Viikkokatsaus 16.1.2022: Taantumaa kohti, mutta positiivisissa tunnelmissa

Taantuma odottaa edessä, mutta talouden synkimmät skenaariot eivät enää näytä todennäköisiltä. Viime vuoden viimeisen kvartaalin tuloskauteen lähdettäessä tulosennusteita on laskettu, mutta nähtäväksi jää, ovatko ennusteet silti vielä turhan optimistisia.

Vuosi 2023 on alkanut sijoitusmarkkinoilla positiivisissa tunnelmissa. Vaikka taantuma näyttää edelleen todennäköiseltä, talouden kasvunäkymien arvioidaan kohentuneen, tai hieman tarkemmin sanottuna: synkimpien taantumaskenaarioiden todennäköisyyden arvioidaan vähentyneen. Lisäksi inflaatio alkaa hellittää Yhdysvalloissa ja inflaation huippu näyttäisi olevan takana päin myös Euroopassa.

Tukea positiivisemmille talousnäkymille on tarjonnut myös sää. Euroopassa talvi on ollut normaalia leudompi, mikä on helpottanut energiakriisiä. Kaasuvarastot ovat nyt selkeästi normaalia täydemmät ja kaasun hinta on laskenut samoille tasoille, joissa se vuosi sitten oli. Talven ollessa jo puolessa välissä negatiivisin skenaario, jossa kaasu loppuisi kesken, näyttää jo hyvin epätodennäköiseltä.

Valoisampien näkymien taustalla on ollut myös Kiinan koronarajoitusten asteittainen poistaminen. Rajoitusten poistumisen arvioidaan lisäävän maan kulutuskysyntää ja helpottavan niin kiinalaistehtaiden toimintaa kuin logistiikkahaasteitakin. Jos toimitukset Kiinasta eivät takkuilisi enää samalla tavalla kuin mitä viime vuosina on totuttu, helpottaisi se myös länsimaiden tilannetta.

Inflaatio laskee, mutta laskeeko se tarpeeksi?

Viime viikolla saatujen Yhdysvaltojen joulukuun inflaatiolukujen mukaan inflaatio jatkaa odotetusti maltillistumistaan. Raportin mukaan kuluttajahintaindeksi kohosi vuositasolla +6,5 prosenttia, kun se marraskuussa oli +7,1 prosenttia. Ydininflaatio (eli kuluttajahintojen muutos pois lukien energian ja ruoan hinnat) kohosi +5,7 prosenttia, kun aiemmin se oli +6,0 prosenttia.

Keskeisin tekijä inflaation maltillistumisen takana oli energian ja raaka-aineiden hintojen lasku. Energian osalta inflaatiopaine on edelleen laskemaan päin. Raaka-aineiden hintojen vaikutus jatkossa on vielä kysymysmerkki riippuen osin esimerkiksi taloudesta sekä Kiinan avautumisesta ja siten raaka-aineiden kysynnän noususta. Palveluiden osuus inflaatiosta kasvoi. Työvoimakustannukset ovat keskeinen osa palveluiden kokonaiskustannuksia ja käytännössä, jotta palveluiden vaikutus inflaatioon lähtisi maltillistumaan, palkkapaineiden pitäisi hellittää. Yhdysvalloissa, missä on käytännössä parhaillaan täystyöllisyys, tämä tarkoittaisi, että työllisyyden pitäisi laskea. Palvelut tuovatkin todennäköisesti nostopainetta inflaatioon vielä pitemmän aikaa.

Vaikka myös Euroopassa inflaation korkein huippu näyttäisi olevan jo takana päin, inflaatio on vielä korkealla ja keskuspankkien tarkemmin seuraama ydininflaatio nousee edelleen. Markkinat hinnoittelevat korkohuipuksi nyt 3,3 prosenttia, kun joulukuussa huipuksi odotettiin vielä hieman matalampaa 3,2 prosenttia. Markkinat odottavat, että ohjauskorkoa nostetaan kesään asti, minkä jälkeen sitä alettaisiin hiljalleen laskemaan, eli samankaltaista korkopolkua kuin mitä Yhdysvaltoihin odotetaan.

Markkinoiden odotuksista poiketen Euroopan keskuspankki on kuitenkin itse viestinyt viime korkokokouksessaan, että ohjauskorko tulee nousemaan vielä useampia kertoja ja nostoja jatketaan pitempään kuin mitä markkinoilla on odotettu. Rahapolitiikan kiristyminen onkin riskitekijä Euroopan markkinoiden kannalta.

Jos inflaation lasku jatkuu, keskuspankkien paine jatkaa rahapolitiikan kiristämistä vähenisi, mikä olisi markkinoille hyvä uutinen. Oleellinen kysymys onkin nyt, kuinka paljon inflaatio tulee vielä alaspäin ja mille tasolle se vakiintuu.

Neljännen vuosineljänneksen tuloskausi polkaistiin käyntiin perjantaina yhdysvaltalaispankkien tuloksilla

Jos talous ajautuu taantumaan, se näkyy väistämättä myös yritysten tuloksissa. Viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tuloskauteen lähdetäänkin taantumapelkojen saattelemina. Tulosennusteita onkin laskettu tuloskauden alla, mutta ei laajassa mittakaavassa. Arvostustaso vaikuttaa kohtuulliselta tuloskauteen lähdettäessä, mutta kysymys kuuluukin nyt: pitävätkö tulosennusteet, joihin arvostukset perustuvat, kutinsa?

Viime vuosina tuloksia on nostanut erityisesti energiasektori, joka nyt on paljolti hiipumaan päin. Aiempaa vastaavan tuloskasvun ylläpitäminen energiasektorilla vaatisi, että energian hinta nousisi koko ajan, mikä nyt ei näytä todennäköiseltä.

2022 vuoden viimeiselle kvartaalille konsensusennusteissa odotetaan Yhdysvaltoihin -3,1 prosentin tulosten supistumista ja kuluvalle vuodelle odotetaan +2,0 prosentin tuloskasvua.

 

Viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ti 17.1.

Saksa

ZEW-indeksi, rahoitusmarkkinoiden luottamus

Tammikuu

-23.3

Ti 17.1.

Saksa

Kuluttajahinnat (v/v)

Joulukuu

8.6 %

Ke 18.1.

Euroalue

Inflaatio (v/v, 2. julkaisu)

Joulukuu

10.1 %

Ke 18.1.

Iso-Britannia

Inflaatio

Tammikuu

10.7 %

Ke 18.1

USA

Vähittäismyynti (k/k)

Joulukuu

-0.6 %

Pe 20.1.

Saksa

Tuottajahintaindeksi (PPI) (v/v)

Joulukuu

28.2 %