Viikkokatsaus: Miksi yksittäisten yhtiöiden osakkeet nousivat viime viikolla, vaikka yhtiöiden tilanteessa ei sinänsä ollut tapahtunut muutoksia?

Miksi hintaheilunta osakemarkkinoilla lisääntyi viime viikolla? Miksi yksittäisten yhtiöiden osakkeet nousivat viime viikolla, vaikka yhtiöiden tilanteessa ei sinänsä ollut tapahtunut muutoksia? Lue nämä ja muut viikon kysymykset markkinoista vastauksineen.

Miksi hintaheilunta osakemarkkinoilla lisääntyi viime viikolla?

Tälle on esitetty kolmenlaisia pääsyitä:

Ensimmäisen selityksen mukaan, piensijoittajien ostoaallon myötä tietyistä lyhyeksi myydyistä osakkeista tulleet tappiot ovat pakottaneet hedge-rahastoja kotiuttamaan voittojaan hyvin menneistä sijoituksista viime viikolla.

Toisaalta myös yhdysvaltalaisten teknologiayhtiöiden varovainen ohjeistusta koskien liiketoiminnan kehitystä tänä vuonna pidettiin yhtenä syynä riskinottohalukkuuden vähenemiseen.

Kolmantena tekijänä on nostettu esiin koronavirusepidemian pahentuminen muun muassa Euroopassa sekä lääkevalmistajien vaikeudet rokotteiden tuotannossa ja toimituksissa.

Miksi yksittäisten yhtiöiden osakkeet nousivat viime viikolla, vaikka yhtiöiden tilanteessa ei sinänsä ollut tapahtunut muutoksia?

Viime viikolla nähtiin ensimmäistä kertaa piensijoittajien joukkoistumisen vaikutukset, joiden seurauksena yksittäisissä osakkeissa nähtiin hyvinkin jyrkkää nousua ilman, että yhtiöiden fundamenteissä itsessään oli tapahtunut suurempia.

Yhtiöiden osakkeiden arvoa puskettiin tarkoituksella ylöspäin hyödyntämällä muun muassa sosiaalista mediaa ja osto-optioiden vipuvaikutusta osakkeita ostaessa. Osto-optioiden kaupankäyntimäärät ovatkin kasvaneet viime aikoina selvästi. Samaan aikaan pienten kauppojen osuus optiokaupassa on kasvanut. Osto-optioiden volyymin lisääntyminen selittää myös osaltaan kurssiliikkeiden nopeutta.

Voimakas kurssinousu pakotti tiettyjä hedge-rahastoja sulkemaan lyhyeksi myydyt positionsa osakkeissa tappioiden katkaisemiseksi. Näistä lyhyeksi myydyistä osakkeista tulleet tappiot puolestaan ovat pakottaneet hedge-rahastoja kotiuttamaan voittojaan hyvin menneistä sijoituksista viime viikolla. Tämä näkyi myös hieman yleisempänäkin riskinottohalukkuuden laskuna viime viikolla.

Saatiinko USA:n keskuspankilta yllätyksiä keskiviikon korkokokouksesta?

Ei. Keskuspankki korosti tiedonannossaan aiempaa enemmän lyhyen aikavälin riskejä talouskehitykselle, mutta ei tehnyt muutoksia rahapolitiikkansa.
Tiedonannon mukaan keskuspankkia huolettavat etenkin työllisyyskehitys sekä vaisu inflaatio. Pääjohtaja Powell lausui jälleen pitävänsä puheita elvytyksen vähentämisestä ennenaikaisina ja sanoi keskuspankin olevan valmis tekemään enemmän tarvittaessa.

Miten osakemarkkinat ovat toipuneet koronakriisistä?

Osakemarkkinat globaalisti ovat toipuneet koronakriisistä nopeasti. Osakemarkkinoiden toipumisnopeus koronakriisistä ja finanssikriisistä on ollut selvästi nopeampaa kuin keskimääräisestä markkinalaskusta toipuminen, mitä selittänee keskuspankkien voimakas elvytys.

Pitkäjänteisen sijoittajan kannalta lyhyen aikavälin hintaheiluntaa tärkeämpää on hahmottaa pidemmän aikavälin kehityskulut.

Miltä tuloskausi on tähän mennessä näyttänyt?

Tuloskausi on parhaillaan käynnissä. USA:ssa noin 37 % yhtiöistä raportoinut tuloksensa. Tähän asti raportoineista peräti 82 % ylittänyt odotukset, mikä on normaalia korkeampi osuus.

Vahvoja toimialoja Yhdysvalloissa tähän asti ovat olleet raaka-aineet ja perusteollisuus, rahoitus, teknologia. Toimialoista matkailun ja vapaa-ajan yhtiöt raportoineet odotetusti isoja tappioita. Vaikka teknologiasektorilla viimeisellä kvartaalilla on nähty vahoja tuloksia, yhtiöiden ohjeistukset tämän vuoden osalta ovat kuitenkin olleet vaisuja, mikä on herättänyt sijoittajissa varovaisuutta.

Euroopassa tuloskausi on vasta alkuvaiheessa, kun vasta 58 yhtiötä on raportoinut tuloksensa. Indeksitason lukuja ei siis ole vielä tässä vaiheessa mielekästä tulkita.

Lukumääräisesti 2/3 raportoineista ylittänyt odotukset, mikä on Euroopassa normaali määrä. Tämä antaa viitettä siitä, että tulokset eivät tule välttämättä olemaan erityisen huonoja, vaikka vielä indeksitasolla näyttääkin vielä heikolta liikevaihtojen tultua alas 4 prosenttia. Euroopan tuloskasvua vetää alaspäin erityisesti Novartis, joka valahti tappiolliseksi viimeisellä kvartaalilla.

 

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ma 1.2.

Saksa

Vähittäismyynti (v/v)

Joulukuu

5,6%

Ma 1.2.

USA

Teollisuuden luottamus (ISM)

Tammikuu

60,7

Ti 2.2.

Euroalue

BKT-kasvu (1. julkaisu, v/v) Q4

-4,4%

Ke 3.2.

Euroalue

Inflaatio (1. julkaisu, v/v)

Tammikuu

-0,3%

Ke 3.2.

Euroalue

Tuottajahinnat (v/v)

Joulukuu

-1,9%

Ke 3.2.

USA

Palvelusektorin luottamus (ISM)

Tammikuu

57,2

To 4.2.

Euroalue

Vähittäismyynti (v/v)

Joulukuu

-2,9%

To 4.2.

USA

Tehdastilaukset (k/k)

Joulukuu

1,0%

Pe 5.2.

Saksa

Teollisuuden tilaukset (k/k)

Joulukuu

2,3%

Pe 5.2.

USA

Maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrän muutos

Tammikuu

-140 000

Lähde: Bloomberg