Viikkokatsaus: Miten rokotusten eteneminen tulee vaikuttamaan talouskasvunäkymiin eri markkinoilla?

Miten Yhdysvaltojen talouden toipuminen on edennyt? Miksi tälle vuodelle odotetaan Euroopassa kovaa, jopa 39 prosentin tuloskasvua? Mitä markkinoilla nyt erityisesti seurataan? Lue nämä ja muut viikon kysymykset markkinoista vastauksineen.

Mitä markkinoilla nyt erityisesti seurataan?

Viime viikkojen hintaheilunta on maltillistunut ja sijoitusmarkkinoiden tunnelmat säilyivät viime viikolla positiivisina.
Keskeisiä tekijöitä markkinakehityksen kannalta ovat tällä hetkellä mm. viruksen toisen aallon hellittäminen suuressa osassa maailmaa, rokotusten eteneminen ja yritysten vahva tuloskunto.

Vastaavasti mahdollisina riskitekijöinä pidetään mm. rokotusten jäämistä tavoitevauhdista etenkin Euroopassa, mahdollisia uusia virusmuunnoksia viruksesta sekä inflaation mahdollista nousua ja markkinakorkojen nousua sen seurauksena.

Israelista on saatu lupaavia tutkimustuloksia Pfizerin ja BioNTechin rokotteen vaikutuksista. Miksi Israelin tuloksia seurataan nyt tarkasti?
Viikonloppuna israelilaisviranomaisten julkaisemien tietojen mukaan Pfizerin ja BioNtechin rokotteen tehokkuus kuolemantapausten ehkäisemisessä tartunnan saaneiden keskuudessa oli 99 %.

Aiemmin rokotteen tehosta tarttuvuuteen ei ole ollut dataa ja rokotteen on oletettu joko lieventävän tai estävän oireet kokonaan virustartunnan jälkeen. Uudet tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että rokote myös saattaa estää viruksen leviämistä. Tutkimustulosten mukaan rokotukset vähentävät todennäköisyyttä saada virus elimistöönsä. Tulokset ovatkin olleet odotettuja parempia.

Uudet tiedot ovat arvokkaita, sillä Israel on ainoana maana maailmassa rokottanut yli 70 % väestöstään ja siis eräänlainen ennakkotapaus. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että Israelissa annetut rokotteet ovat nimenomaan Pfizerin ja BioNTechin rokotteita, ja nämä tutkimustulokset eivät siis suoraan kerro muiden rokotteiden toimivuudesta. Yhtä kaikki Israelin tulokset ovat kuitenkin positiivisia uutisia. Israel ilmoitti viikonloppuna alkavansa avata talouttaan.

Miten Yhdysvaltojen talouden toipuminen on edennyt?

USA:ssa työmarkkinoiden tahmea toipuminen jatkuu. Toissaviikolla jätettiin noin 860 000 uutta korvaushakemusta ja kaikkiaan korvaushakemuksia jätettiin noin 4,5 miljoonaa. Työttömyyskorvaushakemusten määrä nousi hieman aiempaan viikkoon verrattuna, vaikka odotuksissa oli pientä laskua hakemusten määrässä. Viimeisen kolmen kuukauden aikana määrät ovat olleet koko ajan hienoisessa kasvussa.

Positiivisena uutisena taas viime viikolla julkistettujen lukujen mukaan USA:ssa yksityisessä kulutuksessa nähtiin merkittävää kasvua. Huolimatta lisääntyneistä rajoitteista vähittäiskauppa kasvoi +5,3 % joulukuuhun verrattuna. Perinteisesti lomien ja juhlapyhien vuoksi joulukuu on ollut hyvä kuukausi ja taas puolestaan tammikuu heikompi. Tällä kertaa joulukuu oli vähittäiskaupan osalta hiljainen, kun taas tammikuussa nähtiin vähittäiskaupassa merkittävää kasvua. Syynä näyttäisi olevan joulun alla hyväksytty tukipaketti, jossa täysi-ikäiset kansalaiset saivat 600 dollarin elvytysshekit.

Myös teollisuustuotanto jatkoi elpymistään ja työmarkkinoiden tilanteesta huolimatta talous kokonaisuutena tuntuu toipuvan ihan mukavasti.

Miten Bidenin uusi 1 900 miljardin dollarin tukipaketti on edennyt?

Tukipaketti etenee kongressissa. Alahuoneen odotetaan äänestävän paketista tällä viikolla, minkä jälkeen se menisi senaattiin äänestettäväksi.
Huhujen mukaan demokraatit pyrkivät saamaan paketin läpi ilman merkittäviä muutoksia lainsäädäntöön. Tällöin paketti voitaisiin hyväksyttää menettelyssä, jossa 50 senaattorin eli käytännössä demokraattisenaattorien tuki riittäisi koko paketin läpiviemiseen.

