtäminen on vakaalla pohjalla, on johtamisessa myös mahdollisuus luottaa enemmän intuitioon. Intuition muodostuminen johtamisen apuvälineeksi edellyttää johtajalta myös vahvaa itsetuntemusta”, Alahuhta-Kasko tiivistää.

 

Asta Raamin vinkit älykkään intuition mahdollistamiseksi:

  1. Havainnoi tunteita ja tuntemuksia.
  2. Hyödynnä kehon signaaleja.
  3. Valjasta joukkointuitio.

 

Jaa artikkeli