Omistaja katsoo kauemmaksi

Lukuisat kasvuyritykset tarjoavat työntekijöilleen mahdollisuuden oman yhtiön omistamiseen. Osakkuus nostaa katseen omalta tontilta koko toimintaympäristöön ja lisää henkilöstön kiinnostusta yrityksen suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä.
Kuvat: Jenni Väre

Lukuisat kasvuyritykset tarjoavat työntekijöilleen mahdollisuuden oman yhtiön omistamiseen. Osakkuus nostaa katseen omalta tontilta koko toimintaympäristöön ja lisää henkilöstön kiinnostusta yrityksen suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä.

Vahvista yrittäjämäistä otetta

Yhä useampi palkansaaja omistaa osan työnantajayrityksestään. Kun firmaa hoidetaan hyvin, omistajuus tarjoaa mahdollisuuden palkanlisään osinkotuloina ja osakesalkun arvonnousuna. Yritykselle osakkuuteen kannustaminen on luonteva tapa palkita hyvästä työstä ja vahvistaa ilmapiiriä, jossa kaikki puhaltavat yhteen hiileen myös tiukassa paikassa.

Tarkastele kokonaisuutta

Ennen kuin päätät aloittaa osakesäästöohjelman tai perustaa yhtiön osakkeeseen sijoittavan palkkiorahaston, tarkastele yrityksesi palkitsemispolitiikkaa kokonaisuutena. Mikä tällä hetkellä toimii hyvin, entä mitä pitäisi kehittää?

Pitkäjänteinen osakesalkun kartuttaminen voi olla hyvä vaihtoehto, jos peruspalkkaus on kunnossa ja henkilöstö luottaa palkitsemisen oikeudenmukaisuuteen. Oman yhtiön osakkeilla palkitseminen toimii tarkoituksenmukaisesti, kun se voimistaa yhteenkuuluvuutta.

Selvitä taustat

Ota huomioon yrityksesi toimiala, kehitysvaihe ja markkina-alue. Henkilöstön omistajuus on erityisen tehokas kannustin kasvuyrityksissä, joissa työntekijöiden korkea asiantuntemus on kriittinen menestystekijä.

Esimerkiksi kyberturvayhtiö Nixuun perustettiin henkilöstön aloitteesta yhtiön omia osakkeita ostava palkkiorahasto, kun Nixu alkoi kasvaa voimakkaasti. Nyt yhtiö siirtää palkkiorahastoon vähintään neljäsosan kybereksperttien tulospalkkioista.

Kansainvälisessä yrityksessä on selvitettävä, miten osakepalkitsemista verotetaan eri maissa.

Lue Nixun toimitusjohtajan Petri Kairisen haastattelu siitä, miten yhtiö teki henkilöstöstään omistajia.

Sekä palkalla että bonuksilla

Osakesäästöohjelmat ja palkkiorahastot ovat yleisimmät tavat, joilla yritys kartuttaa henkilöstön omistusta. Osakesäästöohjelmassa työntekijä valtuuttaa työnantajan pidättämään osan palkastaan osakkeiden ostoon, ja yhtiö voi osallistua salkun kartuttamiseen antamalla lisäosakkeita ilmaiseksi.

Palkkiorahastoon yhtiö siirtää työntekijän bonuksia, ja näin kertyvällä pääomalla rahasto ostaa yhtiön osakkeita markkinoilta.

Vertaile eroja

Työntekijälle olennaisin ero on verokohtelussa. Osakesäästöohjelmassa työntekijä sijoittaa yritykseen palkkarahojaan, joista hän on maksanut tuloverot. Markkinahintaa halvemmalla merkityistä osakkeista saatu etu on myös verotettavaa tuloa.

Työnantajan palkkiorahastoon maksama tulospalkkio ei ole verotettavaa tuloa rahastoimishetkellä. Palkkio rahastoidaan bruttona ja verotus tapahtuu vasta, kun varoja nostetaan ja silloinkin kevennetysti.

Toinen ero on hallinnoinnissa. Osakesäästöohjelmaan osallistuva työntekijä säilyttää osakkeita omalla arvo-osuustilillään, kun taas palkkiorahasto hoitaa.

Määrittele tavoite

Ei ole itsestään selvää, että bisnes pyörii sitä dynaamisemmin, mitä suuremman osan firmasta henkilöstö omistaa. Vaikutus voi olla päinvastainen, jos tavoitteellisuus vaihtuu oman reviirin suojaamiseen.

Omistajuuteen kannustamisessa pätee sama sääntö kuin kaikessa palkitsemisessa. Valitse toimintamalli vasta, kun olet hahmottanut nykytilan ja tiedät, mitä haluat saada aikaiseksi.

Onko tavoitteena parantaa tuottavuutta, kasvattaa markkina-asemaa, optimoida kannattavuutta tai yhtenäistää palkitsemista rakennemuutoksen

jälkeen? Mistä näkökulmasta haluat, että henkilöstö sitoutuu kehittämään liiketoimintaa omistajan otteilla?

Katso lähelle ja kauas

Oman yhtiön osakkeilla palkitsemisen päätavoite on sitouttaa henkilöstöä pitkäjänteisesti. Se sopii kuitenkin myös lyhyen tähtäimen kannustimeksi. Esimerkiksi jokainen Nixun työntekijä voi nostaa palkkiorahastosta vuoden aikana summan, joka vastaa viittätoista prosenttia hänen kokonaispotistaan. Yritys puolestaan voi maksaa palkkioita rahastoon oman palkitsemisaikataulunsa mukaan kerran vuodessa tai vaikka kvartaaleittain.

Pitkäjänteinen osakkeilla palkitseminen antaa mahdollisuuden hyödyntää myös kurssivaihteluita. Kun osakkeen hinta on alhaalla, samalla rahalla saa isomman määrän osakkeita. Ja vastaavasti, kun hinnat nousevat, jatkuvasti karttuvan salkun arvo kasvaa.

Jaa artikkeli