Sijoittaja, kuinka hyvin tunnet vaihtoehtoiset sijoitukset?

Mitä vaihtoehtoiset sijoitukset oikein ovat? Miksi ja miten niihin voi sijoittaa? Näin vastaa Jussi Tanninen, Mandatum Asset Managementin Head of External Alternatives & Advisory.

 
Kuvat: iStockphotos

Mitä vaihtoehtoiset sijoitukset ovat?

”Meille vaihtoehtoiset sijoitukset tarkoittavat hyvinkin perinteisiä sijoituksia esimerkiksi kiinteistöihin ja listaamattomiin yhtiöihin sekä esimerkiksi rahalainaamista kahden välisin sopimuksin eli muuten kuin joukkovelkakirjana. Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat epälikvidejä eli niitä ei aina pysty myymään ja muuttamaan nopeasti rahaksi.”

Miksi jokaisen sijoittajan pitäisi tuntea vaihtoehtoiset sijoitukset?

”Niistä on hyvä tietää, koska vaihtoehtoiset sijoitukset ovat erittäin järkevä sijoituskohde monen sijoittajan salkkuun.

Hyvin matalariskisessä sijoittamisessa kannattaa yleensä sijoittaa likvideihin kohteisiin, joista rahansa saa helposti pois. Mutta jos sijoittajalla on varaa joustaa likviditeetistä ja yllättävätkin likviditeettitarpeet on huomioitu, osa varoista on usein järkevää sijoittaa epälikvideihin eli niin sanottuihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Heikon likviditeetin takia niiden tuotto-odotus on usein hyvin houkutteleva pääomien menettämisen riskiin nähden.

Kaikkia rahoja ei toki kenenkään kannata laittaa epälikvideihin kohteisiin. Suurin osa sijoittajista voi pahan päivän koittaessa tarvita sijoituksissa kiinni olevia rahoja. Vaihtoehtoisista sijoituksista ei saa rahoja pois niin nopeasti ja lunastusehdot saattavat olla huonot.”

Miksi vaihtoehtoisiin kohteisiin kannattaa sijoittaa?

”Tärkein etu on likviditeettipreemio. Likviditeettipreemio tarkoittaa, että sijoittaja saa kompensaatiota siitä, että sijoitus ei ole automaattisesti muutettavissa rahaksi sijoittajan valitsemalla hetkellä. Sijoittaja voi siis hyödyntää likviditeettipreemiota saadakseen parempaa odotettua tuottoa altistumalla samalle pääomien menettämisen riskille.

Likviditeettipreemion olemassaolosta voi toki keskustella, mutta siitä on olemassa laajasti akateemista tutkimusta. Mielestäni sen vaikuttavuuden voi kuitenkin perustella maalaisjärjellä. Jos on kaksi mahdollista sijoituskohdetta samalla tuotolla ja riskillä, valitaan luonnollisesti likvidimpi sijoitus. Jotta epälikvidi valittaisiin, on sillä oltava parempi tuotto-odotus.”

Miten voin sijoittaa vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin?

”Vaihtoehtoisia sijoituksia harkitessa kumppanin merkitys on suuri. Yksityissijoittajan sijoitusvalikoima vaihtoehtoisissa sijoituksissa on usein varsin suppea, ja kokemattoman sijoittajan voi olla vaikea hahmottaa kaikkia sijoituksiin liittyviä riskejä. Mandatum Lifen kaltaisen kokeneen suursijoittajan kanssa yksityissijoittaja voi päästä mukaan kohteisiin, jotka ovat yleensä vain suursijoittajien ulottuvilla.

Lisäksi me mietimme jatkuvasti sitä, miten vaihtoehtoiset sijoitukset, kuten kiinteistösijoittaminen tai vaikkapa Private Debt -sijoittaminen suhtautuvat muihin omaisuusluokkiin kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin.”

Jaa artikkeli