Kanssasijoittaja hyötyy suursijoittajan voimasta

Kanssasijoittaminen kiinnostaa sijoittajia yhä enemmän, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Kanssasijoittaminen mahdollistaa sijoittajalle sijoitussalkun tehokkaan laajentamisen ja hajauttamisen perinteisistä omaisuusluokista poikkeavilla sijoituskohteilla. Näitä kutsutaan vaihtoehtoisiksi sijoituksiksi. Mitä kanssasijoittaminen sitten oikeastaan tarkoittaa?  

”Kanssasijoittaminen tarkoittaa yhteistyön tekemistä suursijoittajien kanssa, jolloin sijoitusvolyymit ovat korkeita, ja sijoittaja pääsee hyötymään sijoitustoiminnan kustannustehokkuudesta”, sanoo Mandatum Lifen vaihtoehtoisten sijoitusten johtaja Jussi Tanninen.

Kanssasijoittamisen avulla on mahdollista tuoda yksityissijoittajan ulottuville myös niitä sijoituskohteita, jotka tyypillisesti ovat vain suursijoittajien saatavilla. Tällaisia sijoituskohteita ovat esimerkiksi:

  • listaamattomat yhtiöt
  • pääomasijoitukset
  • suorat yrityslainat ja muut lainajärjestelyt
  • kiinteistösijoitukset
  • infrastruktuurihankkeet.

Kanssasijoittamisen konkreettiset hyödyt sijoittajalle

Kanssasijoittamisen avulla jokainen sijoittaja pääsee hyötymään ison sijoittajan asemasta sekä sen mahdollistamasta kustannustehokkuudesta. Suurten sijoitusvolyymien ansiosta kustannukset, kuten hallinnointipalkkiot, sijoituskohteen valintaan ja hallintaan liittyvät kulut sekä itse sijoitukseen liittyvät kulut, pystytään neuvottelemaan asiakkaille mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Kanssasijoituksella sijoittaja pääsee mukaan samanlaiseen sijoitustoimintaan kuin useiden miljardien institutionaalinen sijoittaja.

 

Kanssasijoittamismallissa sijoittajat hyötyvät ammattilaisten laaja-alaisesta asiantuntemuksesta vaihtoehtoisten sijoituskohteiden analyysissa sekä sijoitusten oikeasta ajoittamisesta.

”Kanssasijoitusstrategiassamme sijoitamme kohteisiin, jotka ovat osa Mandatum Lifen sekä kumppaniemme menestyksekästä oman taseen sijoitustoimintaa. Näin pienemmätkin sijoittajat pääsevät hyötymään isojen talojen sijoitusosaamisesta vaihtoehtoisissa sijoituksissa”, Tanninen kertoo.

Tyypillisesti kanssasijoittamisen kohteena olevat sijoitukset ovat ainoastaan instituutioiden saavutettavissa, sillä vähimmäissijoitukset nousevat usein jopa 10 miljoonaan euroon. Suurimmillaan yhteen kohteeseen sijoitettavat volyymit voivat olla peräti puoli miljardia. Kanssasijoituksella sijoittaja pääsee mukaan samanlaiseen sijoitustoimintaan kuin useiden miljardien institutionaalinen sijoittaja, sillä sijoituskohteet ostetaan asiakkaalle samoilla ehdoilla kuin näille miljardiluokan toimijoille.

Kenen kanssa Mandatum Life sijoittaa?

Mandatum Lifella kanssasijoittaminen perustuu ennen kaikkea yhteistyöhön Sampo-konsernin kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat muun muassa työeläkeyhtiöt, muut suomalaiset eläkesijoittajat sekä muut kansainväliset ja erityisesti pohjoismaiset suursijoittajat. Yhteistyö perustuu siihen, että ideoita lupaavista sijoituskohteista vaihdetaan näiden tiivistä yhteistyötä tekevien toimijoiden kesken ja volyymietuja haetaan neuvottelemalla yhtenä rintamana sijoituskohteen tai rahaston suuntaan.

Miten pääsen mukaan?

Mandatum Life on panostanut tuotteisiin, joissa erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituksiin voi sijoittaa hajautetusti. Mandatum Lifella vaihtoehtoiset sijoitukset kuuluvat täyden valtakirjan palveluun, lisäksi sijoittaja voi valita yksittäisiä vaihtoehtoisia sijoituksia sisältäviä tuotteita.