Viikkokatsaus 11.10.2021: Talouskasvu maltillistuu, mutta miksi inflaatio pysyttelee korkeana?

Ovatko ohjauskorkojen nostot nyt käsillä? Miltä tilanne Kiinan maksuvaikeuksissa olevien kiinteistösektorin toimijoiden kannalta nyt näyttää? Mitkä markkinat ovat menestyneet nyt parhaiten? Mitä markkinoilla tällä viikolla erityisesti seurataan?

Miltä markkinoilla nyt yleisesti näyttää?

Sijoittajilla riittää nyt huolenaiheita. Syyskuu oli osakemarkkinoilla haastava ja lokakuu on alkanut hyvin samanlaisissa tunnelmissa.

Inflaatio pysyttelee korkeana, mutta samaan aikaan talouskasvu on maltillistunut, mikä tekee tilanteesta erikoisen. Keskuspankit valmistautuvat vähentämään elvytystä, mikä yhdessä inflaation kanssa on nostattanut markkinakorkoja. Taas Kiinassa kiinteistösektorin vaikeudet jatkuvat, mikä on heijastunut erityisesti myös Helsingin pörssiin.

Hintaheilunta on kuitenkin pysynyt normaalin rajoissa. Yrityslainojen riskilisät ovat nousseet maltillisesti markkinahuolien myötä. Viime viikkoina rahoitussektori on tuottanut hyvin korkojen noustessa.

Talouskasvu maltillistuu, mutta miksi inflaatio pysyttelee korkeana?

Talouskasvu maltillistuu ja talouden toipumisen vauhdikkain vaihde on siis takanapäin. Odotettavissa on, että talouskasvu alkaisi pikkuhiljaa lähestyä pidemmän aikavälin trendikasvua. Ensi vuonna talouskasvu kasvaa näillä näkymin vielä jonkin verran vauhdikkaammin kuin niin sanottuna normaalina aikana, mutta vuosi 2023 on jo todennäköisesti lähellä normaalin kasvun aikaa.

Talouskasvun maltillistumisesta huolimatta inflaatio pysyttelee nyt korkeana; USA:ssa vähän päälle 5 % ja Euroalueella vähän päälle 3 %. Tyypillisesti inflaation noustessa myös talouskasvu on hyvällä tolalla ja tilanne onkin nyt hieman erikoinen. Yksi tekijä korkean inflaation taustalla on energian, etenkin maakaasun hinnannousu. Toinen selittävä tekijä on verrokkikauden eli vuoden takainen tilanne, jolloin kysyntä oli koronapandemian myötä erittäin alhaista ja prosentuaalinen muutos nykyhetkeen nähden siis erittäin suuri.

Ovatko ohjauskorkojen nostot nyt käsillä?

USA:n keskuspankki valmistautuu vähentämään elvytystään. Pandemia alkaa siirtyä menneisyyteen, USA:n talous on toipunut hyvin, eikä pandemian myötä aloitettujen tukiohjelmien jatkamiselle ole perusteita. Sitkeästi korkeana pysyttelevä inflaatio ja keskuspankin suunnitelmat ovat pitäneet korkotason nousupaineessa. Keskuspankki ei ole kuitenkaan vielä nostamassa ohjauskorkoaan.

USA:n lisäksi nousupainetta korkoihin on myös muualla maailmassa. Muun muassa Norjan keskuspankki on jo nostanut korkoa ja markkinapuheissa on spekuloitu Englannin keskuspankin nostavan ohjauskorkoaan seuraavassa kokouksessaan.

Miltä tilanne Kiinan maksuvaikeuksissa olevien kiinteistösektorin toimijoiden kannalta nyt näyttää?

Kiinassa kiinteistösektorin toimijoita, kuten Evergrande, on maksuvaikeuksissa. Keskushallinnon arvioidaan kuitenkin kykenevän estämään vaikeuksien leviämisen pankkisektorille ja tilanne on viime viikolla rauhoittunut.

Näkyvimmin esillä olleen Evergranden tilanne näyttäisi nyt olevan se, että yhtiöstä myytäisiin pois terveet osat. Osien hinta on nyt suhteellisen edullinen, joten niiden myös odotetaan menevän kaupaksi. Taas jäljelle jääville osille markkinat odottavat keskushallinnon tekevän hallitun alasajon ja estävän näin ongelmien leviämisen pankkisektorille ja laajemmin talouteen

Kiinan kiinteistösektoriin liittyvien huolien hälveneminen on rauhoittanut osakemarkkinoita.

(Juttu jatkuu)

 

Viime viikolla julkaistiin USA:n uusin työllisyysraportti. Miksi raportti oli jälleen markkinoille pettymys?

USA:n työmarkkinoiden toipuminen on ollut nyt vaisua. Syyskuussa talouteen syntyi vain 194 000 uutta työpaikkaa, kun markkinaodotus oli 500 000 uutta työpaikkaa. Raportti jo toinen perättäinen raportti, jossa työllisyysluvut olivat odotuksia huonommat.

