Jos onni karkaa käsistä

Vakavasta sairaudesta toipuminen vie aikansa. Pitkän töistä poissaolon aikana rahaa tarvitaan myös tavallisen arjen ylläpitämiseen, lainojen lyhentämiseen ja haluttaessa lisähoitoihin. Taloudellisen vakauden säilyttäminen voi helpottaa poikkeuksellisen elämäntilanteen aiheuttamaa henkistä kuormitusta. Esimerkiksi vuoden palkkaa vastaava kertakorvaus antaa sinulle aikaa järjestää arkea ja elämää uudestaan, omilla ehdoillasi.
Kuvat: iStock Photo

Vakavasta sairaudesta toipuminen vie aikansa. Pitkän töistä poissaolon aikana rahaa tarvitaan myös tavallisen arjen ylläpitämiseen, lainojen lyhentämiseen ja haluttaessa lisähoitoihin. Taloudellisen vakauden säilyttäminen voi helpottaa poikkeuksellisen elämäntilanteen aiheuttamaa henkistä kuormitusta. Esimerkiksi vuoden palkkaa vastaava kertakorvaus antaa sinulle aikaa järjestää arkea ja elämää uudestaan, omilla ehdoillasi.

Lisätulot eivät tuo onnea, mutta tulojen menetys vie

Saksassa ja Britanniassa tehty tutkimus (1) selvitti tulojen ja onnellisuuden välistä suhdetta. Tulojen kasvamisella ei tutkimuksessa nähdä olevan suurta vaikutusta onnellisuuteen, mutta tulojen menettämisellä on. Tutkimuksessa korostuivat erityisesti persoonallisuudeltaan tunnolliset ihmiset, jotka kärsivät tulojen menettämisestä selvästi enemmän kuin muut. Avain onneen eivät olekaan lisätulot vaan taloudellinen vakaus.

”Omassa riskitutkimuksessamme havaitsimme, että vakava sairastuminen nähdään keskeisenä taloudellisena riskinä, mutta kuitenkaan siihen ei ole varauduttu. Kun vakava sairaus osuu omalle kohdalle, se vie ajatukset ymmärrettävästi vain omaan terveyteen. Paranemiseen on helpompi keskittyä, kun taloudelliset lähtökohdat ovat kunnossa”, Mandatum Lifen liiketoiminnan kehityspäällikkö Ilkka Ylenius kertoo.

Taloudellinen tasapaino

Vakuutustutkimus (2) osoittaa, että varaudumme vakuutuksilla herkemmin aineellisiin vahinkoihin kuin oman itsemme turvaamiseen. Vaikka vakuutusturvassa on helpompi määritellä aineellisten vahinkojen hintalappu, koettiin taloudellisen hyvinvoinnin suurimmaksi uhaksi pitkäaikainen sairaus tai tapaturma.

”Joka viides meistä sairastuu vakavasti ennen 65 vuoden ikää (3). Pysähdys voi sattua aktiivisimmassa elämänvaiheessa, kun vastuita on paljon: kodista, lapsista, läheisistä ja arjen pyörittämisestä. Vakavan sairauden turva varmistaa paremman taloudellisen vakauden pidemmän töistä ja toimeentulosta sivussa olon ajan. Se on mahdollista ottaa sekä henkilökohtaisesti että yrityksen ottamana”, Ylenius muistuttaa.

Paranemiseen on helpompi keskittyä, kun taloudelliset lähtökohdat ovat kunnossa.

Vakavan sairauden turvan kertakorvauksen saa vakuutusehdoissa (4) määritellyn vakavan sairauden diagnoosin tai suoritetun toimenpiteen perusteella. Korvaukseen oikeuttavia sairauksia ja toimenpiteitä ovat: syöpä, sydäninfarkti, aivohalvaus, munuaisten vajaatoiminta, MS-tauti, sepelvaltimon ohitusleikkaus ja elin- tai luuydinsiirto. Summan voi käyttää mihin ikinä haluaa – esimerkiksi turvallisen arjen säilyttämiseen mahdollisimman ennallaan tai asuntolainan lyhentämiseen.
 
”Useimmat selviävät, mutta arki pysähtyy. Siinä tilanteessa riittävä kertakorvaus turvaa arjen ja antaa rauhaa keskittyä toipumiseen”, Ylenius jatkaa.

Jaa artikkeli