Viikkokatsaus: Miten rokotusten eteneminen tulee vaikuttamaan talouskasvunäkymiin eri markkinoilla?

Miten edellisviikolla alkanut hype- ja meemiosakkeiden aikaansaama hintaheilunta näkyi markkinoilla viime viikolla? Miltä tuloskausi on tähän asti näyttänyt? Miksi inflaatio nousi odotuksia korkeammaksi Euroalueella? Lue nämä ja muut viikon kysymykset markkinoista vastauksineen.

Miten edellisviikolla alkanut hype- ja meemiosakkeiden aikaansaama hintaheilunta näkyi markkinoilla viime viikolla?

Edellisellä viikolla keskustelupalstojen hype- ja meemiosakkeet lisäsivät nopeasti hintaheiluntaa. Kun rankasti lyhyeksi myytyihin osakkeisiin tulikin yhtäkkiä voimakkaasti ostoa, lyhyeksi myyneet sijoittajat joutuivat riskienhallinnallisista syistä sulkemaan lyhyeksi myytyjä positioitaan tappioidenkin uhalla. Lisäksi balansoidakseen tästä syntyneitä tappioita sijoittajat joutuivat myymään osakkeita ja sijoituksia, jotka olivat kehittyneet hyvin. Nämä lisäsivät hintaheiluntaa ja toisaalta myös toivat osakekursseja alaspäin.

Osakelainojen määrä on laskenut merkittävästi edellisviikon aikana verrattuna siihen, mitä se oli ennen hintaheiluntapiikkiä. Tämä viittaa lyhyeksi myytyjen positioiden purkamiseen. Eli sijoittajat, joiden strategiaan lyhyeksi myyminen kuuluu, vaikuttavat vähentäneen näin riskitasoaan välttääkseen viime viikolla nähtyjen tapahtumien riskin omissa sijoituksissaan.

Usean tahon samanaikainen riskitason alentaminen näyttäisi saaneen aikaan edellisviikon kurssireaktion alaspäin. Lyhyiden positioiden purkamisen jälkeen sijoitusmarkkinoiden sentimentti palasi kuitenkin nopeasti positiiviseksi. Lopulta viime viikolla hintaheilunta vaimentui yhtä nopeasti kuin oli voimistunutkin.

Miten lyhyiden positioiden väheneminen vaikuttaa markkinoihin?

Markkinoilla hinnan määritykseen osallistuu aina myyjä ja ostaja. Lyhyeksi myyjä ei ole osakkeiden omistaja, vaan sijoittaja, jolla on osakkeen tulevasta kehityksestä negatiivinen näkemys.

Kun lyhyitä positioita on vähemmän, kauppaa osakkeilla tekevät pääasiassa osakkeiden omistajat ja omistajaksi haluavat ostajat, joilla lähtökohtaisesti on kaupankäynnin kohteena olevasta osakkeesta positiivinen näkemys. Lyhyiden positioiden pienempi määrä vähentää siis negatiivisen näkemyksen omaavien sijoittajien vaikutusta markkinahintaan, mikä itsessään saattaa ruokkia kurssinousua.

Miksi inflaatio nousi odotuksia korkeammaksi Euroalueella?

Tulevaa inflaatiota ennakoidakseen markkinoilla seurataan tarkasti inflaatio-odotuksia, keskuspankkien kommentteja sekä toteutunutta inflaatiota. Viime viikolla kahdessa ensimmäisessä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta sen sijaan Euroalueen toteutunut inflaatio oli tammikuussa selvästi odotuksia korkeampi. Markkinat odottivat vain 0,2 % prosentin inflaatiota, kun toteutunut inflaatio olikin 0,9 %.

Yksi selittävä tekijä odotuksia korkeamman inflaation taustalla on Saksan väliaikaisen ALV-helpotuksen päättyminen. ALV:n noustua yleensä myös hinnat nousevat vastaavan verran, elleivät kaupat pidä hintoja samoina ja ota erotusta omasta katteestaan. Isona taloutena saksalaisten hintojen nousu heijastui myös koko Euroalueen inflaation.

Myös energian hinnan nousun odotetaan kiihdyttävän inflaatiota globaalisti tämän vuoden aikana, sillä esimerkiksi öljyn hinnan nousu heijastuu polttoaineeseen ja lämmitysöljyn hintaan, mikä taas puolestaan kiihdyttää inflaatiota.

Inflaatiopaine ei kuitenkaan ole vielä merkittävä, koska edelleen ollaan reippaasti alle EKP:n 2 % inflaatiotavoitteen.

Tammikuussa talouteen syntyi Yhdysvalloissa vain 49 000 uutta työpaikkaa, mikä on jenkkimittakaavassa vähän. Miksi osakemarkkinat reagoivat kuitenkin uutisiin positiivisesti?

