Viikkokatsaus 13.3.2023: Ennakoiko SVB:n romahdus laajempia ongelmia pankkisektorille?

Osakemarkkinoiden veto lässähti perjantaina pankkisektorin huolien takia. Hyviä uutisiakin saatiin, kun Yhdysvaltojen helmikuun työmarkkinaraportti antoi pieniä viitteitä palkkapaineiden hellittämisestä.

Viime viikko päättyi mollivoittoisissa tunnelmissa, kun amerikkalainen, etenkin kasvuvaiheen teknologiayhtiöille rahoitusta tarjoava Silicon Valley Bank (SVB) joutui maksuvaikeuksiin. SVB:n vaikeudet herättivät markkinoiden huolet laajemmasta talletuspaosta pankkisektorilla, mikä on heijastunut erityisesti pienempien pankkien osakkeisiin. Myös korkotaso laski ja hintaheilunta voimistui viime viikolla.

Korkojen nousu on laskenut pankkien taseissa olevien velkakirjojen markkina-arvoa. SVB joutui ongelmiin, kun sen oli realisoitava taseessaan olevia velkakirjoja niiden kirja-arvoa alempaan markkinahintaan selviytyäkseen asiakkaiden tekemistä lunastuksista. Yleisen markkinakehityksen kannalta SVB:n kohtalo suhteellisen pienenä pankkina ei ole merkityksellinen, vaan huolet kohdistuvat laajemmin pankkisektoriin ja mahdolliseen talletuspakoon etenkin pienemmistä pankeista.

Talletuspakoa ja laajempia pankkisektorin ongelmia estääkseen Yhdysvaltojen keskuspankki ilmoitti viikonloppuna uudesta hätälainaohjelmasta amerikkalaisille pankeille. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa talletusten maksu tallettajille kaikissa tilanteissa. Lisäksi normaalin lainausmekanismin ehtoja höllennettiin. SVB:n ja kahden muun kaatuneen pankin tallettajat voivat maanantaina nostaa talletuksensa täysimääräisesti. Ilmoitettujen toimien odotetaan ehkäisevän talletuspaon mahdollisuutta amerikkalaispankeissa ja rauhoittavan pankkisektoriin kohdistuvia huolia.

Ohjauskoron käännös laskuun palasi markkinoiden odotuksiin jo tälle vuodelle

Tällä viikolla markkinoilla seurataan tarkasti pankkisektoria, mutta luvassa on myös osviittaa inflaatiosta ja sen myötä keskuspankkien koronnostopolusta. Inflaatiolukuihin kohdistuu edelleen suurta mielenkiintoa, sillä inflaatio ei ole maltillistunut odotettua tahtia.

Yhdysvaltojen viime viikolla julkaistu helmikuun työmarkkinaraportti antoi ristiriitaisen kuvan inflaation kannalta. Talouteen syntyi uusia työpaikkoja hieman odotettua enemmän (311 000), mutta työttömyysaste kohosi 3,6 prosenttiin (tammikuussa 3,4 prosenttia). Keskimääräiset tuntiansiot, jotka ovat inflaatiokehityksen kannalta keskeinen tekijä, kasvoivat vuositasolla +4,6 prosenttia. Kasvu oli hieman odotuksia (+4,7 prosenttia) vähemmän, mutta kuitenkin enemmän kuin tammikuussa (+4,4 prosenttia). Palkankorotukset vaikuttavat positiivisesti kuluttajien ostovoimaan ja mahdollistavat siten yritysten hintojen nostot, mikä taas ylläpitää inflaatiota. Toisaalta työttömyysasteen nousu tuo helpotusta palkkapaineeseen.

Lisää tietoa inflaation tasosta saadaan, kun Yhdysvaltojen helmikuun inflaatioluvut julkaistaan tiistaina 14.3. Kokonaisinflaation odotetaan hellittäneen +6,0 prosenttiin (tammikuussa +6,4 prosenttia). Ydininflaation (eli inflaatio pois lukien energia ja ruoka) odotetaan maltillistuneen +5,5 prosenttiin (tammikuu +5,6 prosenttia). Varsinkin ydininflaation jääminen tammikuun tasolle olisi markkinoille pettymys ja lisäisi odotuksia rahapolitiikan kiristymisestä.

Pitkään ei myöskään Yhdysvaltojen keskuspankin seuraavia liikkeitä tarvitse odottaa, sillä keskuspankin korkokokous pidetään ensi viikon keskiviikkona 22.3. Markkinat hinnoittelevat kokoukselle tällä hetkellä 1–2 pykälän koronnostoa, joista yhden pykälän eli 0,25 prosenttiyksikön nostoa pidetään todennäköisempänä. Korkomarkkinoiden hinnoittelussa on kuitenkin nähty voimakasta heiluntaa viime aikoina, muun muassa Goldman Sachs ei enää odota maaliskuussa nostoa lainkaan.

Markkinat hinnoittelevat nyt ohjauskoron lakipistettä Yhdysvalloissa alkukesään ja ohjauskoron olevan tuolloin noin 5,25 prosenttia. Hetkeksi markkinoiden odotuksista poistuneet loppuvuoden ohjauskoron laskut palasivat taas markkinoiden odotuksiin viime viikolla. Tällöin todennäköisesti talouskasvunäkymät olisivat heikentyneet. Tätä tukee myös punaisena sykkivä taantumaennustin, eli Yhdysvaltojen 10- ja 2-vuotisen valtionlainan korkoero, joka on ollut näin voimakkaasti negatiivisen puolella viimeksi 80-luvulla.

Euroopan keskuspankin korkokokous pidetään tänä torstaina 16.3. Markkinat odottavat kahden pykälän eli 0,5 prosenttiyksikön nostoa, mihin myös pääjohtaja Christine Lagarde on viimeaikaisissa lausunnoissaan viitannut. Odotukset rahapolitiikan kiristymisestä aiemmin odotettua enemmän ja pidempään ovat viime aikoina voimistuneet. Loppuvuoden aikana markkinat odottavat keskuspankin nostavan korkoja vielä kolme pykälää, jolloin ohjauskorko päätyisi 3,5–3,75 välille. Ohjauskoron lakipisteen odotetaan asettuvan vasta loppuvuodelle eli koronnostoja odotetaan jatkettavan pitempään kuin Yhdysvalloissa.

 

Viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ti 14.3

USA

Kuluttajahinnat (k/k)

Helmikuu

0.4 %

Ti 14.3.

Euroalue

Teollisuustuotanto (k/k)

Tammikuu

-1.1 %

Ti 14.3.

Saksa

New Yorkin teollisuuden tuotantoindeksi

Maaliskuu

-5.4

Ke 15.3.

USA

Vähittäismyynti (k/k)

Helmikuu

3.0 %

Ke 15.3.

USA

Liiketoiminnan inflaatio-odotus

Maaliskuu

2.9%

Pe 17.3.

USA

Teollisuustuotanto (k/k)

Helmikuu

0.0 %

Pe 17.3.

Euroalue

Inflaatio (v/v)

Helmikuu

8.6%

Pe 17.3.

USA

Kuluttajien luottamus

Maaliskuu

67.0