Viikkokatsaus 8.8.2022: Minkälaiset odotukset markkinoilla vallitsevat tuleville kuukausille ja mitä kannattaa seurata?

Elokuun toisessa viikkokatsauksessa keskityttiin vielä kertaamaan kesän tapahtumia ja odotuksia tulevalle syksylle. Mitä indikaattoreita sijoittajan kannattaa erityisesti seurata tulevina kuukausina?

Markkinoiden fokus on siirtynyt talouskasvuun – voiko inflaation ja keskuspankit jo unohtaa?

Vaikka markkinoiden fokus on alkanut siirtyä talouskasvun ja mahdollisen taantuman seuraamiseen, inflaatiolla on edelleen merkittävä rooli. Vaikka inflaatio nousi kesäkuussa Yhdysvalloissa ja Euroopassa ennätyslukemiin (n. 9 %), on ilmassa merkkejä hintojen nousun laantumisesta. Myös inflaatio-odotukset ovat rauhoittuneet.

Euroopassa kasvunäkymien heikentyminen on maltillistanut odotuksia korkojen nostoille ja nyt korkoja odotetaan nostettavan maltillisemmin kuin mitä vielä kesään tultaessa. EKP:n odotetaan nostavan korkoja prosenttiin ja niille tasoille odotetaan jäätävän pidemmäksikin aikaa.

Tällä hetkellä markkinoilla odotetaan korko-ohjelmien tekevän tehtävänsä, jonka jälkeen keskuspankit voivat alkaa keventää rahapolitiikkaansa. Odotukset saattavat kuitenkin olla turhankin optimistisia.

Keskuspankkien viestinnän osalta Fed ilmoitti viime korkokokouksessaan viestivänsä jatkossa korkopäätöksistään aiempaa niukemmin ja perustavansa päätöksensä tiukasti dataan.

Ovatko Yhdysvallat ja Eurooppa joutumassa taantumaan?

Viime viikon tuloskaudella paljastui, että Yhdysvaltain bruttokansantuote supistui jo toisena kvartaalina peräkkäin. Tuloksesta ei kuitenkaan suoraan voida vetää johtopäätöstä, että USA olisi ajautunut taantumaan, koska esimerkiksi työmarkkinat ovat maassa vahvimmillaan moneen kymmeneen vuoteen. Yhdysvalloissa taantuman määritelmä on myös erilainen kuin Euroopassa ja sisältää BKT:n lisäksi muita tekijöitä. Fedin taantumaa ennakoiva indikaattori arvioi tällä hetkellä taantumariskin olevan 23 %.

Viime perjantaina julkaistu USA:n työllisyysraportti kertoi peräti 3,5 % työttömyysasteesta, joka on noin samalla tasolla kuin ennen koronakriisiä. Samalla tuntipalkkoja on nostettu inflaatiopaineen seurauksena odotettua enemmän, joka yhtäältä parantaa kuluttajien ostovoimaa mutta samalla vaikeuttaa inflaation taltuttamista.

Teollisuuden pullonkaulojen avautuessa kysymys kuuluu, riittääkö kysyntä vastaamaan kasvaneeseen tarjontaan? Teollisuuden uusia tilauksia mittaava ostopäällikköindeksi laski heinäkuussa alle 50 sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, ennakoiden tilausten laskua tuleville kuukausille.

Euroopalla on edessään haastava syksy ja talvi, joiden viilenevät kelit tuovat mukanaan energiakriisin uhan varjon. Paljon riippuu nyt EU:n yhtenäisyydestä Venäjä-pakotteiden rintamalla: ovatko EU:n kaikki maat valmiit jatkamaan pakotteita, taantuman uhallakin?

EU:n sisällä tapahtuu myös muutoksia syksyllä, kun Italiassa käydään uudet vaalit. Niiden lopputulos voi vaikuttaa merkittävästi mahdollisiin EU-tukipaketteihin ja Unionin sisäiseen yhtenäisyyteen ja päätöksentekoon.

Miltä osake- ja korkomarkkinoilla nyt näyttää?

Heikot talousnäkymät ovat painaneet yleisen markkinasentimentin pessimistiseksi. Osakemarkkinoiden volatiliteetti on kuitenkin rauhoittunut ja osakekurssit ovat palautuneet maailmanlaajuisesti kesäkuun pohjalukemista noin 10 %. Kasvuyhtiöt ovat vallanneet alaa arvoyhtiöiltä, mutta karhumarkkinoiden jatkuessa asetelma voi taas kääntyä toisin päin. Euroopassa heikko euro on hyödyntänyt dollarimääräisiä sijoittajia.

Korot ovat edelleen nousutrendillä, vaikka heinäkuussa nähtiinkin pientä korkotason laskua. Sekä valtionlainojen että yrityslainojen juoksevat tuotot ovat edelleen huomattavasti korkeammalla kuin samaan aikaan viime vuonna ja tarjoavat sijoittajille hyvän tuottopotentiaalin vaihtoehtoja osakkeille.

Mitä mittareita nyt kannattaa seurata Euroopassa ja Yhdysvalloissa?

Tulevina viikkoina ja kuukausina olennaista on, kuinka hallitusti talous hidastuu Atlantin molemmin puolin ja mihin suuntaan työmarkkinat kehittyvät. Näitä indikaattoreita seuraamalla voi saada paremman kuvan markkinoiden suurista linjoista:

Näitä indikaattoreita kannattaa pitää silmällä
  • Yleinen korkotaso

  • USA:n ja euroalueen työllisyysluvut

  • Energian, palveluiden ja teollisuusmetallien hinnat

  • Euron kurssi suhteessa USA:n dollariin

  • Italian vaalitulos ja EU:n tukirahastot

Viikon markkinaindikaattorit:

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ke 10.8.

Saksa

Inflaatio (v/v)

Heinäkuu

7.5 %

Ke 10.8.

USA

Pohjainflaatio (v/v)

Heinäkuu

5.9 %

Pe 12.8.

Iso-Britannia

Teollisuustuotanto (v/v)

Kesäkuu

1.4 %

Pe 12.8.

Euroalue

Teollisuustuotanto (v/v)

Kesäkuu

1.6 %

Pe 12.8.

USA

Kuluttajien luottamus (Michigan)

Elokuu

51.5

Lähde: Bloomberg