5 rekrytointivinkkiä yrittäjälle

Monella yrittäjällä olisi tarve rekrytoida yritykseensä uutta työvoimaa, mutta kulujen lisäksi virherekrytoinnin riski pelottaa. Käytä aikaa valmistautumiseen, ole rohkea ja rehellinen, vinkkaa rekrytointeihin erikoistuneen Romana Managementin Meri Lattu. Lue 5 parasta vinkkiä yrittäjälle uuden työntekijän hakuun.

Monella yrittäjällä olisi tarve rekrytoida yritykseensä uutta työvoimaa, mutta kulujen lisäksi virherekrytoinnin riski pelottaa. Käytä aikaa valmistautumiseen, ole rohkea ja rehellinen, vinkkaa rekrytointeihin erikoistuneen Romana Managementin Meri Lattu. Lue 5 parasta vinkkiä yrittäjälle uuden työntekijän hakuun.

1. Tee pohjatyöt huolella

Jos joku menee rekrytoinnissa pieleen, syy on yleensä siinä, että pohjatyötä ja valmistautumista ei ole tehty kunnolla. Mieti huolella tavoitteesi, esimerkiksi uuden osaamisen hankkiminen, jonka täyttymiseksi rekrytointi on tarpeen. Mikä tilanne meillä on nyt, entä miltä tulevaisuus näyttää? Mieti myös, millainen henkilö sopii muilta ominaisuuksiltaan oman yrityksesi kulttuuriin tai sinun työkaveriksesi.

Erityisesti pienessä yrityksessä on iso kysymys, miten yrittäjä pystyy tekemään työnjaon selväksi. Työlle on oltava tilausta. Pystythän luopumaan osasta työstä?

2. Laadi hyvä ilmoitus

Kun pohjatyöt on tehty hyvin, rekrytointi-ilmoitus on helppo laatia. Ilmoitukseen kannattaa panostaa, sillä näin tehtävään saadaan hakemuksia, jotka vastaavat tarpeeseen. Hakemuksia lukiessa kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, että hakija vastaa niihin asioihin, joita ilmoituksessa on kysytty ja painotettu. Perinteisten kirjallisten työhakemusten rinnalla voit pyytää hakijoita myös kuvamaan lyhyen esittelyvideon.

Hyvien hakijoiden löytämiseen kannattaa käyttää eri kanavia, ja sopivien kanavien valinta riippuu esimerkiksi tehtävästä ja toimialasta. Useimmiten on hyvä käyttää ainakin Oikotien ja Monsterin kaltaisia rekrytointimedioita ja sosiaalista mediaa esimerkiksi ammattijulkaisujen ja järjestöjen kautta. Omat tuttavat ja verkostot ovat hyvä lähde – tällöinkin on hyvä kuitenkin pitää vaatimukset ja tarpeet selvinä.

3. Varaa riittävästi aikaa

Sekä koko prosessille että itse haastattelutilanteille on annettava niiden vaatima aika.

Jos hakijoita on runsaasti, voi olla hyvä varautua haastattelemaan – ensimmäisessä vaiheessa vaikka vähän lyhyemminkin – viidestä kymmeneen ehdokasta. Usein vasta henkilökohtainen tapaaminen auttaa luomaan kokonaiskäsityksen henkilöstä ja hänen sopivuudestaan juuri sinun yritykseesi.

Muista, että myös ehdokkailla on omat aikataulunsa. Pitää varautua siihen, että kiinnostava ehdokas ei pääsekään tulemaan haastatteluun kahteen viikkoon. Mikä on prioriteettisi tällöin, aikataulu vai oikean ihmisen löytäminen?

Varaa haastattelutilanteisiin sopiva tila ja riittävästi aikaa. Jos olet itse haastattelemassa, ole läsnä tilanteessa ja pyri rauhalliseen tunnelmaan. Näin saat käsityksen hakijan kokemuksesta ja osaamisesta pähkinänkuoressa sekä kuvan hänestä henkilönä. Mistä kyseinen ihminen motivoituu ja mistä ei, miten nämä asiat toteutuvat tarjoamassasi työssä ja yrityksessäsi?

4. Kysy rohkeasti ja jätä yritysesittelyt loppuun

Hakija ei lähde haastatteluun puhtaalta pöydältä, jos hän on ensin saanut kuulla kattavan esittelyn yrityksestä ja sen tavoitteista. Rakenna siis haastattelun järjestys niin, että aloitat työntekijästä ja jätä yrityksen asiat viimeiseksi.

Hyvän tunnelman synnyttämiseksi voit lähteä liikkeelle rennommilla kysymyksillä. Älä arkaile pohtimiasi asioita vaan kysy rohkeasti – hakijat vastaavat mielellään itseään koskeviin asiallisiin kysymyksiin.

Mieti jo etukäteen, millaista palkkaa olit ajatellut tehtävään ja onko siinä joustovaraa. Palkkatoivomus pitää pyytää jo hakemusvaiheessa, jotta saat tiedon siitä, missä haarukassa ehdokkaan toiveet liikkuvat. Tuo esille myös käytännön asioita, joita työpaikassa on tarjolla: hakijaa kiinnostavat todennäköisesti autoetu, terveydenhuolto ja muut edut.

5. Ole rehellinen

Rekrytoinnissa on oltava valmis käymään asioita läpi rehellisesti. Keskustelussa ei pidä tarinoida kuten juhlapuheissa, jotta ehdokkaalle ei muodostu vääränlaista kuvaa työpaikasta. Jos et ole valmis avoimeen kommunikaatioon, saatat myös päätyä olettamaan asioita hakijasta. Nämä kaikki kasvattavat riskiä siitä, että odotukset eivät kohtaa ja tulee virherekrytointi.

Rekrytointi on iso investointi. Käytä siis ennen kaikkea aikaa valmistautumiseen ja suunnittelutyöhön.

Jaa artikkeli