Työttömyysaste oli 4,8 %. Sen sijaan työllisyysaste, eli työssäkäyvien määrä työvoimasta, on jäänyt noin 61,5 %:n tasolle, kun ennen pandemiaa liikuttiin vuosia 63 %:n tuntumassa. Myös palkkainflaatio nostaa päätään: keskimääräisten tuntiansioiden kasvu oli +4,6 %.

Elokuun uusien työpaikkojen lukua täsmennettiin 366 tuhanteen aiemmin julkaistusta 235 tuhannesta.

Työllisyysraportissa näkyi myös kummallisuuksia. Mikä raportissa hämmästytti?

Raportin mukaan osa työvoimasta ei vaikuta palaavan takaisin työmarkkinoille huolimatta siitä, että pandemian myötä säädetyt ylimääräiset työttömyyskorvaukset ovat loppuneet.

Eli nyt samaan aikaan ihmisiä on nyt työttömänä, mutta yritykset eivät löydä työntekijöitä. Työntekijöistä on pulaa matalapalkka-aloja myöten, joissa perehdytys työhön on lyhyt eikä siten pitäisi olla esteenä työntekijöiden saamiselle. Tilanne on siis erikoinen.

USA:n velkakattotilanteeseen saatiin pientä apua viime viikolla. Miltä tilanne nyt näyttää?

USA:n senaatti hyväksyi viime viikolla velkakaton pienen noston, joka arvion mukaan riittää liittovaltion menojen kattamiseen 3. joulukuuta asti. Muutos edellyttää vielä edustajainhuoneen hyväksynnän, mitä kuitenkin pidetään varmana.

Aikalisästä huolimatta neuvottelut pidemmän aikavälin ratkaisusta ovat solmussa ja asia pysynee markkinoiden valokeilassa.

Euroopan keskuspankki suunnittelee uutta velkakirjojen osto-ohjelmaa. Mihin ohjelmaa käytettäisiin ja miltä se näyttäisi?

Euroopan keskuspankki suunnittelee uutta velkakirjojen osto-ohjelmaa, jolla torjuttaisiin mahdolliset haitalliset markkinareaktiot pandemian myötä aloitetun osto-ohjelman (PEPP) päättyessä näillä näkymin maaliskuussa.

Uuden ohjelman ostot toteutettaisiin joustavasti tarvittaessa ja valikoiden, ja se olisi näillä näkymin joustavampi kuin ennen pandemiaa aloitetut ohjelmat. Uusi ohjelma täydentäisi jo ennen pandemiaa aloitettuja ostoja, jotka siis jatkuvat edelleen.

Mitä markkinoilla tällä viikolla erityisesti seurataan?

Alkavan viikon osalta keskeisimpiä datajulkaisuja ovat keskiviikkona 13.10. USA:n kuluttajahintaindeksit sekä perjantaina 15.10. Michiganin yliopiston kuluttajaluottamusindeksi. Inflaation odotetaan pysytelleen syyskuussa yli 5 %:ssa. Kuluttajaluottamukseen ei odoteta merkittävää muutosta.

Myös kolmannen vuosineljänneksen tuloskausi aluillaan. Tuloskasvuodotus USA:n osakemarkkinoille on +25 %. Vuoden viimeiselle neljännekselle odotus on +22 %, ensi vuoden ensimmäiselle neljännekselle +8 %. Tuloskasvun odotetaan siis hakeutuvan lähelle pitkän aikavälin kasvutrendiä talouden toipumisen jyrkimmän nousun ollessa takana.

Mitkä markkinat ovat menestyneet nyt parhaiten?

Kehittyvät osakemarkkinat, mukaan lukien Kiina, ovat rauhoittuneet ja olleet nyt globaalisti parhaiden osakemarkkinoiden joukossa. Isoin hermostuneisuus ja lasku kursseissa on nähty länsimarkkinoilla ja Japanissa.

Myös USA on ollut parhaiden markkinoiden joukossa, mutta se selittyy pääasiassa dollarin vahvistumisella suhteessa euroon. Helsingin pörssi puolestaan on ollut heikko, mikä johtuu paljolti pörssin toimialajakaumasta. Helsingin pörssistä suuri osa on konepajoja ja vientiyhtiöitä, joilla vientiä on paljolti Kiinaan, minkä vuoksi myös Kiinan tilanne on vaikuttanut pörssiin voimakkaammin.

Viikon markkinaindikaattorit:

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ti 12.10.

Saksa

ZEW-indeksi, rahoitusmarkkinoiden luottamus

Lokakuu

26.5

Ke 13.10.

Iso-Britannia

Teollisuustuotanto (v/v)

Elokuu

3.8 %

Ke 13.10.

Euroalue

Teollisuustuotanto (v/v)

Elokuu

7.7 %

Ke 13.10.

USA

Pohjainflaatio (v/v)

Syyskuu

4.0 %

Ke 13.10.

USA

Keskuspankin korkokokouksen pöytäkirja

Syyskuu

-

To 14.10.

Kiina

Inflaatio (v/v)

Syyskuu

0.8 %

Pe 15.10.

USA

Vähittäismyynti (pl. autot, k/k)

Syyskuu

1.8 %

Pe 15.10.

USA

Kuluttajien luottamus (Michigan)

Lokakuu

72.8

Lähde: Bloomberg