Viikkokatsaus 17.10.2022: Yhdysvaltojen inflaatioraportti aiheutti suurimman hintaheilunnan sitten koronakriisin

Pessimistinen markkinasentimentti jatkui viime viikolla indeksien jatkaessa tasaista laskuaan. Torstaina julkaistu Yhdysvaltojen inflaatioraportti muistutti markkinoita tilanteen synkkyydestä, mutta odotukset alkaneesta tuloskaudesta ovat silti varovaisen positiivisia. Kiinan kommunistipuolueen viisivuotiskokous ei puolestaan tarjonnut vielä merkittäviä uutisia maan talouden suunnasta.

Viime viikon merkittävin markkinatapahtuma oli torstaina julkaistu Yhdysvaltojen inflaatioraportti. Kuukausitasolla hinnat nousivat kokonaisuudessaan 0,4 prosenttia (odotus 0,2) ja vuositasolla 8,2 prosenttia (odotus 8,1). Asumiskustannusten nousu vastasi suurinta osuutta kokonaisinflaatiosta, kun taas matkustus- ja polttoainekustannukset laskivat hieman.

Välittömästi raportin tultua julki S&P 500-indeksi romahti nopeasti, mutta nousi vielä saman päivän aikana plussan puolelle. Kyseessä oli suurin päivän sisäinen liike indeksissä sitten vuoden 2020 koronakriisin. Korkeaa volatiliteettia voi osaltaan selittää markkinoiden alhainen likviditeetti ja markkinoiden epäselvä kokonaiskuva.

Odotuksia korkeampien inflaatiolukujen johdosta Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoaan taas marraskuussa.

Kiinassa kommunistisen puolueen viisivuotiskokous alkoi presidentti Xi Jinpingin puheella. Puhe ei tarjonnut mitään aiemmasta poikkeavaa eikä antanut vastauksia talouden kannalta elintärkeän Kiinan nollakoronapolitiikan jatkoon.

Tavaroiden inflaatio laskussa, asumisen ja palveluiden nousussa

Kuljetus- ja polttoainekustannuksien laskun myötä muun muassa rahtien hinnat ovat laskeneet selvästi. Rahtihintojen lasku vähentää myös tavaroiden hinnan nousupaineita. Vaikka ruoan hinnat nousivat lievästi Yhdysvalloissa, kansainvälisen elintarvikemarkkinan antamat merkit viittaisivat hintojen nousun hidastumiseen.

Vaikka tavaroiden inflaatio on hidastunut, palveluiden hintakehitys jatkuu korkeana. Jatkossa keskuspankkien suurin päänvaiva saattaakin olla juuri palveluiden inflaation saaminen laskusuuntaan.

Asuminen kallistuu edelleen ja muodostaa nyt leijonanosan Yhdysvaltain kokonaisinflaatiosta. Asumisen kustannukset ovat historiallisesti seuranneet asuntojen hintojen kehitystä viiveellä. Tyypillisesti asuntojen hinnat ennakoivat asumiskustannuksia noin puolellatoista vuodella, ja asuntojen hintojen taittuminen ennakoinee myös asumiskustannusten laskua tulevaisuudessa. Tästä voidaan päätellä, että myös asumisen kustannukset laskisivat keskipitkällä aikavälillä.

Alkanut tuloskausi näyttää suuntaa osakemarkkinan kehitykselle

Viime viikolla alkanut kolmannen vuosineljänneksen tuloskausi antaa hyviä viitteitä talouden kehityksen suunnasta. Ensimmäisenä tuloksensa raportoivat suuret yhdysvaltalaispankit. Analyytikot ovat laskeneet tulosodotuksiaan, mutta ne ovat paikoitellen edelleen korkealla tasolla. Mielenkiintoista onkin nähdä, miten kolmannen kvartaalin aikana heikentynyt talouskehitys ja kuluttajien luottamus näkyvät yritysten tuloskehityksessä ja toisaalta, miten yritykset itse näkevät tulostensa kehittyvän tulevaisuudessa.

Yritysten tulosten kannalta ongelmaksi voi jatkossa muodostua niiden tämän vuoden aikana kerryttämät varastot, joita ei ole saatu myytyä. Yritykset ovat ostaneet tavaraa kalliilla, ja nyt inflaation rauhoittuessa ne joutuvat mahdollisesti myymään varastonsa tappiolla. Juhlapyhien alennusmyynnit voivat myös myötävaikuttaa deflatorisen, eli hintoja laskevan, sokin syntyyn.

Osake- ja korkomarkkinat ovat kärsineet kireästä rahapolitiikasta

Sekä osakkeiden että korkosijoitusten arvot ovat laskeneet viime viikkoina kireän rahapoliittisen ympäristön takia. Osakkeet jatkoivat viime viikolla tasaista laskuaan ja korkoindeksit painuivat niin ikään alaspäin.

Vähäriskisissä korkosijoituksissa tuottotasot ovat kuitenkin nousseet jopa pandemian alkukuukausien tason yläpuolelle. Esimerkiksi high yield -lainoissa tuotto-odotus on jo osakemarkkinoiden tuotto-odotuksen tasolla.

Viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ti 18.10.

Saksa

ZEW-indeksi, rahoitusmarkkinoiden luottamus

Lokakuu

-61.9

Ti 18.10.

USA

Teollisuustuotanto (k/k)

Syyskuu

-0.2 %

Ke 19.10.

Iso-Britannia

Inflaatio (v/v)

Syyskuu

9.9 %

Pe 21.10.

Euroalue

Kuluttajien luottamus, 1. julkaisu

Lokakuu

-28.8

Lähde: Bloomberg