Markkinat odottavat paketin koon vielä pienenevän. Jos paketti menisi tuon kokoisena läpi, se olisikin markkinoille positiivinen yllätys.

Nouseeko öljyn hinta pian taas huippulukemiin?

Öljyn hinta on hyvä indikaattori talouden tilasta, sillä talouden kasvaessa myös öljyn kysyntä kasvaa ja tätä myöten myös öljyn hinta yleensä nousee. Öljyn hinta on nyt noussut lokakuusta asti.

Positiivisten talouden odotusten lisäksi, tällä hetkellä öljyn hintaan on vaikuttanut myös Pohjois-Amerikan tavallista kylmempi sää. Kylmä sää on aiheuttanut haasteita öljyn tuotantoon ja Yhdysvalloissa on jääty tuotantotavoitteista. Toisaalta kylmyys on myös kasvattanut öljyn kysyntää, sillä taloja lämmitetään Yhdysvalloissa usein polttoöljyllä.

Öljyn hintaan vaikuttaa kuitenkin myös tuotanto eli öljyn tarjonta, ja öljyn hinnan nouseminen huippulukemiinsa vaatisi, että öljyntuottajamaat pystyisivät sopimaan tuotantomääristä. Sopiminen on nyt haastavaa ja öljyntuottajamaiden intresseissä on kasvattaa tuotantoaan osin senkin takia, että koronakriisi on syönyt valtioiden kassoista varoja.

Miltä USA:n viimeinen kvartaali näytti kokonaisuutena?

USA: tuloskausi on ollut odotettua vahvempi, kun noin 85 % yhtiöistä on nyt raportoinut tuloksensa. Tähän asti raportoineista noin 80 % ylittänyt odotukset, mikä on normaalia korkeampi osuus. Raportoineiden yhtiöiden osuus on jo niin suuri, että kokonaisuutena tulokset eivät tästä enää suuremmin muuttune ja USA:n viime kvartaalin voitaneen jo todeta olleen vahva.

Vahvoja toimialoja tähän asti ovat olleet perusteollisuus, rahoitus, teknologia, kuluttajatuotteet ja terveydenhuolto. Teknologiasektorilla yhtiöiden ohjeistus tämän vuoden osalta on kuitenkin ollut vaisu. Toimialoista matkailun ja vapaa-ajan yhtiöt raportoineet odotetusti isoja tappioita, samoin energiayhtiöt.
Tälle vuodelle odotetaan +23 prosentin tuloskasvua ja +16 prosentin kasvua vuodelle 2022.

Euroopassa tuloskauden tulokset ovat supistuneet edelleen. Miksi tälle vuodelle odotetaan kovaa, jopa 39 prosentin tuloskasvua?

Euroopassa noin 57 % yhtiöistä raportoinut tuloksensa. Tulokset ovat edelleen supistuneet -23 %, mutta hyvä uutinen on, että indeksitasolla tulokset ovat supistuneet odotuksia vähemmän eli toisin sanoen tulokset ovat olleet odotuksia parempia.

Lukumääräisesti noin 63 % raportoineista ylittänyt odotukset, mikä on normaali määrä. Euroopan tuloskasvua vetää alaspäin Novartis, joka valahti tappiolliseksi sekä matkailusektori ja heikkoja tuloksia raportoineet energiayhtiöt. Hyviä tuloksia ovat raportoineet kuluttajatuoteyhtiöt, perusteollisuus-, teollisuus- ja teknologiayhtiöt.

Tälle vuodelle odotetaan huimaa, jopa +39 % tuloskasvua ja +17 % vuodelle 2022, mikä on myös niin sanottua normaalia tasoa vielä korkeampi, mutta jo normaalimpi.

Tämän vuoden korkeita odotuksia selittää osin viime vuoden heikko vertailuajankohta erityisesti, koska eurooppalaiset yritykset ja alajakauma ovat suhdanneherkempiä ja täten koronan vaikutukset ovat myös olleet suuremmat. Tänä vuonna taas kasvuodotukset ovat samasta syystä vipuvaikutuksena korkeammat.

 

Tämän viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ma 22.2.

Saksa

IFO-indeksi, liike-elämän luottamus

Helmikuu

90,1

Ti 23.2.

USA

Kuluttajien luottamus

Helmikuu

89,3

Ke 24.2.

Saksa

BKT-kasvu (v/v) Q4

-4,0 %

To 25.2.

Saksa

Kuluttajien luottamus

Maaliskuu

-15,6

To 25.2.

Euroalue

Talouden luottamus (ESI)

Helmikuu

91,5

To 25.2.

USA

BKT-kasvu (n/n, vuotuistettu)

Q4

4,0 %

Pe 26.2.

USA

Kuluttajien luottamus (Michigan)

Helmikuu

76,2

Lähde: Bloomberg