Viime viikon perjantaina julkaistiin USA:n tammikuun työllisyysraportti.
Tammikuussa talouteen syntyi vain 49 000 uutta työpaikkaa. Työttömyysaste taas laski 6,3 %:iin aiemmasta 6,7 %:sta. Työttömyysasteen laskua kuitenkin selittää lähinnä se, että työttömiksi tilastossa lasketaan vain henkilöt, jotka hakevat tiettyä määrää työpaikkoja kuukauden aikana, ja nyt osa työttömistä ei hakenut töitä. Työttömyyskorvaushakemusten määrä pysyi korkeana noin 4,6 miljoonassa.

Osakemarkkinat reagoivat perjantaina kuitenkin raporttiin hieman nurinkurisen positiivisesti. Syynä on todennäköisesti se, että heikko työllisyysraportti lisäsi odotuksia lisäelvytyksestä. Presidentti Bidenin elvytyspaketti eteni kongressissa toistaiseksi ilman republikaanien tukea ja sen odotetaan tulevan kongressin käsittelyyn helmikuussa.

Miten rokotusten eteneminen tulee vaikuttamaan talouskasvunäkymiin eri markkinoilla?

Viime vuonna seurattiin tarkasti tartuntamääriä ja taas tänä vuonna yhä keskeisempänä seurattavana on rokotusten määrä.

USA:ssa rokotukset ovat edenneet sutjakkaasti, lähellä tavoitenopeutta. Eurooppa taas on jäljessä tavoitteestaan saada 70 % väestöstä rokotettua kesään mennessä. Tämä johtuu muun muassa rokotteiden saantivaikeuksien vuoksi. Nopeimmin rokotuksissa on onnistunut Israel, jossa on saatu jo yli 60 % väestöstä rokotettua. EU:n sisällä maiden välillä ei ole merkittäviä eroja rokottamisnopeudessa.

Eri markkinoiden rokottamisnopeudet on hyvä pitää mielessä, sillä ne vaikuttavat talouskasvunäkymien kehitykseen eri alueilla. Esimerkiksi koska USA:ssa rokotukset etenevät EU:ta nopeammin, todennäköisesti myös taloutta pystytään avaamaan siellä aiemmin. Täten myös USA:n talouskasvunäkymät kehittynevät hieman EU:ta paremmin.

USA:ssa noin 60 % yhtiöistä raportoinut tuloksensa. Miltä tuloskausi on tähän asti näyttänyt?

Yhdysvaltalaisten yritysten tulokset vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä olleet odotettuja vahvempia, kun noin 60 % yhtiöistä raportoinut tuloksensa. Tähän mennessä tuloksensa julkistaneet yhtiöt ovat yltäneet +7 % tuloskasvuun, kun odotuksissa oli noin -8 % supistuminen. Raportoineista yrityksistä peräti 81 % on ylittänyt odotukset, mikä on normaalia korkeampi osuus.

Vahvoja toimialoja tähän asti ovat olleet perusteollisuus, rahoitus, teknologia, kuluttajatuotteet ja terveydenhuolto. Teknologiasektorilla yhtiöiden ohjeistus tämän vuoden osalta on kuitenkin ollut vaisu tai on jätetty kokonaan ohjeistamatta.

Toimialoista matkailun ja vapaa-ajan yhtiöt raportoineet odotetusti isoja tappioita, samoin energiayhtiöt. Odotuksiin nähden tulokset ovat kuitenkin olleet vähän vahvempia, pois lukien energia, jossa tulokset olivat odotuksiakin heikompia.

Miltä tuloskausi näyttää Euroopassa, kun yhtiöistä noin 30 % on nyt raportoinut tuloksensa?

Kun Yhdysvalloissa on raportoitu kauttaaltaan vahvaa tuloskautta, Euroopassa tulokset ovat olleet jakautuneempia ja yleisesti ottaen hieman odotettuja vaisumpia.

Lukumääräisesti 2/3 raportoineista ylittänyt odotukset, mikä on Euroopassa normaali määrä. Indeksitasolla toteutuneet tulokset ovat kuitenkin hieman heikompia kuin odotettiin. Euroopan tuloskasvua vetää alaspäin suuriin yhtiöihin kuten Novartikseen sekä energiayhtiöihin keskittyneet tulospettymykset. Hyviä tuloksia ovat raportoineet perusteollisuus-, teollisuus- ja teknologiayhtiöt.

Tuloksia vertaillessa on hyvä muistaa, että Yhdysvaltoihin verrattuna Euroopassa on enemmän suhdanneherkkien toimialojen yrityksiä, joille on ominaista tuloksen suurempi vaihtelu.

Vaikka Euroopan tuloskausi on tähän asti ollut hieman mollivoittoinen, Yhdysvaltoihin nähden Eurooppaan odotetaan tälle vuodelle voimakkaampaa tuloskasvua.

 

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ma 8.2.

Saksa

Teollisuustuotanto (v/v)

Joulukuu

2,6%

Ke 10.2.

USA

Pohjainflaatio (v/v)

Tammikuu

1,6%

Pe 12.2.

Euroalue

Teollisuustuotanto (v/v) Joulukuu

-0,6%

Pe 12.2.

Iso-Britannia

BKT-kasvu (v/v)

Q4

-8,6%

Pe 12.2.

USA

Kuluttajien luottamus (Michigan)

Helmikuu

79,0

Lähde: Bloomberg