Pitäisikö palkkojen olla julkisia?

Yrityksiä kehotetaan panostamaan palkitsemisen läpinäkyvyyteen. Tarkoittaako se, että kaikkien pitäisi tietää kaikkien palkat? Pitäisikö palkat julkistaa yrityksen ilmoitustaululla?

Palkkojen avoimuus ei ole joko/tai-kysymys, vaan vaihtoehtoja on monia. Palkkojen julkistamista tärkeämpää on varmistaa, että palkan perusteet ovat kunnossa. Tällöin tehtävien vaatimukset on kuvattu, tehtävät on porrastettu vaativuuden mukaan ja hyvän suoriutumisen vaikutus palkkaan on selkeä. Vasta kun palkan perusteet on suunniteltu ja viestitty, palkoista voidaan keskustella järkevästi. Muuten emme tiedä mitään palkkaerojen syistä, vaan huomaamme ainoastaan erot. Ilman riittäviä perusteita palkkojen täydellinen läpinäkyvyys aiheuttaa todennäköisesti enemmän haittaa kuin hyötyä.

Palkkojen julkistaminen vaatii selkeiden perusteiden lisäksi avointa yrityskulttuuria. Yrityksen sisäinen luottamus sekä valmius keskustella palkoista, omasta työstä ja suoriutumisesta tuntuvat olevan edellytyk

siä täysin avoimille palkkatiedoille. Työnantaja ei voi yksin päättää palkkojen julkisuudesta, ja harvoin kaikki työntekijät haluavat oman palkkansa muiden tietoon.

Monet yritykset kulkevat keskitietä. Usein palkan perusteiden ja tehtäväkohtaisten palkkahaitareiden kertominen antavat henkilöstölle riittävän käsityksen palkkauksesta ja siihen vaikuttavista mekanismeista. Tällöin jokainen tietää, millä perusteella palkka muodostuu ja mitä voi itse tehdä sen korottamiseksi.

Jaa artikkeli