Viikkokatsaus 4.5.2021: Miksi eurooppalaiset yritykset näyttävät menestyneet Q1:llä yhdysvaltalaisyrityksiä paremmin?

Miltä tuloskausi on näyttänyt? Osassa Yhdysvaltojen taloutta menee nyt todella hyvin. Miksi Fed kuitenkin edelleen toppuuttelee puheita rahapolitiikan kiristymisestä? Miltä markkinoiden tunnelma nyt yleisesti näyttää? Lue nämä ja muut viikon kysymykset markkinoista vastauksineen.

Miltä markkinoiden tunnelma nyt yleisesti näyttää?

Markkinatunnelma on säilynyt positiivisena, vaikka kurssit aika lailla polkevatkin nyt paikallaan.

Julkistettava talousdata on pääsääntöisesti ollut odotuksia vahvempaa etenkin USA:ssa ja Euroopassa. Kiinassa taas talousdata on ollut hieman heikentymään päin. Globaalilla tasolla näyttää kuitenkin edelleen hyvältä.
Koronaviruksen tartuntamäärät ovat lisäntyneet globaalisti, mutta kasvu selittyy lähes yksinomaan Intian virustilanteen pahenemisella. USA:ssa ja Euroopassa parantuva rokotekattavuus on vähentänyt tartuntoja. Markkinoiden huomio kohdistuukin enemmän siihen, millä aikataululla talouksia päästään avaamaan.

Mitä uutta USA:n keskuspankin viime viikkoisesta korkokokouksesta saatiin?

Kokouksesta ei saatu sinänsä mitään uutta. Fed ei tehnyt muutoksia rahapolitiikkaansa ja jatkoi inflaation tutun varovaista kommentointia. Keskuspankki näkee edelleen inflaation kiihtymisen olevan väliaikaista ja että se tulisi ajan kuluessa tasaantumaan lähemmäksi keskuspankin tavoitetta.

Hieman uutta tietoa saatiin johtokunnan kokouksen jälkeen julkistetusta lausunnosta, joka oli hieman aiempia kokouksia positiivisempi. Lausunnon taloudellisia riskejä kuvailevia sanamuotoja oli pehmennetty ja vastaavasti talouskasvunäkymiä arvioitiin aiempaa rohkeammin ilmauksin. Talouskasvu näyttäisi vahvistuvan.

Osassa Yhdysvaltojen taloutta menee nyt todella hyvin. Miksi Fed kuitenkin edelleen toppuuttelee puheita rahapolitiikan kiristymisestä?

Fedin pääjohtaja Powell korosti omassa lausunnossaan keskuspankin tarkkailevan koronaviruskriisistä kärsineen palvelusektorin ja työmarkkinoiden toipumista.

Työpaikkoja on edelleen vähemmän, kuin mitä niitä oli ennen koronavirusta ja vaikka rajoitusten purkaminen parantaakin palvelusektorin yritysten tilannetta, vielä on epäselvää, kuinka moni sektorin yhtiöistä on kärsinyt peruuttamattomia vahinkoja pitkien rajoitusten takia.

Powell halusikin toppuutella rahapolitiikan kiristymispuheita ja korostaa, että vaikka osassa taloutta, kuten teollisuudessa, meneekin todella hyvin, kiristäminen on riippuvainen näiden kahden heikomman alueen tilanteesta.

Lisää tietoa tilanteesta saamme tänä perjantaina, kun huhtikuun työmarkkinaraportti julkaistaan. Odotukset ovat kohtuu kovat: markkinat odottavat huhtikuussa syntyneen lähes miljoona uutta työpaikkaa ja työttömyyden painuneen 5,7 %:iin. Jälkimmäinen olisi jo normaali nousukauden lukema USA:ssa.

Presidentti Biden esitteli torstaina suunnitelman jo kolmannesta jättipaketista. Mitä paketti pitää sisällään ja millaisia markkinavaikutuksia sillä odotetaan olevan?

Yhdysvaltojen presidentti Bidenin vauhti on ollut suhteellisen hurjaa hänen presidenttiytensä ensimmäisten kuukausien aikana ja viime torstaina julkistettiin jo kolmas elvytyspaketti.

The American Families -nimeä kantava, noin 1800 miljardin menonlisäysohjelma keskittyy koulutukseen ja perhe-etuuksiin. Läpi mennessään ohjelma takaisi aiempaa laajemman oikeuden maksuttomaan koulutukseen sekä pidentäisi ja parantaisi vanhempainvapaita. Bidenin tarkoituksena on rahoittaa menonlisäykset korottamalla veroja kaikkein rikkaimmille amerikkalaisille.

