Viikkokatsaus 28.8.2023: Velkakattokriisin väistyminen piristi markkinoita

Rauhallisten kesätunnelmien jälkeen arki on alkanut myös osakemarkkinoilla. Viime viikolla markkinaa heiluttivat niin ostopäällikköindeksit, teknologiayhtiöt kuin Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikkakin.

Osakemarkkinat heiluivat viime viikolla suuntaan jos toiseenkin päätyen lopulta vaiherikkaan viikon jälkeen pienelle plussalle perjantain päätteeksi. Markkinoita liikuttivat viikon aikana erityisesti uutiset talousnäkymistä, teknologiayhtiöistä ja rahapolitiikasta. Samaa kaavaa noudatettiin myös korkomarkkinoilla, kun korot osakkeiden tavoin päätyivät viikon lopulla lähelle lähtötasojaan. Euron suhde dollariin jatkoi puolestaan heikkenemistään.

Tapahtumarikas viikko voidaan tiivistää kolmeen teemaan – ostopäällikköindeksit, tekoäly ja Jackson Hole.

Ostopäällikköindeksit ennakoivat haastavia aikoja

Sekä Yhdysvaltojen että Euroopan ostopäällikköindeksit luovat karua kuvaa talousalueiden tulevaisuudennäkymistä. Ostopäällikköindeksit koostuvat yritysten ostopäälliköille tehtyjen kyselyiden tuloksista ja kuvaavat yritysten tuotantoa, uusia tilauksia, työllisyystasoa ja muita olennaisia indikaattoreita. Indeksit antavat kuvaa talouden näkymistä laajasti ja eri alakomponenttiensa kautta kertovat esimerkiksi lyhyen aikavälin hinta- ja työllisyysnäkymistä.

Vaikkei kumpikaan markkina tarjoile kovinkaan kaunista katsottavaa, on tilanne varsinkin Euroopassa hyvin haasteellinen ja Yhdysvaltoja huomattavasti vaikeampi. Teollisuuden osalta tilanne näyttää haastavalta sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Yhdysvalloissa teollisuuden ostopäällikköindeksi on sahannut vahvasti, ja viimeisin käänne kertoo jälleen heikentyvistä näkymistä. Euroopassa teollisuuden osalta on ollut havaittavissa pieniä positiivisia signaaleja, joskin tilanne Euroopassa on jatkuvasti niin vaisulla tasolla, ettei kuva vaikuta kovinkaan positiiviselta Atlantin tälläkään puolen.

Teollisuuden lisäksi laskussa ovat myös palvelualojen ostopäällikköindeksit, millä tulee mitä luultavimmin olemaan negatiivinen työllisyysvaikutus etenkin euroalueella. Tämä puolestaan voisi laskea inflaatiota. On kuitenkin tärkeää huomioida, että yksittäisten ostopäällikköindeksien luvut voivat vaihdella suuresti lyhyellä aikavälillä, eikä yksittäisestä raportista kannata tehdä liian suuria johtopäätöksiä.

Teknologiaosakkeet herättävät yhä huomiota

Merkittävä osa kuluvan vuoden vahvasta osakemarkkinasta selittyy yksittäisten teknologiaosakkeiden menestyksellä. Yksi näistä on sijoittajien silmä kovana seuraama teknologiayhtiö Nvidia, joka on hyötynyt vahvasti markkinoiden tekoälybuumista.

Nvidia julkaisi viime viikolla odotetun tuloksensa, joka yllätti positiivisesti, kun sekä liikevaihto että osakekohtainen tulos olivat odotuksia parempia. Osake nousi tulosjulkaisun jälkeen, mutta rauhoittui myöhemmin viikolla.

Yleisesti tekoälyä kohtaan on markkinoilla ladattu valtavat odotukset, joten varaa pettymyksille ei juurikaan ole. Aika näyttääkin, miten tekoälyyn ladatut odotukset toteutuvat.

Rahapolitiikan keventämistä ei näköpiirissä

Viikon keskeisimpänä paikkana toimi puolestaan Yhdysvaltojen Jackson Hole, jonne maailman johtavat keskuspankkiirit kokoontuivat vuotuiseen kokoukseensa viikon päätteeksi.

Kokouksen keskeisintä antia oli Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pääjohtaja Jerome Powellin puhe, joka vastasi odotuksia, eikä tarjonnut merkittäviä yllätyksiä. Powell kuitenkin kuulosti puheessaan heinäkuun kokousta optimistisemmalta suhteessa inflaatioon.

Vaikka inflaatio on viime aikoina hidastunut, ei se Fedin mukaan kuitenkaan ole hidastunut tarpeeksi. Powell korostikin Fedin pitävän rahapolitiikan kireänä riittävän pitkään, kunnes kahden prosentin inflaatiotavoite on saavutettu. Sen sijaan vahva talouskehitys aiheuttaa Powellin mukaan paineita inflaatiolle pidemmälle aikavälillä. Rahapolitiikan keventämistä tuskin siis nähdään ainakaan lähiaikoina.

Odotukset rahapolitiikan keventymisestä ovat tällä hetkellä siis varsin pieniä ja siirtyneet eteenpäin. Yhdysvalloissa keskuspankin odotetaan noin 50 prosentin todennäköisyydellä nostavan ohjauskorkoa vielä kertaalleen loppuvuoden aikana, minkä jälkeen sen arvioidaan laskevan takaisin nykyhetken tasolle ensi keväänä. Euroopan keskuspankki EKP:lta ennustetaan korkokehityksen osalta samanlaista kaavaa, jossa ohjauskorkoa nostetaan vielä kerran tänä vuonna, minkä jälkeen suunta kääntyy ensi keväänä.

Historiallisesti tarkasteltaessa korkoja on lähdetty laskemaan suhteellisen nopeasti sen jälkeen, kun korkojen nostot on lopetettu. Tuleva puolivuosi näyttänee, pitääkö tämä paikkansa myös tällä kertaa.

Viikon markkinaindikaattorit

Ti 29.8.

Saksa

Kuluttajien luottamus

Syyskuu

-24.4

Ti 29.8.

USA

Kuluttajien luottamus

Elokuu

117.0

Ke 30.8.

Euroalue

Kuluttajien luottamus

Elokuu

-15.1

Ke 30.8.

USA

BKT-kasvu (n/n, vuotuistettu)

Q2

2.4 %

To 31.8.

Saksa

Vähittäismyynti (v/v)

Heinäkuu

0.1 %

To 31.8.

Euroalue

Inflaatio (v/v, 1. julkaisu)

Elokuu

5.3 %

To 31.8.

USA

Chicagon ostopäällikköindeksi

Elokuu

42.8

Pe 1.9.

USA

Maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen muutos (k/k)

Elokuu

187 000

Pe 1.9.

USA

Teollisuuden luottamus (ISM)

Elokuu

46.4

Lähde: Bloomberg