Paketin markkinavaikutusten odotetaan olevan vähäisempiä kuin alkuvuodesta hyväksytyn koronapaketin tai suunnitteilla olevan infrastruktuuri, ilmasto ja työllisyys -paketin, sillä tämän kolmannen paketin suorat vaikutukset talouskasvuun olisivat vähäisemmät.

Miltä tuloskausi on yleisesti näyttänyt?

Yritysten tuloskasvu on ylittänyt odotukset laaja-alaisesti useimmilla toimialoilla sekä USA:ssa että Euroopassa.

Suhdanneherkät toimialat, erityisesti energia ja rahoitussektori, ovat olleet nousukärjessä osakemarkkinoiden toimialatuotoissa mitattuna. Alkuvuodesta suurimmin nousseen energiasektorin etumatka on kuitenkin kavennut.

Vastaavasti vakaammat ja korkoherkemmät toimialat, kuten teknologia ja päivittäistavarat, ovat olleet toimialatuotoissa aloista häntäpäässä.

Miltä Yhdysvaltojen tuloskausi näyttää, kun noin 60% yhtiöistä on raportoinut tuloksensa?

Tuloskausi USA:ssa on ollut jälleen odotuksia vahvempi ja noin 87 % raportoineista on ylittänyt markkinaodotukset. Tuloskasvu on ollut huima +50 % ja liikevaihdon kasvu +11 %, joka taas vastaa enemmän niin sanottuja normaaleja tasoja.

Lukuja katsoessa kannattaa muistaa, että Yhdysvalloissa koronapandemia iski vasta ihan maaliskuun lopulla ja suurimmalla osalla ensimmäistä kvartaalia talouden toiminta oli vielä normaalia. Toki Kiinassa tehtaat seisoivat jo tuolloin, mikä tietysti vaikutti myös yhdysvaltalaisiin yrityksiin.

Erityisen vahvaa tuloskasvu on ollut rahoitussektorilla ja raaka-ainesektorilla sekä suhdanneherkissä kuluttajayhtiöissä, joita hyödytti rajoitusten asteittainen poistuminen sekä elvytyspaketin myötä kansalaisille jaetut shekit.

Euroopassa noin 62 % yhtiöistä on raportoinut tuloksensa. Miltä tuloskausi on näyttänyt tällä puolen Atlanttia?

Myös Euroopassa tulokset ovat olleet roimassa kasvussa ja 79 % raportoineista on ylittänyt markkinaodotukset. Tuloskasvua on ollut +150 % ja liikevaihdon kasvua +1 %.

Erityisen vahvaa tuloskasvu on ollut rahoitussektorilla, raaka-ainesektorilla, teknologiasektorilla sekä suhdanneherkissä kuluttajayhtiöissä, joissa vertailukauden tulokset ovat olleet heikkoja. Toisaalta kuluttajayhtiöt hyötyivät rajoitusten asteittaisesta poistamisesta.

Miksi Euroopan tuloskausi näyttäisi menneen niin paljon Yhdysvaltojen tuloskautta paremmin?

Euroopan tuloksia katsoessa on myös hyvä muistaa vertailukauden erityispiirteet ja kuinka kauden tilanne Euroopassa erosi Yhdysvaltojen vastaavasta. Koronavirus iski Italiaan ja sitä kautta koko Eurooppaan jo helmikuun aikana ja toisaalta Euroopassa on enemmän suhdanneherkempiä yrityksiä, joihin korona myös vaikutti suuremmin. Myös kiinalaistehtaiden seisominen heijastui suoraan myös esimerkiksi autoteollisuuteen, joka on Euroopassa vahva.

Kaiken kaikkiaan Yhdysvaltalaisyhtiöihin verrattuna vertailuajankohta olikin eurooppalaisille yrityksille heikompi, mikä näkyy nyt voimakkaampana kasvuna. Tuloskausi on kuitenkin yleisesti ottaen mennyt myös Euroopassa vahvasti.

Markkinaindikaattorit:

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ma 3.5.

Saksa

Vähittäismyynti (v/v)

Maaliskuu

-9.0 %

Ma 3.5.

USA

Teollisuuden luottamus (ISM-indeksi)

Huhtikuu

64.7

Ke 5.5.

Euroalue

Tuottajahinnat (v/v)

Maaliskuu

1.5 %

Ke 5.5.

USA

Palvelusektorin luottamus (ISM-indeksi)

Huhtikuu

63.7

To 6.5.

Saksa

Teollisuustilaukset  (v/v)

Maaliskuu

5.6 %

To 6.5.

Euroalue

Vähittäismyynti (v/v)

Maaliskuu

-2.9 %

Pe 7.5.

Saksa

Teollisuustuotanto (v/v)

Maaliskuu

-6.1 %

Pe 7.5.

USA

Maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrän muutos

Huhtikuu

916 000

Lähde: Bloomberg